TMap® Suite Test Master training

De TMap® Suite Test Master: verbeter jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Testmanagement en -coördinatie met de TMap Next® methodiek en fasering en bereidt je voor op het EXIN examen.

Doelstellingen TMap® Suite Test Master

Na deze training TMap® Suite Test Master:

 • Kun je TMap® HD toepassen in de nieuwe Agile en Human Driven wereld;
 • Kun je de buiding blocks op een flexibele manier toepassen;
 • Ken je de testfasering volgens TMap NEXT®;
 • Ken je de activiteiten die u moet uitvoeren om een mastertestplan op te stellen;
 • Kun je testen plannen, een begroting en detailplanning opstellen;
 • Kun je faseplannen opstellen;
 • Kun je alle testactiviteiten beheren en sturen;
 • Kun je de kwaliteit en efficiëntie van ontwikkeltesten verbeteren;
 • Kun je een testinfrastructuur inclusief omgevingen laten opzetten;
 • Kun je teststatistieken opzetten en gebruiken;
 • Kun je het gehele testproces en de testers en betrokkenen managen.

Omschrijving TMap® Suite Test Master

De TMap Next® standaard in Testmanagement en -Coördinatie

Testen is een belangrijke activiteit binnen softwareontwikkeling en -onderhoud. Maar liefst 30% tot 40% van het totale projectbudget wordt eraan besteed. In deze cursus wordt de Test Management approach (TMap®) als referentiemodel gebruikt. TMap® wordt in een groot aantal Nederlandse bedrijven en instellingen toegepast en wordt mede daardoor vaak beschouwd als de Nederlandse teststandaard.

In de training TMap® Suite Test Engineer leer je testen voorbereiden, specificeren en uitvoeren. In deze TMap® Suite Test Master training leer je over testcoördinatie en testmanagement, waarbij de business driven testmanagement (BDTM) aanpak leidend is. Na deze training kun je een samenhangend (master)testplan opstellen en deelnemen aan het EXIN examen.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor jou geschikt als je in de dagelijkse praktijk met software testen bezig bent en een testproces wilt kunnen coördineren of managen.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testmanagers, projectmanagers, testers en testconsultants die willen leren hoe ze een testproces kunnen managen of coördineren;
 • Gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die informatiesystemen en software producten testen;
 • IT-auditors die de kwaliteit van informatiesystemen en testprocessen beoordelen;
 • Kwaliteitsfunctionarissen die zich willen verdiepen in testmanagement.

Voorkennis of voortraining

Er is geen voorkennis vereist. Het is aan te raden deze training pas te volgen als u eerst TMap® Suite Test Engineer of een vergelijkbare training hebt gevolgd. Deze training kan een vervolg zijn op de TMap Suite Test Engineer training.

Programma

Opzet van de training

De training duurt drie dagen waarin je testen volgens de TMap NEXT® standaard zowel theoretisch als praktisch leert kennen. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Programma onderwerpen

Dag 1

 • Testplanning o.b.v. Business Driven Test Management (BDTM)
 • Uitvoeren van een productrisicoanalyse (o.a. risk workshops en PRISMA)
 • Bepalen van een testaanpak

Dag 2

 • Opstellen van een begroting
 • Opstellen van een detailplanning
 • Testen binnen software ontwikkeling
 • Diverse ondersteunende processen (o.a. testbeleid, testorganisatie, testomgevingen)

Dag 3

 • Diverse ondersteunende processen (bevindingenbeheer en carrièrepaden)
 • Toetstechnieken
 • Beheer van het testproject

examen

 

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 1.665-

PARTNER PRIJS

€ 1.569,-

CURSUS

Klassikaal

VOORKENNIS

Functionele basiskennis van informatica

MATERIAAL

Inclusief materiaal

EXAMEN

exclusief examen á €188,-

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

09:00 - 16:30

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor TMap® Suite Test Master training

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;