Weblog

Laat je inspireren door nieuws, blogs en achtergrondartikelen van Maestro Academy en de diverse opleidingspartners.

Waarom onbeperkt leren duur is en de hype enkel de kosten opdrijft

Veel organisaties zijn op zoek naar hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun medewerkers de mogelijkheid krijgen om zichzelf (breed) te ontwikkelen. Daarbij is er ook maatschappelijke druk om de mensen inzetbaar te houden voor de arbeidsmarkt en is er een sociale verplichting aan het ontstaan om mensen breder te laten ontwikkelen dan waar de werkgever ze voor in wenst te zetten.

In het verleden was dit eigenlijk niet anders en daar werd het onderscheid gemaakt tussen opleidingen die met name nuttig waren voor de werkgever en op korte termijn waren terug te verdienen én opleidingen die ook voor de medewerker buiten de organisatie mogelijkheden boden (en langere terugverdienperiode hadden). Voor deze laatste groep werd een studieovereenkomst afgesloten met een terugbetalingsregeling als de medewerker de organisatie zou verlaten, zonder dat deze voldoende profijt van de investering zou hebben. In onze ogen een prima regeling en ook uitstekend hanteerbaar voor alle belanghebbenden. Door de toename in het aantal mogelijkheden en een grote diversiteit aan mogelijke carrièrepaden is de vraag op welke wijze iemand zich dient te ontwikkelen complexer geworden en werkt dit mechanisme niet meer in alle gevallen. Tevens neemt de flexibilisering toe en een baan voor het leven komt eigenlijk niet meer zo vaak voor. Daarbij is ook competentieontwikkeling in opmars en dergelijke opleidingen zijn eigenlijk altijd voor de breedte en de medewerker.

Om toch met een beperkt budget te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de samenleving, vluchten organisaties in onbeperkt leren. Dit is altijd een dure oplossing, omdat je voor een deel betaalt voor iets wat je niet gebruikt en in onze ogen niet iedereen behoefte heeft aan veel opleidingen. Een gerichte opleiding welke past in de carrière van de specialist is veel meer waard dan veel trainingen volgen waar het nut niet van aangetoond wordt. Daarbij zien we dat mensen zoekende zijn op welke wijze ze hun carrière pad in kunnen vullen en daarom maar “voor de zekerheid” meer opleidingen volgen. Hierbij wordt veelal het certificaat niet behaald (of moet betaald worden bijbesteld) wat de kennis niet minder maakt, maar het aantonen van het bezit van deze kennis erg moeilijk – zo niet onmogelijk- maakt.

Ook zien we dat het budget voor de HR-afdeling afneemt. Onbeperkt leren wordt als een mogelijkheid gezien de HR-afdeling te ontlasten, het tegendeel is waar. Mensen gaan meer en meer zoeken en verwachten ook met het afronden van de verschillende opleidingen dat zij een stap kunnen maken en deze ook in de praktijk toe mogen passen (het is tenslotte een door de werkgever aangeboden mogelijkheid). Het niet voldoen aan het verwachtingspatroon geeft onrust en leidt regelmatig tot het vertrek van medewerkers die als high potential veel ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Ons advies is om met elkaar vast te stellen wat zinvol is voor de specialist in het kader van zijn of haar ontwikkeling en hiervoor gericht te investeren. Daarbij kan het prima passen om voor een groot deel van de organisatie dezelfde opleiding in te kopen en mensen deze “vrijblijvend” aan te bieden (alternatief voor onbeperkt leren). Betaal voor wat er afgenomen wordt en zorg hierbij voor een scherpe prijs. Doe dit samen met specialisten welke de markt kennen en voor je in kunnen kopen tegen de scherpste voorwaarden en condities zonder in te leveren op kwaliteit.

De voor- en nadelen van virtuele trainingen

Aangezien we de aankomende tijd weer massaal overstappen op virtuele trainingen en de klassikale trainingen achter ons laten vanwege de coronamaatregelen, is het misschien goed om te weten wat de voor- en nadelen van virtuele trainingen zijn. Hieronder hebben we ze in het kort voor je op een rijtje gezet.

Voordelen:

Flexibiliteit
Je hebt de luxe om de plaats en tijd te kiezen die bij jou past, de training kan altijd doorgaan. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen individuele cursisten die zich liever op bepaalde onderdelen van de cursus concentreren of cursisten die wel bereid zijn om de hele cursus te volgen. Tot slot kan je in je eigen tempo studeren, dit verhoogt de tevredenheid en vermindert stress.

Effectiviteit
Het vergroot de effectiviteit van kwalificaties en kennis door gemakkelijke toegang tot een grote hoeveelheid informatie. Daarnaast ben je voorbereid op de toekomst. Ondanks de coronamaatregelen kun je je waanneer het jou uitkomt, blijven ontwikkelen dankzij de virtuele trainingen.

Interactie
Het motiveert je om met anderen om te gaan en om verschillende ideeën en informatie uit te wisselen. Het vergemakkelijkt de communicatie en verbetert ook de relaties die het leren ondersteunen. Ook biedt een virtuele training extra perspectieven voor interactie tussen cursisten en docenten tijdens de levering van inhoud.

Kostenbesparend
Je hoeft niet te reizen, dus geen reistijd en reiskosten!

Nadelen:

Eenzaamheid
Je kan je eenzaam gaan voelen door de afstand, evenals gebrek aan persoonlijke interactie. Het vereist daarom een zeer sterke motivatie om dit soort effecten te verminderen.

Leerproces
Virtuele trainingen zijn mogelijk minder effectief dan traditionele leermethoden met betrekking tot verduidelijkingen, uitleg en interpretaties. Het leerproces is veel gemakkelijker face-to-face met docenten. Daarnaast kun je eerder geneigd zijn om tijdens een examen antwoorden op te zoeken, als je het antwoord op een bepaalde vraag niet weet.

Communicatieve vaardigheden
Het kan een negatief effect hebben als het gaat om het verbeteren van de communicatieve vaardigheden.

Praktische vaardigheden
Niet alle disciplines kunnen virtueel effectief worden ingezet. Velden die praktische praktijkervaring vereisen (techniek), zijn virtueel moeilijker bestudeerbaar.

Ben jij na het lezen over de voor- en nadelen van virtuele trainingen geïnteresseerd in een virtuele training? Of volg je toch liever een klassikale training? Kijk voor ons aanbod en alle mogelijkheden op onze website of neem contact op met Lloyd Charité.

Telefoon: 023-568 9311
Mobiel: 06-25 6458 65
E-mail: lloyd.charite@maestroacademy.nl

Maestro klaar voor de toekomst

Voor jouw organisatie kunnen de medewerkers het verschil maken. Het ontwikkelen van de medewerkers blijft daarom een belangrijk aandachtspunt. Daarbij is het ook interessant om jouw flexibele schil op vergelijkbare wijze mee te laten ontwikkelen.

Deze combinatie heeft als voordeel dat de kennisoverdracht van jouw flexibele schil naar jouw eigen medewerkers maximaal wordt vormgegeven. Daarbij hebben alle betrokkenen een vergelijkbaar referentiekader. Dit komt de samenwerking en de productiviteit alsmede de innovativiteit ten goede. Tevens ontstaan er minder misverstanden en spreekt men dezelfde taal binnen de projecten en afdelingen. Zeker met werken vanuit huis is dit een voorwaarde voor succes.

In de huidige situatie is het een echt vraagstuk om de ontwikkeling van jouw medewerkers door te laten lopen. Met de technologie om virtueel met fysieke aanwezigheid te combineren, wordt er nu door Maestro en haar partners alle variaties geboden. Je kan dus zelf de keuze maken tussen virtueel, fysiek, e-learning, blended, etc.

Daarnaast kan je zelf sturen op kwaliteit met behulp van een academy in jouw eigen look en feel. Je kan daarbij uiteraard gebruik blijven maken van het totale aanbod vanuit de opleidingsmarkt en hieruit de juiste opleiders accentueren. Maak zo optimaal gebruik van de mogelijkheden en haal het maximale uit jouw opleidingsbudget en uit jouw flexibele schil. Wil je voor jouw organisatie een Academy in eigen look en feel? Of hier meer informatie over? Neem dan contact op met Franklin Loman (06 19 85 44 10 of franklin.loman@maestroacademy.nl ) of Lloyd Charité (06 25 64 58 65 of lloyd.charite@maestroacademy.nl).

Gooi het roer om en investeer in jezelf!

Het is de perfecte tijd om het roer om te gooien en te investeren in jezelf. Door opkomende technologieën dreigen banen te verdwijnen en komt er een verschuiving in de vraag naar nieuwe banen en nieuwe vaardigheden in verschillende bedrijfstakken.

Degenen die het nieuwe leren toepassen en gemotiveerd zijn om nieuwe competenties en vaardigheden eigen te maken, zullen in de 21ste eeuw gegarandeerd succesvol zijn. Ook organisaties spelen hier een belangrijke rol in. Voor organisaties is het ontwikkelen van menselijk kapitaal noodzakelijk om bij de voorhoede in hun bedrijfstak te blijven. Daarnaast behalen organisaties die tijdens belangrijke veranderingen investeren in de ontwikkeling van leiders meer kans om hun targets te halen.

Organisaties investeren om verschillen redenen in leren en ontwikkelen. Ten eerste omdat mensen kiezen voor organisaties die hen helpen groeien en ontwikkelen. Ten tweede investeren organisaties in leren en ontwikkelen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, hierbij kun je denken aan nieuwe digitale technologieën of samenwerken in zelfsturende teams. Ten derde kun je door te investeren in leren en ontwikkelen de motivatie, baantevredenheid, betrokkenheid en binding van medewerkers vergroten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat betrokken en gemotiveerde medewerkers van groot belang zijn voor voorspoedige en snelle invoering van business modellen en nieuwe technologieën. Ten vierde kan leren en ontwikkelen helpen bij het opbouwen van een op waardecreatie gebaseerde cultuur en gemeenschapszin (aangezien bedrijven steeds virtueler en mondialer gaan werken). Tot slot zetten organisaties opleidingsprogramma’s in om de tenuitvoerbrenging van hun businessstrategie te ondersteunen. In het verleden waren opleidingsprogramma’s alleen gericht op vergroting van productiviteit. Tegenwoordig draagt leren ook bij aan de inzetbaarheid van mensen. Mensen zijn goed inzetbaar als ze makkelijk werk kunnen vinden. Zeer ervaren en vakkundige medewerkers dragen bij aan winst, marktgroei, innovatie, klanttevredenheid en productiviteit van een organisatie.

Tot slot zijn er nog een aantal aandachtspunten om, als organisatie, bij te blijven op het gebied van leren en ontwikkelen:

– Prioriteiten van opleidingen afstemmen op business
– Effectiviteit van bestaande opleidingsinitiatieven verbeteren door de kloof in vaardigheden bij medewerkers te bepalen
– Actief gebruik maken van leerplatformen en onderwijsoplossingen
– Een mix van online leren en contactonderwijs aanbieden
– Werken en leren combineren
– Leren en ontwikkelen personaliseren en op maat maken
– Technologie benutten
– Inzicht te houden in het aanbod en de marktmogelijkheden
– Nieuwe ideeen en oplossingen verkrijgen

Populaire artikelen
1

Waarom onbeperkt leren duur is en de hype enkel de kosten opdrijft

2

De voor- en nadelen van virtuele trainingen

3

Maestro klaar voor de toekomst

4

Gooi het roer om en investeer in jezelf!

5

Jouw eigen opleidingsportaal en meer