Weblog

Laat je inspireren door nieuws, blogs en achtergrondartikelen van Maestro Academy en de diverse opleidingspartners.

Van klassikaal naar digitaal leren: “Welke vaardigheden zijn sinds de coronapandemie relevant voor leidinggevenden?”

Als we terugkijken op voor de coronapandemie, zag je dat iedereen klassikaal leerde. Nu zie je een grote overgang naar digitaal leren. Verder zie je ook dat de leerbehoefte met name bij managers toeneemt. Er worden nu hele andere vaardigheden van leidinggevenden gevraagd dan voorheen.

 Voor opleiders is de overgang van klassikale opleidingen naar digitale / virtuele opleidingen geschikt voor mensen die thuis werken veel minder groot dan voor andere bedrijven. Veel opleiders waren al ingespeeld op het online leren en zagen al een opkomst in online en blended learning en hebben daarin reeds geïnvesteerd. Afgelopen jaar is deze innovatie versneld door de pandemie.

Ook het management heeft zijn werk afgelopen jaar sterk zien veranderen. Deze is zeer ingrijpend en de verandering is permanent. De managers kregen het tijdens de pandemie steeds moeilijker. Zo hadden ze bijvoorbeeld geen “controle” meer over hun medewerkers en moesten ze leren vertrouwen op de verantwoordelijkheid en vrijheid van hun medewerkers.

Vooral voor de managers met jarenlange ervaring c.q. van de “oude stempel” was de verandering groot. Het voordeel hierbij is wel dat deze gedwongen werden mee te gaan met de innovatie. Zij zouden over het algemeen in de “oude” situatie veel weerstand tonen tegen thuiswerken en online contact, maar nu kunnen ze er niet aan ontkomen. Deze managers zagen dat iedereen meer verantwoordelijkheid neemt en dat er effectiever gewerkt kan worden, ook al ontbreekt het sociale contact. Voor het management is het ingewikkeld en vaak lastig om hun rol in te vullen en hun verantwoordelijkheid te nemen binnen deze nieuwe werkwijze.

Als manager zou je nu meer dan voorheen moeten kijken naar het menselijke aspect van leidinggeven. Verder zouden managers ook meer moeten inspelen op het nieuwe digitaal communiceren. Je mist onder andere de non-verbale communicatie als je niet face-to-face tegenover elkaar zit. Als je wil weten hoe iemand zich voelt dan moet je hiervoor expliciet contact zoeken, oprechte interesse tonen en doorvragen. Daarnaast dient het management digitaal te leren op welke wijze zij op kwalitatief hoogwaardig niveau digitaal leiding kunnen geven en welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn.

Wij hebben hier uiteraard op geanticipeerd en hebben speciaal voor jou, als manager, een aantal relevante trainingen in ons portfolio opgenomen:

 

Mocht je op zoek zijn naar een andere training. Raadpleeg ons aanbod op de website en/ of neem contact met ons op via de telefoon of mail.

Zelfstudie dé oplossing voor zelfontwikkeling?

Veel mensen hebben een enorm belang om zich te blijven ontwikkelen en voorop te blijven lopen qua kennis (en certificering). De persoonlijke budgetten bij organisaties voor opleidingen zijn vaak niet toereikend om alles te volgen wat de medewerker wil. Tevens zie je bij veel onbeperkt leren oplossingen dat ze niet toereikend zijn. Voor het behalen van certificaten dient er extra betaald te worden, dit moet je zelf buiten de onbeperkt leren omgeving regelen.

Zelfstandig professionals en consultants willen graag een optimale opbrengst halen uit hun investering om zichzelf te ontwikkelen en zijn vaak te actief om zelf kennis te vergaren, waarbij het met name tijd kost. Toch is tijd ook geld en heb je na de eigen inspanning vaak geen “zekerheid” dat je alle facetten hebt bestudeerd.

Een mooie oplossing hiervoor is de zelfstudie. Dit is een combinatie van zelfwerkzaamheid en het aangereikt krijgen van het volledige portfolio. Dit is inclusief examen en veelal ook met een garantie tot slagen. Op deze wijze maak je maximaal gebruik van je zelfwerkzaamheid en proactieve houding, besteed je je tijd zeer efficiënt en houd je je bezig met waar je goed in bent, namelijk jezelf ontwikkelen.

Maestro heeft de markt hiervoor ontsloten en haar trainingen & opleidingen aanbod uitgebreid met een aantal online zelfstudies op het gebied van Lean, Scrum en Agile. De kwaliteit is gegarandeerd en de prijs is scherp. Ben jij benieuwd naar ons volledige aanbod? Breng dan een bezoekje aan onze website.

Het nieuwe normaal

Zoals in vele gevallen bereidt ook de opleidingssector zich voor op het “nieuwe” normaal. De verwachting is dat er meer ruimte komt om elkaar op een veilige wijze te zien en te ontmoeten. Op dit moment zijn er reeds opleiders die de klassikale opleiding weer aanbieden en op een veilige manier verzorgen. Een aantal trainingen start hierdoor weer, daar waar deze erg lastig (en zo niet in de ogen van zowel opleiders als trainers op een onmogelijke manier) op afstand te verzorgen is. Een mooi voorbeeld is Zakelijk Tekenen.

Door de versnelling van de digitalisering en het benutten van de technologische mogelijkheden zijn een groot aantal trainingen geïnnoveerd en zien we dat vele trainingen ook in de toekomst virtueel gegeven blijven worden. Een aantal trainingen zullen ook in de toekomst niet meer geheel klassikaal gegeven worden. Zij zijn inmiddels aangepast naar een verdeling van: een deel virtueel, een deel zelfstudie en een deel klassikaal. Dit zal gehandhaafd blijven en niet meer terugkeren naar volledig klassikaal. In onze ogen is dit een prima ontwikkeling, zeker voor gemotiveerde specialisten die graag een training willen combineren met een opdracht en zich op een zeer efficiënte wijze wensen te ontwikkelen.

In onze ogen is de optimale vorm van trainen als volgt opgebouwd:

-Kennis en feiten kan prima door zelfstudie, waarbij er een virtueel blok wordt ingebouwd voor het geven van de samenvatting en het stellen/ beantwoorden van vragen;
-Het toepassen van opgedane kennis en oefenen wordt met elkaar klassikaal gedaan (met een klein deel van de deelnemers op afstand).

Dit heeft als groot voordeel dat de groep op een redelijk gelijk kennisniveau start met het klassikale deel en men uitermate efficiënt met de tijd om kan gaan. Tevens heeft de trainer op deze wijze maximale tijd en aandacht om de groep te begeleiden en de materie te laten indalen. Je leert er veel meer van als je er iets mee gaat doen. Als mensen het vertellen kun je het volgen, maar als je het zelf toepast, weet je pas echt of je het ook begrijpt. Denk aan de rekensom op het bord. Als de leraar dit uitschrijft dan ziet het er logisch uit en kan je het volgen. Als je het daarna zelf moet doen met andere getallen en een iets andere opzet loop je vast (als de leraar dit opnieuw uitschrijft is het weer logisch en bij een 2e of 3e poging lukt het dan vaak wel en vergeet je het ook niet meer). Een tweede voorbeeld is het presenteren van de oplossing of vragen om hulp bij het presenteren van de vraag. Daarbij vertel je aan iemand (als je niet verder komt) welke stappen je hebt uitgevoerd en dan blijkt regelmatig dat bij het vertellen je zelf achter de “gemaakte fout” komt. Al deze situaties krijgen meer tijd en aandacht als er een combinatie wordt gemaakt van verschillende mogelijkheden van kennisoverdracht.

De kwaliteit van trainingen, welke op deze wijze zijn opgebouwd, is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen en de trainingen welke volledig klassikaal gegeven worden, maken optimaal gebruik van dit effect en zijn ook het afgelopen jaar verder geïnnoveerd. We kunnen zeker stellen dat iedere opleider de tijd heeft genomen zijn of haar materiaal verder te optimaliseren en nieuwe trainingen te ontwikkelen. Door deze ontwikkeling zie je echter ook een grote versnippering aan specialisten en vele (nieuwe) aanbieders.

Benut deze kansen en kies de specialistische trainingen die optimaal de verschillende middelen inzetten. Daarbij kan uiteraard een organisatie die de aanbodzijde van de markt kent je helpen en het verschil maken. Wil je je reactie delen of heb je hierover een specifieke vraag (over een onderwerp of de markt) dan komen we graag met je in gesprek.

Opleidingsbudget opdrachtgevers

2020 was het jaar van de voorzichtigheid en de plotselinge wijziging van de economie. Met name de arbeidsmarkt voor hoger opgeleide specialisten en mensen werkzaam binnen data- en informatie-intensieve beroepen hebben hier tot op heden minder last van gehad (bepaalde branches uitgezonderd, maar dat is veruit de minderheid van deze populatie).  Onder andere IT en Finance hebben zelfs een groei doorgemaakt en de digitalisering is versneld ingevoerd. Ook het nieuws gaf aan dat Nederland 25% van haar inkomen heeft gespaard (daar waar mogelijk). Nu echter de tijd voor de volgende stap om aan te haken als de economie verder open gaat.

Kennis is op daarbij belangrijker dan ooit. We zien dat mensen er weer aan toe zijn om zich verder te ontwikkelen en perspectief te krijgen op een mooie stap in hun carrière. Met zich op het verder opengaan van de economie en de kansen die er na de zomer zullen komen, is het tijd om het (gereserveerde) budget aan te spreken om zich te ontwikkelen. Trainingen starten weer en de behoefte aan specialistische kennis neemt toe. HeadFirst zorgt er niet alleen voor dat uw tijdelijke opdrachten kwalitatief worden ingevuld, maar biedt ook mogelijkheden om kwaliteit van uw eigen medewerkers op het hoge niveau te houden. Zij bieden de mogelijkheid om het budget van jouw medewerkers optimaal te benutten. Samen met Maestro kunnen we een aantrekkelijke korting aanbieden op opleiding en coaching. Doordat Maestro een samenwerking heeft met bijna de hele aanbodzijde van de markt, kan er getraind worden bij de opleider(s) die het beste aansluit(en) op uw wensen en behoefte. Doordat de vaste medewerkers en flexibele schil samen studeren, profiteer je van optimale kennisboring. Hierdoor spreken de professionals dezelfde taal, waardoor er een hoger rendement wordt gehaald bij de werkzaamheden.

Populaire artikelen
1

Van klassikaal naar digitaal leren: “Welke vaardigheden zijn sinds de coronapandemie relevant voor leidinggevenden?”

2

Zelfstudie dé oplossing voor zelfontwikkeling?

3

Het nieuwe normaal

4

Opleidingsbudget opdrachtgevers

5

Opleidingsbudget Zelfstandig Professionals en consultancy bureaus