Weblog

Laat je inspireren door nieuws, blogs en achtergrondartikelen van Maestro Academy en de diverse opleidingspartners.

Zelfontwikkeling toon je aan met waardevol certificaat

Innovatie en zelfwerkzaamheid hebben een aanzienlijke vlucht genomen door de situatie waar we nu een jaar in zitten. Vele specialisten doen kennis op door artikelen te lezen en informatie van internet te bestuderen. Ook passen specialisten methoden en technieken toe op het werk en delen ze kennis met collega’s. Tevens krijgt een ieder regelmatig tips omtrent artikelen, literatuur en studieboeken en interessante seminars en kennissessies. Is dit wel genoeg? Of wil men een certificaat zien?

Zonde van tijd

Echter was en is kennis en kunde niet meer genoeg. De markt vindt het prettig dat deze kennis en kunde ook “objectief” getoetst wordt middels een erkent examen. Specialisten vinden het zonde van hun tijd (en geld) om een training te volgen voor de certificering. Een oplossing vanuit de markt was het aanbieden van losse examens. Veel opleiders zien dit als een ondermijning van hun verdienmodel. Ze denken dat specialisten hierdoor minder trainingen bij hun gaan volgen en rechtstreeks het examen boeken bij exameninstituten.

In onze ogen onterecht en een zwaktebod. De keuze voor een los examen wordt vaak gemaakt door specialisten die de stof beheersen of door specialisten die het willen proberen. De eerste groep zal de gehele training (klassikaal of virtueel) waarschijnlijk niet gaan volgen. De tweede groep vindt de volledige training vooralsnog te kostbaar.

Ontwikkelen aan de hand van certificaat

Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Wij vinden dat mensen zich verder moeten ontwikkelen en dat kunnen aantonen aan de hand van een waardevol certificaat. Door een los certificaat aan te bieden, help je de mensen die de stof al beheersen. De tweede groep is er vaak 1 van zelfwerkzaamheid en is bereid veel tijd te investeren.

De zelfstudietraining

Door de opkomst van zelfstudietrainingen, speelt de markt hier in onze ogen goed op in. Deze zelfstudietrainingen zijn vaak aangevuld met gespecialiseerde en op maat geleverde ondersteuning. De zelfstudietraining zit tussen een volledige klassikale opleiding en een los examen in. In onze ogen is dit een belangrijke toekomstige ontwikkeling. Wat je makkelijk af gaat en wat je al weet bestudeer je zelf. Waar je onbekend mee bent of eventueel meer moeite mee hebt, word je op maat geholpen.

We zien nog wel een aantal mogelijkheden om aan de hand van dit concept verder te innoveren. Als opleidingsintermediair zullen we de aankomende jaren een bijdrage leveren aan deze verdere innovatie. Wil je verder praten of heb je ideeën? Of wil je samen deze innovatie binnen een bepaald onderdeel of vakgebied vormgeven? Neem gerust contact met ons op.

Op gepaste afstand weer persoonlijk contact: plan vanaf maart in-company trainingen in

Ook in deze onzekere tijden is ontwikkeling van je competenties en vaardigheden belangrijk. De lock-down blijft nog gehandhaafd, maar de (basis)scholen zijn weer open. De overheid (en lees dus onze volksvertegenwoordiging namens ons allen) maakt zich terecht zorgen over de ontwikkeling van onze jeugd c.q. onze toekomst.

De basis moet goed zijn, anders kunnen we ons in de toekomst niet adequaat blijven ontwikkelen en onze weg vinden in de samenleving en op onder andere de arbeidsmarkt. Dit laatste kunnen we beamen en over het eerste hebben we wel een mening, maar iets minder verstand. Als we een goede basis hebben dan is er ook in ons werkende leven toenemende noodzaak om ons te blijven ontwikkelen. Na een pauze in verband met corona, is deze ontwikkeling weer gestart. Als er al over een voordeel van deze situatie gesproken kan worden, is het aanbod en de kwaliteit van virtueel trainen er één van. Een aantal opleiders heeft na de persconferentie besloten om tot medio 2021 enkel de virtuele opleidingsmogelijkheid aan te bieden. Heel begrijpelijk en wij zullen deze ook positioneren in onze actie(s) en bij ons aanbod. Het is echter ook zo – en dat is een USP van onze partners – dat een aantal (met name) niche aanbieders de mogelijkheid open laten om in maart weer klassikaal te trainen met de juiste maatregelen en aanpassingen. Daar geloven we wel in en volgens mij zijn er veel mensen ook wel aan toe.

Ook vinden organisaties het een goed moment om in maart, april of mei in-company trainingen te plannen voor hun medewerkers, zodat deze elkaar weer op gepaste afstand kunnen ontmoeten en er weer persoonlijk contact is. Een goede mogelijkheid om het uitermate nuttige met het aangename te combineren. Door dit op gunstige tijdstippen te plannen (na de avondklok bijvoorbeeld van 18.00 uur tot 22.00 uur met een warme maaltijd), worden de reisbewegingen beperkt en kun je kennis opdoen combineren met het sociale contact. Wil je als werkgever een startsein geven voor de blik vooruit, dan is dit een mooie mogelijkheid. Laat ons weten wat je hiervan vindt en wat jouw visie hierop is.

Werklozen moeten meteen aan het werk: “Stuur maar vijf sollicitatiebrieven per week op.”

Al jaren benoemen werkgevers en politici hoe belangrijk ze de leercultuur vinden en economen hoe belangrijk het is dat we zo’n leercultuur ontwikkelen. Ondanks dat iedereen het daar al een lange tijd over eens is, is er tot op heden nog geen actie ondernomen. Verrassend. Of toch niet?

De functie-eisen van werknemers veranderen voortdurend door opkomende technologische ontwikkelingen. Het is een feit dat sommige banen in de toekomst verdwijnen. Door de opschuivende pensioenleeftijd wordt het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking gedwongen om door te blijven werken, maar wat als je je niet op tijd kan omscholen en je baan verdwijnt?

Ouderen de dupe

Bij de vorige crisis waren vooral oudere mensen de dupe. Ze bleven jarenlang werkloos, omdat hun vaardigheden en kennis verouderd waren. Daar zou Nederland inmiddels wel van moeten geleerd hebben, helaas is er weinig verandering aangebracht. Op dit moment is de meeste scholing gericht op huidige functie, het eigen bedrijf en de sector. Dit is vrij logisch als het bedrijf zelf de cursus betaalt. Zo’n bedrijf wil zo snel mogelijk resultaat zien, bijvoorbeeld productiever personeel.

Voorsprong met vast contract

Vaak hebben medewerkers met een vast contract een voorsprong op de werknemers met een tijdelijk contract. Werkgevers investeren liever niet in tijdelijke krachten en zien het als kostenpost, omdat tijdelijke werknemers over een tijdje toch naar een ander bedrijf gaan. Ook al klinkt het logisch, het zou voor de economie toch beter zijn om in alle werknemers te investeren.

Kosten

Naast dat het lastig is om te achterhalen tot welke opleiding je toegang hebt met je diploma’s, is het ook lastig in te schatten of je het kan combineren met je werk en gezin. Daarbij komt ook nog kijken dat opleidingen al snel duizenden euro’s kosten. Veel Nederlanders kunnen dat geld gewoon niet missen en vaak is informatie over tegemoetkomingen van de overheid voor bepaalde opleidingen lastig te achterhalen.

Werklozen

Als je kijkt naar hoe Nederland omgaat met werklozen komt het op één ding neer: werklozen moeten meteen weer aan het werk. Gemeenten en het UWV bieden soms wel het een en ander aan qua cursus of training, maar dat is vooral gerichte goedkope scholing. Het gevolg daarvan is dat het alleen voor de korte termijn werkt, want werklozen krijgen hierna vaak een onzeker tijdelijk contract, een laag salaris en kans op baanverlies.

Individuele leerrekening

Het lijkt ons een uitstekend idee om alle Nederlanders een ‘individuele leerrekening’ te geven, waar de overheid, werkgever en betrokkenen een bedrag naar kunnen overmaken. Hierdoor wordt scholing voor iedere Nederlander toegankelijk. Regeringsadviseurs pleiten hier al jaren voor. Het is dan wel van cruciaal belang dat het geld verplicht wordt uitgegeven aan scholing en er zou een controlesysteem moeten worden ontwikkeld om te kijken of het geld ook wel echt aan omscholing wordt uitbesteed.

Voor nu staat het ‘leven lang ontwikkelen’ onderaan op het lijstje van Rutte III, wellicht zal dat nog veranderen nu het kabinet is afgetreden na de toeslagenaffaire en er in maart nieuwe verkiezingen op het programma staan.

Blijf aan jezelf werken, ook in deze (onzekere) tijden

Het jaar 2021 is nog maar net begonnen of we verkeren misschien wel in nog zwaardere tijden dan in 2020. De lockdown wordt verlengd en de Britse mutatie van het coronavirus komt om de hoek kijken. Het lijkt niet de goede kant op te gaan. Toch blijven we optimistisch en gaan we ervan uit dat het vaccin werkt en we de tweede helft van 2021 weer op weg zijn naar groei.

Voor de ontwikkeling van je eigen competenties, kennis en vaardigheden is dit echter niet zo rechtlijnig. Het is en blijft belangrijk om aan je eigen ontwikkeling te blijven werken. Nu we meer thuiswerken en de digitalisering toeneemt, is  een van de voornaamste punten om voor jezelf continuïteit te kunnen blijven garanderen. Werkgevers en zelfstandig professionals worden zich er meer en meer van bewust. Ook de virtuele varianten van trainingen hebben zich inmiddels meer dan bewezen. Deze zijn prima qua kwaliteit en kunnen je goed op weg helpen in je carrière. Nu het informele circuit minder werkt en de besprekingen via de digitale weg zakelijker zijn, is het van belang je kennis en kunde optimaal te positioneren en te onderbouwen.

Werkgevers waarderen het feit dat je ook in deze periode aan jezelf blijft werken en we zien ook voorzichtig weer nieuwe projecten en trajecten starten. Zeker in de informatierijke rollen en uiteraard met uitzondering van de branches welke door de lockdown hard getroffen zijn en dicht moesten c.q. hun activiteiten moesten staken.

Je weet vaak zelf wel welke kennis je bezit en welke waardevol is om te hebben, maar die je nog niet afgerond hebt met een certificaat. Nu is de kans om dit in je eigen tempo en op je eigen wijze te voltooien. Mocht je in een situatie terecht komen waarbij je op zoek gaat naar een nieuwe opdracht of baan dan heeft een dergelijk certificaat veel waarde. Kortom, gebruik deze periode om je verder te ontwikkelen en te investeren in jezelf. Hiervoor zijn meer mogelijkheden als dat je in eerste instantie denkt. Vraag hulp van je netwerk en zoek specialisten die er verstand van hebben. Niet geheel objectief denken wij, als team, dat wij daar een van zijn. Samen sparren we graag verder over de mogelijkheden. Start het proces en je komt er altijd sterker uit.

Populaire artikelen
1

Zelfontwikkeling toon je aan met waardevol certificaat

2

Op gepaste afstand weer persoonlijk contact: plan vanaf maart in-company trainingen in

3

Werklozen moeten meteen aan het werk: “Stuur maar vijf sollicitatiebrieven per week op.”

4

Blijf aan jezelf werken, ook in deze (onzekere) tijden

5

Kom een stap verder met je eigen Academy