Weblog

Laat je inspireren door nieuws, blogs en achtergrondartikelen van Maestro Academy en de diverse opleidingspartners.

Wat is jouw toegevoegde waarde?

Vroeger keek een werkgever vooral naar hoe goed je je werk deed. Je was zeker van je baan als je goed functioneerde, soms was daar niet eens een diploma voor nodig. Tegenwoordig vraagt een werkgever steeds vaker wat je toegevoegde waarde is. Dit start vaak al tijdens een sollicitatiegesprek of functioneringsgesprek. 

Wat is jouw toegevoegde waarde aan de organisatie ten opzichte van anderen? Moet je te lang nadenken over het antwoord op deze vraag? Grote kans dat je tegen een muur aan loopt tijdens een van je volgende carrière-gesprekken of salarisonderhandelingen.

Natuurlijk is dit geen probleem en kun je dit voorkomen door te kijken naar wat je er zelf tegen kan doen. Steeds meer professionals focussen zich om deze reden meer op hun ontwikkeling, zodat ze zich beter kunnen positioneren.

De coronacrisis heeft hier ook aan bijgedragen en professionals wakker geschut. Werknemers verloren tijdens de coronacrisis (tijdelijk) hun baan en de “sterksten” bleven achter. Meer en meer mensen lieten zich bijscholen om een streepje voor te hebben op hun collega’s.

Verder is het tegenwoordig niet alleen belangrijk dat mensen geld verdienen met hun werk, maar ook dat ze een loopbaan vinden die bij ze past. Wat ook bijdraagt is dat de vorm van werkzaamheden is veranderd door het thuiswerken. Hierdoor ga je meer reflecteren op wat je belangrijk vindt en wat je gelukkig maakt in het leven.

Er moet bekeken worden hoe ineffectieve kanten effectiever kunnen worden gemaakt. Hierdoor zal men eerder geneigd zijn om zich te blijven ontwikkelen.

Kortom, toegevoegde waarde is wie je bent, wat je doet en op welke wijze je dit toont. De mensen zijn vaak het onderscheidend vermogen en bedrijven willen graag mensen met toegevoegde waarde aan hun binden; lees mensen met het “juiste” DNA. Zorg er dus voor dat je zelf weet wat je toegevoegde waarde is en maak je omgeving daar bewust van. Ontwikkel jezelf als mens en combineer dit met het opdoen van de juiste kennis (waar je iets kan vinden is minimaal net zo belangrijk als het weten).

Wil jij je ook van meer toegevoegde waarde zijn? Kijk dan eens tussen ons trainingsaanbod voor ontwikkelingsmogelijkheden en neem voor vragen contact met ons op.

 

Leven lang leren vs. onbeperkt leren

Het thema leven lang leren is veel besproken. Met de ontwikkelingen in de economie en de voortgang in technologie wordt dit inderdaad een actueel thema. Een leven lang leren is iets waar we niet aan ontkomen. Als je ook in de toekomst aantrekkelijk wilt blijven voor de arbeidsmarkt is investeren in jezelf een randvoorwaarde (in plaats van een optie).

Ook bedrijven realiseren zich dat ten volle en investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Ook voor hun flexibele schil komen er mogelijkheden en is de verwachting c.q. eis dat deze specialisten eveneens investeren in hun ontwikkeling en toekomst. Hierbij is het met name voor deze doelgroep extra interessant als ze investeren in opleidingen en trainingen welke ook door de medewerkers van hun klanten worden gevolgd. Wij zijn hiervan op de hoogte en kunnen je daarbij adviseren en ondersteunen (met als ultieme uitkomst dat ze je ook begeleiden naar een nieuwe baan of nieuwe opdracht).

In de markt zien we dat het leven lang leren 1 op 1 gekoppeld wordt aan onbeperkt leren. In onze ogen is dat wel iets anders en zijn wij daar geen voorstander van. Met onbeperkt leren ben je veelal afhankelijk van het aanbod en zitten er veel trainingen bij welke voor jou persoonlijk geen toegevoegde waarde hebben. Ook kun je – zonder bijkomend advies – ze lastig plaatsen in het juiste perspectief voor je carrière en blijkt dat dit regelmatig gebaseerd is op onder andere de standaard voor de Amerikaanse Markt. Daarnaast zijn het met name e-learnings en of virtuele trainingen met het afspelen van een college (zonder vraagmogelijkheid). Als je de training dan af wilt sluiten met een certificaat (examen), moet daarvoor apart worden bijbetaald. Tevens weet je dan vaak niet of je ook het gewenste certificaat ontvangt.

Je kunt het geld maar 1 keer uitgeven en een dergelijke oplossing zorgt er veelal voor dat je niet meer kan kiezen voor trainingen welke niet in het portfolio opgenomen zijn. Daarbij is onbeperkt leren gebaseerd op volume en niet op kwaliteit. Een groot aantal cursisten maakt een training verhoudingsgewijs geschikt om in een dergelijk pakket op te nemen. Dit leidt tot generalisatie in plaats van specialisatie.

Wij geloven in een leven lang leren en zijn zeker enthousiast om – naast de methoden en technieken – te investeren in het ontwikkelen van je competenties. Maak echter keuzes welke bij je carrière passen en behaal de certificaten welke bij dit traject passen. Investeer in jezelf, maar zorg er voor dat het ook echt investeren is in plaats van het maken van kosten voor zaken welke je niet kan positioneren en kan benutten.

Ten slotte is het ook nog een feit dat je niet alle trainingen wilt volgen en hier betaal je wel voor. Laat je leiden door je behoefte en niet door het aanbod. Kennis kun je op vele plekken halen en zorg er voor dat de kennis waar je voor dient te betalen past in je behoefte.

Kantoor of toch thuis nu we lijken te kunnen kiezen

Het zal de tweede helft van 2021 hopelijk een thema worden. Het lijkt er namelijk op dat we langzaamaan meer en meer kunnen en de maatregelen afgebouwd worden. De vaccinatie helpt en de besmettingen lopen verder terug. Ongetwijfeld zal er in de toekomst wederom een situatie ontstaan waar we als mens nog geen antwoord op hebben en waarvoor we bevattelijk zijn. Ik neem aan dat de specialisten hierover nadenken en maatregelen nemen dit (voor zover mogelijk) te voorkomen. Daar rekenen we eigenlijk wel op, maar hier kunnen we weinig invloed op uitoefenen.

Wat een interessante ontwikkeling is, is de wijze waarop we onze arbeidsrelatie inrichten en op welke wijze we ons werk gaan doen en ons verder ontwikkelen. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we met elkaar bewezen dat we heel veel digitaal en op afstand kunnen uitvoeren en realiseren. Hierdoor vervagen grenzen en wordt de efficiency vergroot. Wel mis je daarbij de sociale contacten en vraagt het veel van leiders en leidinggevenden. Een aantal hebben zich daar reeds op voorbereid en hebben zich de competenties en vaardigheden (deels) eigen gemaakt.

We kunnen kennis op afstand overdragen, competenties voor een deel ontwikkelen en de vaardigheden oefenen. Onze verwachting is dat de thuiswerksituatie deels behouden blijft en er wordt gestreefd naar een balans van 50% thuis en 50% op kantoor. Hiervoor zijn echter wel de juiste competenties nodig en dit vraagt van zowel de medewerker als leidinggevende erg veel, want hoe vind je een balans en wie bepaald wanneer je op kantoor werkt (en hoe krijg je dan vervolgens de juiste mensen bij elkaar om waardevolle sessies te houden en te overleggen met het hele team)?

De start is in onze ogen om eerst het beleid met elkaar vast te stellen en op basis daarvan de inrichting bij te sturen en de processen te stroomlijnen. Tevens dien je te kijken naar de hulpmiddelen welke je inzet en of de in de haast opgezette omgeving kan blijven voldoen.

Ook op het gebied van trainingen en opleidingen spelen dezelfde vraagstukken een rol. Het lijkt ons goed daar de volgende keer verder over te schrijven en een tipje van de sluier. Kennisoverdracht digitaal en het toepassen en oefenen klassikaal. Leven lang leren is een absolute must, maar onbeperkt leren brengt volgens ons niet datgene wat er van verwacht wordt.

Actie op de arbeidsmarkt: de vakantieperiode staat voor de deur!

We staan nu vlak voor de vakantieperiode en zien dat we het virus langzaam onder controle krijgen. De vaccinatiegraad neemt toe en ook de omliggende landen versoepelen. We horen om ons heen geluiden omtrent de toekomst in de arbeidsmarkt en op individueel niveau de vraag waar men naar toe wil met hun carrière.

Schaarste is de verwachting en de arbeidsmarkt is zich weer aan het ontwikkelen richting een vraagmarkt. De complexiteit van deze ontwikkeling ligt in het feit dat er meer en meer banen en opdrachten komen welke relatief nieuw zijn in de arbeidsmarkt. Naast de vraag wat je volgende stap is, komt ook de vraag moet ik deze stap nemen binnen mijn eigen vakgebied of is dit een mooi moment om een nieuw pad in te slaan?

Voor mensen die operationeel bezig zijn (en willen blijven), is het advies om nu de stap te maken en te wisselen naar een groeimarkt. Organisaties gaan aan de slag met een nieuwe structuur en ook de inrichting van het werk verandert door de digitale mogelijkheden in combinatie met het thuiswerken. Veel bedrijven starten weer met investeren in hun personeelsbestand en zijn bereid weer te gaan ondernemen.

Het is wel van belang om je certificeringen op orde te hebben. Laat de markt zien dat je bereid bent om in jezelf te investeren en zorg er ook voor dat je een deel van je investering stopt in competentieontwikkeling. Als er relatief weinig capaciteit met de juiste ervaring (beschikbaar) is, geven je competenties de doorslag, dus erkende certificering omtrent gangbare methodieken en werkwijzen in combinatie met competentieontwikkeling.

Weet je zelf niet waar je volgende stap ligt dan wel wat je mogelijkheden zijn? Overweeg dan een assessment. Dit kan je helpen de richting te bepalen en ook kan al een klankbord genoeg zijn. Neem contact op met een opleidingsadviseur die onafhankelijk is van een bureau en welke je ook helpt met niet alleen de opleiding maar die je ook begeleidt bij het vinden van een nieuwe baan / opdracht. Dit geeft je wellicht een voorsprong.

Stof tot nadenken de aankomende periode en hopelijk op een plek waar je kan genieten van het weer. We wensen je veel wijsheid en een prettige vakantie.

Populaire artikelen
1

Wat is jouw toegevoegde waarde?

2

Leven lang leren vs. onbeperkt leren

3

Kantoor of toch thuis nu we lijken te kunnen kiezen

4

Actie op de arbeidsmarkt: de vakantieperiode staat voor de deur!

5

De toekomst