Persoonlijk Leiderschap & Succesvol Functioneren

Persoonlijk Leiderschap & Succesvol Functioneren

Organisaties worden geconfronteerd met grote veranderingen. De digitale revolutie zal geen organisatie voorbijgaan. Nieuwe manieren van (samen) werken ontstaan. Dit heeft vooral gevolgen voor de medewerkers. Zij zijn de belangrijkste schakel in de nieuwe wereld. Zij moeten zich constant aanpassen en zo zelfstandig mogelijk functioneren. Juist voor deze medewerker is de training Persoonlijk Leiderschap en Succesvol Functioneren. Het geeft de handvaten om het voortouw te nemen en te blijven groeien.

Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijk leiderschap is weten wat je wilt en het voortouw nemen. De medewerker 3.0 zal een over aantal belangrijke competenties moeten beschikken. Op het gebied van persoonlijk leiderschap komen tijdens de training de volgende onderwerpen aan de orde:
– De kern van persoonlijk leiderschap
– De competenties die horen bij persoonlijk leiderschap
– Leiderschap tonen
– Onderscheid tussen urgente en belangrijke taken
– Het definiëren van persoonlijke doelen en groeipunten
– Het hebben van een persoonlijke “stip”
– Het opstellen van goede doelen
– Het stellen van de juiste prioriteiten
– Proactief zijn & 100% verantwoordelijkheid nemen
– Zelfdiscipline

Succesvol Functioneren
Een cruciaal onderdeel van de moderne medewerker het motiveren, meekrijgen en communiceren met de omgeving. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Persoonlijk scherp blijven
– Focus houden
– De essentie van tijdmanagement
– Het analyseren en verbeteren van het eigen gedrag
– Het opbouwen van vertrouwen
– Feedback geven en krijgen
– Het (beheerst) aanspreken van anderen
– Zelfmotivatie
– Assertiviteit
– De valkuil van waardering-zoekend gedrag
– De essentie van goede communicatie
– Anderen overtuigen en meekrijgen
– Omgaan met weerstanden
– De balans werk-privé

Het resultaat
Het resultaat is zowel op zakelijk als persoonlijk vlak zichtbaar. Zakelijk gezien zullen de deelnemers beter prioriteiten stellen, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, beter communiceren, anderen beter motiveren en aantoonbaar betere resultaten behalen. Hiernaast zullen zij hun persoonlijke plan uitvoeren wat tot verbetering zal leiden.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, gemotiveerder zijn, het werk beter verdelen, beter functioneren en een goede balans hebben. Maar bovenal, genoeg zelfvertrouwen hebben om goed te functioneren en het voortouw te nemen.

Onze werkwijze:

1.Intake: Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Bij deze intake ligt de focus op de persoonlijke wensen. Er kan gekozen worden voor een mondelinge of schriftelijke intake.

2.De Training: De training gaat uit van het principe “A man convinced against his will, remains of the same opinion still”. Daarom overtuigen de deelnemers zichzelf van de bruikbaarheid van de stof. Om dit te bereiken wordt een werkwijze gehanteerd waarbij de aangereikte denkbeelden onmiddellijk in de praktijk worden toegepast. Dit leidt tot een zeer actieve cursus waarbij veel zelf wordt beleefd en ervaren. Gevolg is dat de training als zeer positief wordt beoordeeld en dat deelnemers na afloop daadwerkelijk beter functioneren en de bereidheid en bekwaamheid hebben om zichzelf blijvend te verbeteren.

De training is gebaseerd op literatuurstudies en wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn de praktijkervaringen van trainers en oud-deelnemers opgenomen. De training wordt constant verbeterd aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen. Een deel van de stof is inmiddels verwerkt in managementboeken.

3.Ondersteuning: Kweekel biedt je na de training een support-programma van zes weken. Tijdens dit programma kun je (optioneel) hulp inschakelen van jouw trainer bij het in de praktijk brengen van de verbeteringen en persoonlijke coaching. Daarnaast krijgen alle deelnemers toegang tot ons online portal.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

De grootte van de groep varieert van 6 tot 16 deelnemers. Wij streven ernaar mensen met een gelijkwaardige rol en/of situatie bij elkaar te laten deelnemen.

MAESTRO PRIJS

€2.590,- inclusief verblijf

PARTNER PRIJS

€2.390,- inclusief verblijf

LOCATIE

Als locatie wordt gekozen voor een hotel in een rustige en ontspannen omgeving. Zo ben je als deelnemer ver weg van de dagelijkse bezigheden.

CURSUS

Klassikaal

AANTAL DAGEN

De training duurt drie dagen. De ontvangst is op woensdagochtend en de afsluiting op vrijdagmiddag.

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Persoonlijk Leiderschap & Succesvol Functioneren

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;