Informatiemanagement in de publieke sector

5-daagse topopleiding over informatiemanagement in publieke organisaties

Informatiemanagement in de Publieke sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding
Optie 2: in-company opleiding

Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau – u wordt gezocht!

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment – met name in publieke organisaties – veel gevraagd. Wil je jouw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor jou!

Informatiemanagement is zeer actueel in de publieke sector

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties staan de komende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie word je geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen jouw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.

Informatiemanagement in publieke organisaties – doel opleiding

Het doel van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is je op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet je wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zul je als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in jouw organisatie zijn. Je zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma’s op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, je zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector – voor wie?

De opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi) overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.

Qua functionarissen denken wij dan met name aan (aankomend) informatiemanagers, i-adviseurs, projectmanagers en programmamanagers, IT-managers, hoofden I&A, business analisten, hoofden functioneel beheer, organisatieadviseurs, procesmanagers, kwaliteitsmanagers en controllers.

Informatiemanagement – wat is het?

Informatiemanagement is een relatief jong vakgebied, zeker in de publieke sector. Informatiemanagement richt zich op vraagstukken op het snijvlak van IT, informatie en organisatie. Doelstelling is waarde te creëren met behulp van IT en informatie. Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoefte van een organisatie wordt vertaald in informatievoorziening. In de praktijk wordt de term informatiemanagement alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten. Voor operationele activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt.

Informatiemanagement in het publieke domein – voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector. Relevante werkervaring is vanzelfsprekend een pré.

Informatiemanagement – niveau van de opleiding

De 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Informatiemanagement – studiemateriaal

Je ontvangt studiemateriaal afgestemd op de kennisbehoefte van informatiemanagers in de publieke sector. Daarnaast ontvang je de volgende 4 boeken: CIO 3.0 (t.w.v. € 29,50), Business Transformatie Framework (t.w.v. € 47,50), Digital transformation (t.w.v. € 35,-) en De bodemloze put (t.w.v. € 36,50).

Informatiemanagement in de Publieke Sector – aantal deelnemers

Om alle deelnemers maximale aandacht te kunnen geven, worden de cursusgroepen bewust klein gehouden.

 

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 3.680,-

PARTNER PRIJS

€3.495,-

CURSUS

Klassikaal of Incompany

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

4 dagen

TIJD

09:30 - 17:00

Datum optie 1
  • 12-09-2022
  • 13-09-2022
  • 19-09-2022
  • 26-09-2022
  • 03-10-2022
Locatie: Centraal in het land

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Informatiemanagement in de publieke sector

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;