Business Continuity Practitioner

Inleiding

De zesdaagse cursus Business Continuity Practitioner, in samenwerking met Security Academy, behandelt alle aspecten die u als aankomend BCM-specialist nodig heeft om business continuity in uw organisatie op de kaart te zetten en te borgen.

De cursus kent een perfecte balans tussen theorie en praktijk. Praktijkvoorbeelden worden in casuïstiek uitgewerkt. Er wordt volop ruimte geboden om met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen. Er wordt niet alleen kennis gedeeld, maar u kunt ook uw relatienetwerk ten aanzien van BCM verder uitbreiden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die werkzaam zijn in de primaire processen is en daarnaast uitermate geschikt voor:

 • Securitymanagers
 • Informatiemanagers
 • Service Level managers
 • Marketingmanagers
 • Bedrijfsjuristen
 • Suplly Chain managers
 • Teammanagers

Voor deze cursus geldt: neem vooral je eigen praktijkervaring mee.

Voorkennis

Basiskennis van business continuity wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan eerst de cursus Business Continuity Foundation te volgen. Het niveau van deze cursus is MBO/HBO.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute online Business Continuity Practitioner examen
 • Een heerlijke lunch

Module 1: Bedreigingen- en kwetsbaarheidsanalyse (BKA)

 • Het nut, de noodzaak en het doel van een BKA
 • Opstellen van een BKA en BKA-rapportages
 • Hoe staat uw organisatie in zijn algemeenheid tegenover bedreigingen en kwetsbaarheden?
 • Het verschil tussen een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van bedreigingen en kwetsbaarheden
 • Hoe kunnen bedreigingen- en kwetsbaarheden beheersbaar worden gemaakt?

Module 2: Business impactanalyse (BIA)

 • Het nut, de noodzaak en het doel van een BIA
 • Bestaande methoden om een BIA uit te voeren en het opstellen van een vervolgschadebeeld
 • Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD), Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO)
 • De soorten gevolgschade en het bepalen van een gevolgschadebeeld
 • Welke disciplines zijn nodig voor de uitvoering van een BIA?
 • Het opstellen van BIA-rapportages

Module 3: Inleiding Business Continuity Plan (BCP)

 • Wat is Crisis Management?
 • De kenmerken van een crisis
 • Het verschil tussen een incident en een crisis
 • Wat is het nut en de noodzaak van crisiscommunicatie?
 • Het verschil tussen imago en reputatie
 • Het opstellen van een crisismanagementplan
 • De samenstelling van de crisisorganisatie
 • De rol van sociale media ten tijde van een crisis
 • Het opstellen van een Crisis Stakeholdermap
 • De rol van BHV in crisismanagement

Module 4: Bedrijfshulpverleningsplan (BHV)

 • Van bedrijfszelfbescherming naar bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Geschiedenis en verkenning van eerste hulp bij incidenten
 • Welke eisen worden er gesteld aan de BHV?
 • Het opzetten van een BHV-organisatie
 • Emergency Respons van de Overheid

Module 5: Crisismanagementplan (CMP)

Module 6: Continuity of Operations Plan (COOP)

 • Wat is een COOP en waar dient het voor?
 • Student kan de plannen binnen het COOP benoemen
 • Het opstellen- en de basisvereisten van een herstelplan
 • De verschillende soorten herstelstrategieën en bijbehorende kwaliteitskenmerken
 • Het belang van back-up en herstel van digitale en niet digitale data; de noodzaak van externe opslag
 • De vertaling van een proces naar onderliggende informatiesystemen en het realiseren van herstelmaatregelen
 • Het belang en de samenstelling van een herstelorganisatie

Module 7 – Testen van het Business Continuity Plan (BCP)

 • Uit welke stappen bestaat het testproces?
 • De noodzaak van het testen van het BCP
 • Welke soorten testen zijn er?
 • De toegevoegde waarde van een testkalender en het opstellen ervan
 • Het opzetten van een testplan
 • De valkuilen van het testproces

Examen & Certificering

De cursus Business Continuity Practitioner is het tweede niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification programma en is de voorloper van de opleiding Business Continuity Management Expert.

Het officiële SECO-Institute examen wordt online afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van dit examen ontvangt u het certificaat “Business Continuity Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-BCP titel en digitale badge aanvragen.

Exameninformatie

 • Taal examen: Nederlands
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 5 open vragen en 1 case
 • Examentijd: 120 minuten

 

 

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Maximaal 12 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 4.250,- (Incl. Exam S-BCP)

PARTNER PRIJS

€ 4.095,- (Incl. Exam S-BCP)

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Training

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

6 dagen

TIJD

Dagopleiding

Datum optie 1
 • 12-11-2024
 • 19-11-2024
 • 26-11-2024
 • 03-12-2024
 • 10-12-2024
 • 17-12-2024
Locatie: Woerden en Online

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Business Continuity Practitioner

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl