Business Continuity Foundation

Inleiding

U wordt als medewerker betrokken of bent geïnteresseerd in Business Continuity Management. Na twee dagen zullen de grondbeginselen van het Business Continuity Management Proces (BCMP) voor u geen geheim meer zijn. U leert wat de stappen zijn in het BCMP en wat deze stappen na uitvoering de organisatie opleveren. U wordt bekendgemaakt met de terminologie die in het BCMP wordt gebruikt. De kennis wordt in een zeer interactieve vorm aan u overgedragen. Nadat u deze cursus, in samenwerking met Security Academy, heeft gevolgd kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de uitvoering van het BCMP in uw organisatie.

Doelgroep

Het BCMP is een bedrijfs- en een organisatiebreed proces. Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met Business Continuity, erbij betrokken raken of voor cursisten die kennis willen maken met het BCMP. Denk bijvoorbeeld aan cursisten die werkzaam zijn in de primaire processen, maar ook aan:

 • Facilitymanagers
 • Securitymanagers
 • Informatiemanagers
 • Service Level managers
 • Marketingmanagers
 • Bedrijfsjuristen
 • Suplly Chain managers
 • Teammanagers

Voorkennis

Tijdens de cursus Business Continuity Foundation wordt de basis van Business Continuity Management behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen. Het niveau van deze cursus is MBO+.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute cursusmateriaal
 • Een gratis aan te vragen “S-BCF” digitale badge bij SECO-Institute wanneer u slaagt voor het examen
 • Het SECO-Institute online Business Continuity Foundation examen
 • Een heerlijke lunch

Module 1 – Developing a Business Continuity Process

 • Kennismaken, introductie, ontstaansgeschiedenis en verkennen van Business Continuity Management en het bijbehorende proces.
 • Kennismaken met de verschillende BCMP-procesmodellen
 • Wat betekent procesmatig werken?
 • Het BCMP stap voor stap deel 1
  • BCM-vooronderzoek
  • BCMP-organisatie
  • BCMP-beleid

Module 2 – Identifying Threats and Vulnerabilities

 • Bedrijfsschade-analyse (BIA, Business Impact Analyse), methoden en technieken
 • Bedreigingen en Kwetsbaarheid Analyse (BKA), methoden en technieken

Module 3 – Developing and implementing a Business Continuity Plan

 • Het BCMP stap voor stap
 • Het Business Continuity Plan
  – Bedrijfshulpverleningsplan
  – Crisismanagementplan
  – Herstelplannen
 • Kosten en baten van het Business Continuity Plan

Module 4 – Testing and maintaining Business Continuity

 • Testen en onderhouden van het BCMP en BCP

Examen & Certificering

De cursus Business Continuity Foundation is het eerste niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de cursus Business Continuity Practitioner.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Business Continuity Foundation” van SECO en kunt u uw digitale S-BCF badge aanvragen.

Exameninformatie

 • Taal examen: Engels
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 60 minuten
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Maximaal 12 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 1.495,- (Incl. Exam S-BCF)

PARTNER PRIJS

€ 1.395,- (Incl. Exam S-BCF)

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Training

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

2 dagen

TIJD

Dagopleiding

Datum optie 1
 • 19-06-2024
 • 26-06-2024
Locatie: Woerden en Online Datum optie 2
 • 27-06-2024
 • 04-07-2024
 • 11-07-2024
Locatie: Online (13.00 - 17.30 uur) Datum optie 3
 • 05-09-2024
 • 12-09-2024
Locatie: Woerden en Online

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Business Continuity Foundation

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl