TMap® Suite Test Engineer

TMap® Suite Test Engineer (voorheen TMap® Next Test Engineer): verbeter uw kennis en vaardigheden op het gebied van gestructureerd softwaretesten met de TMap® methodiek en fasering en bereidt u voor op het EXIN examen.

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kent u de mensgerichte aanpak volgens TMap® HD inclusief de 5 elementen en de van toepassing zijnde Building blocks;
 • Kent u de testfasering volgens TMap NEXT®;
 • Kunt u in de praktijk een teststrategie bepalen;
 • Kunt u in de voorbereidingsfase ontwikkeldocumentatie beoordelen met reviews en inspecties;
 • Kunt u testgevallen opstellen voor ontwikkel-, systeem- en acceptatietesten met passende testtechnieken;
 • Kunt u probleemrapporten en een testrapport opstellen;
 • Kent u verschillende tools voor testuitvoering.

Omschrijving

TMap® Suite: standaard in softwaretesten

Testen is een belangrijke activiteit binnen softwareontwikkeling en -onderhoud. Maar liefst 30% tot 40% van het totale projectbudget wordt eraan besteed. In deze cursus wordt de Test Management approach (TMap®) als referentiemodel gebruikt. TMap® wordt in een groot aantal Nederlandse bedrijven en instellingen toegepast en wordt mede daardoor vaak beschouwd als de Nederlandse teststandaard.

Tijdens de cursus doorloopt u de hele fasering van een testproject, van testplanning tot en met afronding. U kunt na deze cursus deelnemen aan het EXIN examen TMap® Suite Test Engineer.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u in de dagelijkse praktijk met software testen bezig bent.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testmanagers, projectmanagers, testers en testconsultants die gestructureerd willen leren testen
 • Gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die informatiesystemen en software producten testen
 • IT-auditors die de kwaliteit van informatiesystemen en testprocessen beoordelen
 • Kwaliteitsfunctionarissen die zich willen verdiepen in gestructureerd testen en het definiëren van teststandaards

Voorkennis of voortraining

Er is geen voorkennis vereist. Deze training is echter vooral bedoeld voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot 1 jaar werkervaring in testen.

Programma

Opzet van de training

De training duurt drie dagen waarin u testen volgens de TMap NEXT® standaard zowel theoretisch als praktisch leert kennen. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Programma onderwerpen

Dag 1

 • TMap® HD
 • Building blocks
 • TMap NEXT® essentie model
 • Testplanning en teststrategie
 • Business Driven Test Management (BDTM)
 • Inspecties en reviews (toetsen)
 • Overzicht testontwerptechnieken

Dag 2

 • Equivalentieklassen, grenswaardenanalyse en datacombinatietest
 • Infrastructuur en testtools
 • Coverages (white box testing)
 • Elementaire vergelijkingentest
 • Beslistabeltest
 • Procescyclustest en use case test

Dag 3

 • Error guessing en exploratory testing
 • Testuitvoering (bevindingenbeheer)
 • Beheer en testafronding
 • Herhaling, vragen en oefen examen

TMap® Suite Test Engineer examen

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€1.495,-

PARTNER PRIJS

€1.345,-

LOCATIE

Regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Zwolle.

CURSUS

Training

VOORKENNIS

Functionele basiskennis van informatica

EXAMEN

exclusief examenkosten à € 195

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

09:00 - 16:30

Datum optie 1
 • 18-06-2020
 • 19-06-2020
 • 02-07-2020
Locatie: Baarn Datum optie 2
 • 14-09-2020
 • 15-09-2020
 • 25-09-2020
Locatie: Baarn

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor TMap® Suite Test Engineer

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;