Professional Scrum Product Owner II

Product Owner II training
Als opdrachtgever, product owner, klantvertegenwoordiger of analist in een Scrum omgeving is het vaak lastig om je vaardigheden tot hun recht te laten komen. Hoe combineer je je traditionele vaardigheden met een Agile werkwijze? Hoe kom je in een Agile omgeving met de verschillende belanghebbenden tot overeenstemming over doel, oplossingsrichting, scope, belanghebbendenvertegenwoordiging, planning en implementatie? Hoe krijg je belanghebbenden en team meer betrokken en ga je effectiever om met nieuwe inzichten?

Aanpak in de training
Deze training geven wij conform Scrum vorm. Dit betekent dat de deelnemers samen met de trainer de workshopinhoud bepalen. We maken een trainingsbacklog met te behandelen onderwerpen en prioriteren deze meermaals gedurende de training. Verder verdelen we elke trainingsdag in vier sprints waarvoor we een te behalen sprintdoel afspreken. De training is zeer geschikt ter voorbereiding op het Professional Scrum Product Owner II (PSPO II) examen. We oefenen daarom ook tijdens deze training met het proefexamen voor de certificering. Het examen boek je via de website van Scrum.org.

Voor jou geschikt?
Deze training is geschikt voor product owners, opdrachtgevers, klantvertegenwoordigers, analisten, scrum masters en projectmanagers, die ervaring op willen doen met visievorming, requirements, scoping, prioritering, planning en optimaliseren van de geleverde klantwaarde in een Agile en Scrum omgeving.

Onderwerpen die we behandelen
De verschillende Scrum activiteiten, zoals; Impact Mapping, User Stories, prioritering en Story Mapping komen aan bod tijdens de training.

Wil je weten welke lesstof we nog meer behandelen? Bekijk dan hieronder de lijst met onderwerpen.

DOEL

 • Na het volgen van deze training ben je in staat om:
 • te beoordelen welke Agile requirements hulpmiddelen voor welke situatie bruikbaar zijn;
 • met belanghebbenden en teamleden tot een optimele oplossing te komen op basis van user stories;
 • belanghebbenden te betrekken in het verhelderen van de behoeften, het prioriteren en het accepteren van de oplossing;
 • te beoordelen op welke gebieden je nog extra kennis en ervaring op moet doen om de rol van Product Owner optimaal te kunnen vervullen;
 • optioneel, het Professional Scrum Product Owner 2® Certificaat (PSPO II) te halen.

Onderstaande voorkennis is vereist:

Professional Scrum Product Owner (PSPO I) of vergelijkbare kennis.
Het Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) certificaat is een voorwaarde om aan deze training deel te kunnen nemen.

ONDERWERPEN

 • De rol van Product Owner en hoe deze samenwerkt met de andere Scrum rollen en de organisatie;
 • Impact Mapping om het gewenste effect van je product in de organisatie te verhelderen;
 • User Stories als hulpmiddel samenwerking tussen gebruikers en team te bevorderen;
 • Prioriteren met behulp van relatief schatten en het principe van Weighted Shortest Job First;
 • Story Mapping om samen met team en belanghebbenden een plan te maken en een MVP vast te stellen;
 • De Sprint Review Meeting als plek om de toekomst van het product te beïnvloeden;
  Praktijksituaties en -voorbeelden;
 • Examenvoorbereiding voor het PSPO II examen van Scrum.org.
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€1.190,-

PARTNER PRIJS

€1.130,-

CURSUS

Training

VOORKENNIS

Professional Scrum Product Owner (PSPO I) of vergelijkbare kennis. Het Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) certificaat is een voorwaarde om aan deze training deel te kunnen nemen.

EXAMEN

Exclusief examen á $ 250.00, deze dient zelf aangevraagd te worden bij www.scrum.org

AANTAL DAGEN

2 dagen

TIJD

09:00 - 16:30

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Professional Scrum Product Owner II

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;