Professional Scrum Product Owner I

Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing, ofwel het empirisme. Empirisme gaat ervan uit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen.

De onderwerpen in deze training zijn onder andere in het kort Scrum Theorie, Scrum Teams, Scrum Gebeurtenissen, Scrum Artefacten, Definition of Done, Scrum of Scrums. Uiteraard komen de specifieke Product Owner onderwerpen ruim aan bod zoals: De Product Owner rol: taken & verantwoordelijkheden, vaardigheden van de Product Owner.

Stakeholder management, hoe de rol als Product Owner te positioneren in Scrum Teams en bij stakeholders, hoe als Product Owner Scrum goed toe te passen als productiviteitsverhogend framework bij de productontwikkeling en -beheer, hoe de waarde van requirements te bepalen en te bewaken, het belang van Scrum voor incrementeel productbeheer en deze naar een eigen praktijksituatie te, vertalen, Scrum of Scrums en de rol als Product Owner.

Opzet van de training Professional Scrum Product Owner I

Scrum is meer dan een theoretisch framework dat kan worden toegepast voor softwareontwikkeling. Het vereist een andere ‘Agile-wijze’ van denken en doen ten opzichte van de ‘reguliere projecten’ met het waterval model en een hiërarchische organisatie. Deze training is daarom interactief van opzet.

Naast een optimale voorbereiding op het examen is er ook veel oog voor toepassing ervan in de eigen praktijk. Tijdens deze training wordt het behandelen van de theorie aan de hand van voorbeelden zoveel mogelijk afgewisseld met diverse praktijkgerichte opdrachten en oefeningen. De training richt zich op alle aspecten van het Scrum framework én specifiek op de rol als Product Owner.

Een belangrijk praktijk onderdeel daarbij is de Lego Scrum Game (duur 2 uur). Op deze wijze worden cursisten optimaal op het examen voorbereid en kunnen zij de opgedane kennis gemakkelijk omzetten naar toepassing ervan in de eigen praktijksituatie. Naast sheets wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van whiteboards en flip-overs. Tevens wordt gedurende de training geoefend met proefexamens. De training bereidt voor op het officieel erkende examen Professional Scrum Product Owner™ – PSPO I™ dat bij Scrum.org kan worden afgelegd.

Doelgroep

Deze training is interessant voor alle betrokkenen bij software ontwikkeling op basis van het Scrum framework, maar is specifiek opgezet voor hen die een rol als Product Owner ambiëren of deze rol binnen een organisatie op zich gaan nemen.

Voorkennis en niveau

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, ervaring met softwareontwikkeling is een pré. Het is aanbevolen om de Scrum Guide (www.scrum.org/scrumguides) te hebben gelezen en/of een of meerdere artikelen of boeken over Scrum. Scrum Guide. Bestuderen van de: Scrum – A Pocket Guide (Best Practice (Van Haren Publishing)) Poc Edition ISBN-13:978-9087537203. HBO.

Uitvoering Professional Scrum Product Owner I

Klassikaal, in company of open rooster

Examen

Het officieel erkende Engelstalige examen Professional Scrum Product Owner™ – PSPO I™ kan bij Scrum.org optioneel worden afgelegd voor $ 200.00.
60 minuten, Multiple Choice, Multiple Answer en True/False
Aantal vragen: 80
Vereiste score: 85%
Vóór het examen kunnen bij Scrum.org kosteloos twee assessments worden geoefend.

Achtergrond over Scrum

Scrum werd geïntroduceerd in een onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, dat begin 1986 in de Harvard Business Review is gepubliceerd. In dit onderzoek wordt beschreven dat projecten met kleine (multidisciplinaire) teams historisch gezien het beste resultaat leveren. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde Jeff Sutherland in 1993 het scrumproces, terwijl Ken Schwaber een eigen benadering bij zijn bedrijf toepaste. Samen werkten ze dit verder uit en in 1995 formaliseerde Ken Schwaber Scrum als framework voor softwareontwikkeling. Scrum is ontwikkeld in de USA en wordt veelal gebruikt in deels Engelstalige projecten, vandaar de Engelse terminologie.

Scrum is een ‘Agile’ aanpak dat kan worden gebruikt bij het in teamverband ontwikkelen en onderhouden van software. Scrum is een procesraamwerk dat al meer dan 25 jaar wordt gebruikt voor het managen van complexe productontwikkeling en biedt alle ruimte voor het inzetten van verschillende processen en technieken. Scrum geeft inzicht in de effectiviteit van het productmanagement van het ontwikkelteam. Dit inzicht geeft het team de mogelijkheid te verbeteren. Scrum wordt door steeds meer organisaties geadopteerd voor productontwikkeling, het biedt duidelijk inzicht in de voortgang van de softwareontwikkeling en kent weinig overhead.

Liever Online?

Klik hier voor de online Professional Scrum Product owner I training

 

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands, wel Engelstalige slides en oefeningen worden gebruikt

MAESTRO PRIJS

€899,- (Examen PSPO I kun je bijboeken voor 200,-)

PARTNER PRIJS

€839,- (Examen PSPO I kun je bijboeken voor 200,-)

LOCATIE

Regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Zwolle

CURSUS

Training

VOORKENNIS

Ervaring met het werken in ontwikkelteams is een absolute pre

EXAMEN

Exclusief examen á $200,- deze dient zelf aangevraagd te worden bij www.scrum.org

AANTAL DAGEN

2 dagen

TIJD

09:00 - 16:30

ONLINE

Klik hier voor de online training

BROCHURE

Download brochure

Datum optie 1 28-05-2024 t/m 29-05-2024 Locatie: Eindhoven Datum optie 2 18-06-2024 t/m 19-06-2024 Locatie: Utrecht Datum optie 3 27-06-2024 t/m 28-06-2024 Locatie: Utrecht Datum optie 4 22-07-2024 t/m 23-07-2024 Locatie: Utrecht Datum optie 5 19-08-2024 t/m 20-08-2024 Locatie: Groningen Datum optie 6 16-09-2024 t/m 17-09-2024 Locatie: Utrecht Datum optie 7 07-10-2024 t/m 08-10-2024 Locatie: Utrecht Datum optie 8 11-11-2024 t/m 12-11-2024 Locatie: Amsterdam

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Professional Scrum Product Owner I

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;