MoP® (Management of Portfolios®)

MoP (Management of Portfolios) is de internationale standaard voor portfolio management. MoP biedt een raamwerk voor het definiëren en het leveren van (verander) portfolio’s. Een portfolio is een geordend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken.

Het doel van MoP is niet het managen van projecten en programma’s maar het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie. Deze MoP Foundation training geeft je een compleet beeld van portfolio management in de vorm van twee cycli: De Portfolio Definition cyclus (identificeren van het juiste projecten, programma’s en andere veranderactiviteiten). De Portfolio Delivery cyclus (zorgen dat het portfolio de strategische doelstellingen realiseert en waar nodig wordt aangepast aan veranderende omstandigheden). Binnen deze cycli zijn een aantal practices nader uitgewerkt. Naast deze 2 cycli onderkent MoP een vijftal principes (uitgangspunten) die randvoorwaardelijk zijn voor het goed inrichten en borgen van portfoliomanagement in een organisatie. Onderwerpen: Principes & Rollen Delivery Cycle: Management Control, Stakeholder Engagement, Organisational Governance Benefit-, Financial-, Risk- & Resource Management. Definition Cycle: Understand, Categorise, Prioritise, Balance, Plan.

Aanpak

Deze maatwerktraining wordt klassikaal gegeven door een ervaren portfoliomanager en neemt 1 dag in beslag. De online ExamTrainer waarmee deelnemers uitgebreid met de stof kunnen oefenen is onderdeel van de training. Bij de training wordt gebruik gemaakt van het officiële boek “Management of Portfolios”. Door de combinatie van online oefenen en klassikale lessen gaat deze training dieper en breder in op de toepassing van de methodiek dan vergelijkbare trainingen.

De training is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de MoP methode. De training richt zich op (portfolio)managers, lijnmanagers, consultants en senior medewerkers van een portfolio-, programma-, of projectbureau, die zich willen verdiepen in portfoliomanagement. Wij verwachten een basiskennis op het gebied van projectmatig werken en een hbo/WO werk- en denkniveau.

Na deze training heb je inzicht in de principes van MoP en een degelijke kennis van de MoP onderdelen opgedaan. Basisvaardigheid in het toepassen van MoP.

Optioneel, het MoP Foundation Certificaat.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€995,-

PARTNER PRIJS

€800,-

CURSUS

Training

EXAMEN

Exclusief examen á €294,-

AANTAL DAGEN

1 dag + online leeromgeving

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor MoP® (Management of Portfolios®)

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
  • Facturering van de training en de examens gebeurt rechtstreeks door de opleidingspartner Lagant.