Professional Teamcoach Experience® | Halfjaartraining én Professional Teamcoach® examen

Stimuleer zelforganisatie en teamleren

Het centrale thema van deze halfjaartraining is teamleren, met als doel om daarmee tot betere teamresultaten te komen. Dit betekent een groeimindset creëren en hiermee een continu proces van experimenteren, leren en verbeteren op gang krijgen en houden en een continue bijdrage te leveren aan groeiende klantwaarde. De training is onder andere gericht op het aanleren van vaardigheden om leren en ontwikkelen uit een team zelf te laten komen, waarmee flexibeler ingespeeld kan worden op een veranderde omgeving. We gebruiken hierbij hulpmiddelen en practices uit het Agile, Scrum en Lean gedachtegoed met een basishouding vanuit de positieve psychologie. Gedurende de training krijg je werkvormen en ervaringsoefeningen mee, waarmee je in praktijkopdrachten met jouw team aan de slag gaat. Je wisselt je eigen kennis en ervaring uit met deelnemers van andere organisaties/afdelingen in de vorm van intervisiewerkvormen.

mplementeren van Teamleren

Voor het op gang brengen en houden van een continu verbeterproces op team- en organisatieniveau, hanteren we een eenvoudig 5-stappenplan. Dit stappenplan staat beschreven in ons boek “Praktisch op weg naar Teamresultaat”. Met dit stappenplan nemen teams structureel tijd voor verbeteren. Dit stimuleert eigenaarschap bij de teams, wat cruciaal is voor succes. Teams kijken op vaste tijdsintervallen (bijvoorbeeld iedere 2 weken) steeds weer naar een ander aandachtsgebied om te verbeteren. De aandachtsgebieden die na elkaar voorbijkomen zijn transparantie, verbetering, samenwerking, klantwaarde en teamleren (zie de onderstaande afbeelding).

Per aandachtsgebied hebben we 4 werkvormen verzameld (bolletjes in de afbeelding) die het team helpen om redelijk zelfstandig een volgende stap te maken in het verbeteren van de eigen werkwijze. Wij nemen jou als teamcoach mee in dit stappenplan en helpen je het stappenplan toe te passen. Samen selecteren we uit de 20 werkvormen die werkvormen die nu de grootste meerwaarde bieden voor de teams waar jij mee werkt. Met deze werkvormen oefenen we zodat je deze meteen toe kunt passen om met jouw team(s) een volgende stap te zetten richting teamleren.

Inbegrepen

 • 6 trainingsdagen inclusief lunch met steeds 4 weken tussenruimte
 • Boek: Praktisch op weg naar Teamresultaat
 • Hand-outs en materiaal voor werkvormen
 • Toegang tot een besloten Trello-bord met aanvullende materialen
 • Professional Teamcoach examen

Professional Teamcoach Examen

Met dit verdiepende examen toon je je kennis rond teamleren en praktijkervaring als teamcoach aan.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Toetsing theoretische kennis: het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarvan je in 1 uur 75% goed moet beantwoorden om te slagen;
 • Een reflectieverslag over jouw ervaringen als coach (over het afgelopen half jaar);
 • Een persoonlijk interview waarin je reflecteert op jouw groeipad als coach en je je kennis en ervaring toepast op een aantal praktijkcases.

De opleiding wordt na het examen afgesloten met het Praktisch op weg certificaat: Professional Teamcoach – Praktisch op weg naar teamresultaat met zelforganisatie en teamleren.

Aanpak

De halfjaartraining beslaat 6 trainingsdagen met steeds 4 weken tussenruimte. We gaan samen aan de slag met praktische werkvormen. De eerste dag starten we met het achterliggende gedachtegoed van teamleren, gevolgd door de eerste werkvormen waarmee je na de training direct in je eigen team aan de slag gaat in de vorm van een praktijkopdracht. Elke volgende trainingsdag start met een stuk samenvatting en intervisie, gevolgd door nieuwe theorie rond teamleren, aanvullende praktische werkvormen, ervaringsoefeningen en gesprekstechnieken. Tijdens de training doe je direct ervaring op met werkvormen op alle vijf de aandachtsgebieden.

Onderwerpen

Buiten de diverse werkvormen besteden we tijdens de training aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Het effect van positieve psychologie op teamleren
  • Het gebruik van motiverende gesprekstechnieken
  • Het gebruik van oplossingsgerichte coaching
 • Het gedachtegoed achter teamleren
  • De Agile mindset
  • Het model van bevlogenheid
  • Het Rightshifting model van Bob Marshall
  • Groeistadia en frustraties van teamwork
 • Het vergroten van eigenaarschap en medewerkersparticipatie
 • Oefenen met praktische werkvormen rond continu verbeteren en teamleren
 • Het faciliteren van een verbeterproces waarbij teamleden in de lead zijn

Doelgroep

Doelgroep voor de opleiding tot teamcoach zijn o.a.: leidinggevenden, agile coaches, facilitators, scrum masters en verder iedereen die een initiërende rol op teamniveau vervult of wil gaan vervullen. Vind jij het gaaf om mensen te helpen effectiever samen te werken? Wil jij teams helpen met resultaten behalen en meer klantwaarde leveren. Wil jij dit doen met meer fun in je werk? Dan is dit de training voor jou.

Resultaat

 • Je hebt ervaring met een praktisch 5-stappenplan voor het coachen van teams
 • Je hebt een rugzak vol met praktische werkvormen die teamleren bevorderen;
 • Je hebt ervaring met het individueel coachen van teamleden richting meer zelforganiserend in teamverband oplossen van problemen en delen van kennis
 • Je hebt een theoretische basis, aan de hand waarvan je leidinggevenden mee kunt nemen in je aanpak, welke rol zij daarin spelen en de resultaten die deze aanpak oplevert

Na het behalen van het examen krijg je het certificaat Professional Teamcoach

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 3.195,-

PARTNER PRIJS

€ 2.995,-

CURSUS

Training

AANTAL DAGEN

6 trainingsdagen inclusief lunch met steeds 4 weken tussenruimte

TIJD

09:00 - 17:00

Datum optie 1 01 December 2024 Locatie: Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Professional Teamcoach Experience® | Halfjaartraining én Professional Teamcoach® examen

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • Facturering van de training en de examens gebeurt rechtstreeks door de opleidingspartner Lagant.