Teambuilding – Creëren van een high-performing team

Deze workshop is bedoeld voor ieder team. In ieder team is ruimte voor verbetering.

Een belangrijk aspect bij het functioneren van een team is de cultuur van een organisatie. Cultuur is complex, en dat verander je niet zomaar. In deze workshop wordt in het kort de theorie behandeld omtrent gedrag en worden oefeningen uitgevoerd welke gedrag veranderen en de samenwerking verbeteren. In deze workshop wordt de verandering geïnitieerd en dan volgt de continuous improvement en continuous discovery cultuur “vanzelf”.

De workshop werkt vanuit inzichten uit het team en creëert eigenaarschap op acties.

Wat bereik je hiermee?

 • Team building, mensen centraal – bij elkaar brengen
 • Team evolutie, respect – open over elkaars sterktes en zwaktes
 • Team acties, expliciet – vanuit het team
 • Team borging, een ontdek en verbeter-mindset

Een high-performance team levert de organisatie maximaal rendement en geeft de teamleden maximale kans op ontplooiing. Tevens draagt het bij aan de onderlinge binding van de medewerkers (tribe-vorming).

Werkwijze (Programma).

Iedere deelnemer krijgt een opdracht en levert de uitwerking van tevoren in. Deze input wordt in de workshop ingebracht en verwerkt. Hiermee worden de (juiste) accenten voor de training bepaald.

Tijdens een uitgebreide ijsbreker leren jullie elkaar kennen. Niet alleen leren anderen over jou, ook leer jij hoe anderen jou zien, waardoor je jezelf beter leert kennen (en je de teamleden beter begrijpt). Daarna richten we ons op meer werk gerichte persoonlijke kwaliteiten. De uitkomst hiervan gebruiken we om de kwaliteiten die het team bezit, en nodig heeft/nog mist, in te vullen met concrete acties. Als afsluiting gaan we dieper in op onderwerpen die tijdens de workshop als belangrijk zijn ervaren.

Als voorbereiding starten we met een intake waar besproken wordt welke accenten tijdens de workshop worden gelegd.

Dagindeling:

 • 09:30 Inloop
 • 10:00 Intro & agenda
 • 10:15 Voorstellen vanuit de uitwerking
 • 11:15 Pauze
 • 11:30 Kwaliteiten en persoonlijkheden
 • 12:30 Lunch & wandeling
 • 13:30 Kwadrant
 • 14:45 Pauze
 • 15:00 Team kwaliteiten en uitdagingen
 • 16:15 Pauze
 • 16:30 Borging, evaluatie & afsluiting

Resultaten.

Aan het einde van de workshop is er meer respect, passie en eigenaarschap in het team. Je voelt je meer betrokken bij de problemen/ vraagstukken en de oplossingen en je voelt je je meer verbonden bij het team. Dit is het startpunt van een maturity drive in het team.

Tijdens de workshop zullen er onverwachts inzichten ontstaan vanuit het team zelf, welke omgezet worden in specifieke verbeter acties.

Als leidinggevende kan je tijdens deze dag alles leren wat je teamleden nodig hebben om te excelleren, en visa versa.

Vervolg.

Als team kan je aan de slag met de acties en het geleerde toepassen. Op specifieke vraagstukken kan er een vervolg workshop worden ingepland, met een vergelijkbare aanpak. Bijvoorbeeld een missie en visie verder uitwerken (Purpose workshop), een doel bepalen (Sailboat retrospective), stappen uitwerken om tot een doel te komen (Sticky Steps), borgen van nieuwe vervolgacties (Retrospective).

Trainer.

Ik heb verschillende rollen gehad en heb veel teams aangestuurd, begeleid, gevormd en geholpen. De afgelopen jaren adviseer ik enterprises en overheden op strategisch niveau met digitale transformaties en ‘way-of-workings’. Ik zet mensen centraal, krijg energie van het helpen van mensen bij hun ontwikkeling.

Mijn rode draad is in al mijn werk het creëren van een omgeving voor een continue verbeter cultuur. Zolang je vooruitgaat, ga je niet achteruit. Ik geloof sterk in openheid en transparantie.

Quotes deelnemers.

Harrison Apau – Product Owner gemeente Amsterdam

Dankzij de workshop weten we als team beter waar we elkaar kunnen versterken om waarde te leveren.
Door de manier van (door) vragen van Elwin konden de teamleden zich goed en openhartig uiten en delen naar elkaar.

Jan-Willem van Rijn – Product Owner gemeente Amsterdam

 

“We hebben elkaar en elkaars kwaliteiten en valkuilen beter leren kennen, en zijn daar als team sterker van geworden. Dat vertaalt zich in betere resultaten en nog meer werkplezier.

Elwin zorgt voor een ontspannen setting waarbinnen een team snel de diepte in kan”

in samenwerking met
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

4 tot 10 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€ 1.595,-

PARTNER PRIJS

€ 1.449,-

CURSUS

Klassikaal

AANTAL DAGEN

1 dag

Datum optie 1 31 December 2024 Locatie: Incompany - op aanvraag

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Teambuilding – Creëren van een high-performing team

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, Change Management Community Nederland, Data2Succes, Maestro Business Campus of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;