IBCS® SUCCESS Seminar

SUCCESS – IBCS® Seminar

Succesvolle bedrijfscommunicatie is gebaseerd op bindende regels. In een visueel ontwerp of bij verbale expressie is creativiteit niet nodig. In plaats daarvan gaat het om consistente standaardisatie en de reductie naar het essentiële, namelijk het naleven van de zeven gebieden in de HICHERT®SUCCESS formule:

  • SAY: Overbrengen van een boodschap
  • UNIFY: Gebruik notatie standaarden
  • CONDENSE: Verhoog de informatiedichtheid
  • CHECK: Zorg voor visuele integriteit
  • EXPRESS: Kies de juiste visualisatie
  • SIMPLIFY: Vermijd overbodige decoraties
  • STRUCTURE: Structureer de inhoud

Meer informatie en vele voorbeelden over hoe dit in de praktijk werkt kunt u vinden op www.hichert.com.

Waarom deelnemen aan dit seminar?

Deelnemen aan dit seminar zal u helpen met het verbeteren van uw rapportages op de volgende gebieden:
Kwaliteit: standaarden zorgen ervoor dat rapportages en presentaties eenvoudiger te begrijpen zijn en informatie duidelijker gepresenteerd kan worden.
Reactietijd: verlaagde reactietijden zorgen ervoor dat het besluitvormingsproces sneller kan verlopen. De levertijden van nieuwe rapporten en presentaties zullen korter zijn, business analisten kunnen vrager sneller beantwoorden en leidinggevende kunnen sneller beslissingen nemen en actie ondernemen.
Kosten: door een hogere kwaliteit en snellere reactietijden kunnen zowel tijd als kosten worden bespaard

Doel van het seminar

Het belangrijkste doel van het seminar is het presenteren van een universeel design van standaarden voor (schriftelijke) rapporten en (mondelinge) presentaties, om succesvol te kunnen rapporteren en presenteren. De bedoeling van beide vormen van communicatie is het overbrengen van kennis. Deze uitwisseling van informatie is succesvol als de vragen van de lezers of luisteraars worden beantwoord.

Dit seminar behandelt hoe informatie moet worden overgedragen en gaat niet in op specifieke inhoud voor rapportages of presentaties. Er worden talloze voor-en-na voorbeelden behandeld uit de praktijk.

Sprekers

RONALD VAN LENT

Ronald van Lent heeft succesvol de IBCS® certification for successful design of reports and presentations afgerond bij het HICHERT+FAISST IBCS Institute in mei 2015 en werkt als IBCS® Certified Trainer.

https://www.hichert.com/consultant/ronald-van-lent/

Programma

8:30 Ontvangst en uitdelen van materiaal
9:00 De basis van bedrijfscommunicatie
+Management rapportages: Rapportages zouden iets interessants moeten melden
+Presentaties: Het gebruik van PowerPoint op de juiste manier
+SUCCESS: Succesvolle implementatie van de IBCS® Standaarden

9:45 SAY: Overbrengen van een boodschap
+Focus op de boodschap
+Verklaar, leg uit of stel voor
+Onderbouw de boodschap

10:30 Pauze

11:00 STRUCTURE: Structureer de inhoud
+Gebruik homogene, niet-overlopende en uitputtende
+Bouw hiërarchische structuren
+Toon logische structuur

11:45 EXPRESS: Kies de juiste visualisatie
+Kies juiste grafiektype
+Voeg vergelijkingen en varianties toe
+Verklaar oorzaken

12:30 Lunchpauze

13:30 SIMPLIFY: Vermijd overbodige decoraties
+Vermijd ruis
+Vermijd overbodige elementen
+Vervang met overzichtelijkere lay-out

14:00 CONDENSE: Verhoog informatiedichtheid 
+Gebruik ruimte
+Voeg data toe
+Voeg rapport elementen toe

14:45 Pauze

15:15 CHECK: Zorg voor visuele integriteit
+Vermijd manipulatieve assen
+Vermijd misleidende weergaves
+Gebruik dezelfde schaling

16:00 UNIFY: Gebruik notatiestandaarden
+Breng eenheid aan in terminologie
+Gebruik IBCS notaties
+Breng eenheid aan in de analyses

16:45 Samenvatting
+Significante resultaten
+Praktische toepassing
+Vervolgstappen

17:00 Einde van het seminar

 

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€1.050,-

PARTNER PRIJS

€950,-

CURSUS

Seminar

MATERIAAL

De prijs omvat seminar materiaal, lunch, snacks tijdens de pauze en versnaperingen.

AANTAL DAGEN

1 dag

TIJD

08:30 - 17:00

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor IBCS® SUCCESS Seminar

VOORWAARDEN

  • BETAALVOORWAARDENNa registratie ontvangt u een bevestiging en factuur. De deelname aan het seminar vereist volledige betaling van het deelnamegeld voor aanvang het evenement.
  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • ANNULERINGIndien u het evenement niet kunt bijwonen, hebt u het recht om een vervanging aan te vragen zonder extra kosten. Daarnaast is een volledige annulering tot dertig dagen voor het begin van het evenement gratis. De annulering dient schriftelijk te zijn. Bij te late annulering of door niet te komen, dient u het deelnamegeld in zijn geheel te voldoen.De organisator behoudt zich het recht om wijzingen aan te brengen in de inhoud van het programma en om het evenement om dringende redenen te annuleren. Kosten verbonden aan de annulering van een evenement worden door de organisator niet vergoed.