Resultaatgericht sturen

Sturing in organisaties: dit gaat om processen, systemen, en gedrag. In deze training wisselen theorie en zelf aan de slag met opdrachten elkaar af. Het na de training kunnen inzetten van praktische handvatten staat centraal. Na afloop is de deelnemer in staat het gesprek over sturing aan te gaan in de eigen organisatie en de eerste stappen te zetten om die sturing in te richten.

Doelgroep

De training is geschikt voor lijnmanagers en/of proceseigenaren die sturing geven in een matrixorganisatie, voor beleidsmedewerkers die beleid uitgevoerd willen zien worden vanuit verschillende rollen in de organisatie, voor programmamanagers en projectleiders die samenwerken met andere rollen in een lijnorganisatie en voor ketenregisseurs die in een keten van lijnorganisaties sturing geven aan opgaven of programma’s.

Intake

In de intake wordt het kennisniveau en informatiebehoefte van de deelnemer in beeld gebracht waarna de trainers hierop zoveel mogelijk aansluiting zoeken in de inhoud en de interactieve opdrachten. Zowel de beginner als gevorderde in het onderwerp Sturing komt zo aan zijn of haar trekken.

Voorbereiding

Iedere deelnemer wordt gevraagd een leerdoel of vraag m.b.t. sturing te formuleren en die bij aanvang van de training kort toe te lichten. Ook brengen we tijdens de intake in beeld op welk volwassenheidsniveau de sturing in hun organisatie is ingericht.

Inhoud van de training (de why, what en how van sturing)

 • Kennismaken en opwarmer (simulatie)
 • Blok 1 Waarde van processturing (o.a. Kernwaarden, Heilige Woorden, Leidende Principes)
 • Blok 2 Rollen in de matrix (incl. opgavegericht werken)
 • Blok 3 Meten en bijsturen en Continu Verbeteren
 • Blok 4 Sturen op (gewenst) gedrag (change management)
 • Blok 5 Implementatie: do’s & dont’s, succesfactoren bij je aanpak, best practices
 • Terugkommiddag

Tussentijds huiswerkopdrachten

Iedere deelnemer  formuleert een  opdracht rond hun vraag of leerdoel om deze in de periode tussen het ene en het andere blok van de training in hun eigen organisatie uit te voeren.

Dit kan een interview zijn of bepaalde gegevens intern verzamelen of het gesprek hierover met een MT voeren bijvoorbeeld. De trainers van de Processpecialisten denken hierover mee.

Terugkommiddag en nazorg

We vatten de stof op compacte wijze samen en blikken met elkaar terug op hoe het de deelnemers is vergaan, hoe zij met hun sturingsvraag aan de slag zijn gegaan, wat goed ging en waar zij nog vragen over hebben. Ook na de terugkommiddag blijven de trainers de 1e 6 maanden nog bereikbaar voor telefonische vragen van deelnemers.

Management in de matrix 

De Processpecialisten organiseren een training over resultaatgericht werken en sturingsrollen. Na afloop ben je bekend met de belangrijkste theorie en praktische handvatten over sturing en kan je het gesprek over sturing in je organisatie aangaan en dit in richten.

Werken in een matrix of in een programmaorganisatie, opgavegericht of in ketens: logisch in theorie, maar ook een uitdagend rollenspel. Want waarop stuurt een lijnmanager en waarop een proceseigenaar of resultaatmanager? En wanneer is de programmamanager, projectleider of ketenregisseur verantwoordelijk? Is het voor medewerkers nog duidelijk wie hun baas is? Helpen al die rollen om het beoogd resultaat voor de klant te realiseren en (maatschappelijke) opgaven op te lossen?

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af in deze interactieve training, waarbij de trainers van De Processpecialisten hun ervaringen delen over het werkend krijgen van processturing.

Sturen op resultaat lukt alleen als mensen nut en noodzaak zien van gericht samenwerken, als doelen helder zijn en resultaten meetbaar. Leidinggevenden moeten weten wat zij moeten, kunnen en mogen doen om hun doelen te halen. Wat ze zeker moeten doen: medewerkers duidelijk maken, welke bijdragen en welk gedrag zij van hen verwachten. Hoe dan?

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

De training is voor minimaal 8, maximaal 16 deelnemers geschikt. Deelnemers wisselen praktijkvoorbeelden uit en leren van elkaar.

MAESTRO PRIJS

€995.-

PARTNER PRIJS

€895,-

LOCATIE

 • Fabriek (Amsterdam)
 • Centrale (Rotterdam)
 • In company bij klant desgewenst
 • ProcesBasis (Lelystad)
 • Online/virtueel

CURSUS

Klassikaal of virtueel

MATERIAAL

incl. het spel Sturen vanuit je rol en het boek Ketenregie van Erik Steketee.

AANTAL DAGEN

2 dagen of 4 dagdelen + een terugkommiddag van 13.00 – 15.00 uur circa 6 weken na de training.

TIJD

van 9.30u tot 16.30u

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Resultaatgericht sturen

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;