Professional Scrum Master II

Scrum werd geïntroduceerd in een onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, dat begin 1986 in de Harvard Business Review is gepubliceerd. In dit onderzoek wordt beschreven dat projecten met kleine (multidisciplinaire) teams historisch gezien het beste resultaat leveren. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde Jeff Sutherland in 1993 het scrumproces, terwijl Ken Schwaber een eigen benadering bij zijn bedrijf toepaste. Samen werkten ze dit verder uit en in 1995 formaliseerde Ken Schwaber Scrum als framework voor software ontwikkeling. Scrum is ontwikkeld in de USA en wordt veelal gebruikt in deels Engelstalige projecten, vandaar de Engelse terminologie. Scrum is een ‘Agile’ aanpak dat kan worden gebruikt bij het in teamverband ontwikkelen en onderhouden van software. Scrum is een procesraamwerk dat al meer dan 25 jaar wordt gebruikt voor het managen van complexe product ontwikkeling en biedt alle ruimte voor het inzetten van verschillende processen en technieken. Scrum geeft inzicht in de effectiviteit van het productmanagement van het ontwikkelteam. Dit inzicht geeft het team de mogelijkheid te verbeteren. Scrum wordt door steeds meer organisaties geadopteerd voor productontwikkeling, het biedt duidelijk inzicht in de voortgang van de software ontwikkeling en kent weinig overhead. Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing , ofwel het empirisme. Empirisme gaat er vanuit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen.

Opzet van de training

Professionele Scrum Master ™ (PSM II) is een tweedaagse cursus die de principes en (empirische) procestheorie onderbouwt die het Scrum-raamwerk ondersteunen en de rol van de Scrum Master hier in. Deze cursus is een combinatie van instructie en op team gebaseerde oefeningen en leert wat de kern vormt van de Scrum- en Agile-beweging.

 • Deze training is daarom interactief van opzet waarbij er veel kennis, ervaring en ideeën tussen zowel de trainers als de deelnemers worden uitgewisseld.
 • Naast een optimale voorbereiding op het examen is er ook veel oog voor toepassing ervan in de eigen praktijk.
 • Tijdens deze training wordt het behandelen van de theorie aan de hand van voorbeelden zoveel mogelijk afgewisseld met diverse praktijkgerichte opdrachten en oefeningen
 • De training richt zich op alle aspecten van het Scrum framework én specifiek op de rol als Scrum Master.
 • Tevens wordt gedurende de training geoefend met proefexamens
 • De training bereidt voor op het officieel erkende examen Professional Scrum Master™ – PSM II dat bij Scrum.org kan worden afgelegd.

Inhoud van de training

In deze gevorderde training komen vraagstukken zoals als het coachen van het team, de Product Owner én de organisatie aan bod.
Na het volgen van de training heeft de kandidaat de vaardigheden om van Scrum Master naar Agile coach te groeien; practices en handvatten voor effectief backlog management; geleerd hoe om te gaan met weerstand binnen het team en de organisatie; geleert welke organisatie- en cultuurmodellen bijdragen aan het effectief uitdragen van Agile werken; geleert hoe je het team, de Product Owner én de organisatie beter kunt coachen en meer body ontwikkeld om nog meer businesswaarde uit de teams te genereren en heeft u concrete antwoorden op de zwaarste cases

Doelgroep

De training is specifiek opgezet voor personen die zich willen certificeren als gevorderd Professional Scrum Master en/of deze rol binnen een organisatie willen gaan vervullen.

Voorkennis en niveau

U dient in bezit te zijn van een geldig PSM-1 certificaat, HBO.

Examen voorbereiding

 • Tijdens de training worden oefenexamens gemaakt en besproken
 • Aan het einde van de training wordt per cursist een examen advies gegeven:
  • Wat moet verder nog worden voorbereid
  • Op welk moment na de training het examen afleggen
 • Vóór het examen kunnen bij Scrum.org kosteloos assessments worden geoefend:
  • Scrum open
  • Professional Scrum Master open
 • Zie www.scrum.org

Examen

Het officieel erkende examen Professional Scrum Master II, dat bij Scrum.org optioneel kan worden afgelegd.

 • Examenduur: 90 minuten
 • Multiple Choice, Multiple Answer en True/False
 • Aantal vragen: 30
 • Vereiste score: 85%
 • Taal: Uitsluitend in de Engelse taal
 • Zie www.scrum.org
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands, wel Engelstalige slides en oefeningen worden gebruikt

MAESTRO PRIJS

€1.190,-

PARTNER PRIJS

€1.071,-

LOCATIE

Regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Zwolle

CURSUS

Training

VOORKENNIS

U dient in bezit te zijn van een geldig PSM-1 certificaat, HBO.

EXAMEN

Deze dient zelf aangevraagd te worden bij www.scrum.org

AANTAL DAGEN

2 dagen

TIJD

09:30 tot 16:30

Datum optie 1 04-06-2020 t/m 05-06-2020 Locatie: Nieuwegein

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Professional Scrum Master II

VOORWAARDEN

 • De actievoorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die vermeld staan op www.goodsense.nl/maestroacademy;
 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • Facturering van de training en de examens gebeurt rechtstreeks door de opleidingspartner GoodSense.