P3O Foundation

P3O Foundation:

P3O Foundation leert managers om besluitvormingsprocessen zodanig te structureren dat de benodigde informatie over project-, programma- en portfoliovraagstukken te allen tijde eenduidig en overzichtelijk beschikbaar is. Het Portfolio, Programme en Project Office (P3O) vormt een geïntegreerd raamwerk met de methoden en -modellen ITIL® (beheer), M_o_R® (risk), PRINCE2® (Projectmanagement), MSP® (programmamanagement) en MoPTM (portfoliomanagement).

Veel organisaties opereren in een complexe wereld. Enerzijds hebben zij een portfolio aan projecten gestart om de organisatie van nu te ondersteunen. Anderzijds zijn zij, soms grootschalige, strategische programma’s begonnen om ook aan de eisen van de toekomst te kunnen voldoen. Door het grote aantal verander initiatieven ontbreekt vaak een totaaloverzicht en bestaat geen heldere prioriteitstelling.

P3O staat voor Portfolio, Programme and Project Offices.

De methode geeft inzicht in de ondersteuning van een evenwichtig veranderings portfolio op verschillende lagen in de organisatie. Het implementeren van P3O zal ervoor zorgen dat resultaten en baten die voortkomen uit projecten en programma’s, daadwerkelijk worden geleverd.

Een goed functionerend P3O-model kan leiden tot grote verbetering in de manier waarop een organisatie projecten en programma’s uitvoert, en biedt:

  • Helikopterview over het portfolio van veranderinitiatieven.
  • Tijdige en betrouwbare informatie over het portfolio van projecten en programma’s waardoor:
  • Voor de organisatie waardevolle initiatieven wel worden gestart.
  • Voor de organisatie niet zinvolle initiatieven in een vroegtijdig stadium worden gestopt.
  • Ondersteuning van tijdelijke projecten en programma’s zodat deze leveren wat ze hebben beloofd.

P3O Foundation certificaat al op zak? Volg dan de P3O Practitioner training

De P3O Practitioner Training is gericht op het toepassen van P3O. De deelnemers krijgen meer inzicht in de elementen van het P3O-model en de rollen, tools en technieken komen aan de orde. Deze training geeft handvatten voor het toepassen van P3O in de praktijk. De cursisten verdiepen zich, op basis van praktijkcases en eigen casuïstiek, in de toepassing van het P3O-model en het leggen van allerlei verbanden tussen de verschillende onderdelen van de P3O theorie.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€1.495,-

PARTNER PRIJS

€1.405,-

CURSUS

Training

EXAMEN

exclusief examen

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor P3O Foundation

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;