Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel 3

In deze cursus wordt ingegaan op de geavanceerde mogelijkheden die Oracle SQL biedt. Zo is de group by clausule uitgebreid. Deze uitbreiding biedt veel extra mogelijkheden bij het groeperen. Ook zijn er veel analytische functies bijgekomen, die performance winst kunnen bieden bij het uitvoeren van queries. Deze worden vaak gebruikt in een Database Warehouse omgeving. Tenslotte worden er analytische functies behandeld die te maken hebben met de statistiek.

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor personen die kennis willen maken met de geavanceerde mogelijkheden van Oracle SQL.

DOEL

Het doel van deze cursus is het behandelen van de geavanceerde SQL features van Oracle.

Individueel begeleid leren
Alleen de onderdelen leren die u wilt leren en dat in u eigen tempo. Dit omschrijft persoonlijk begeleid leren het beste. U behandelt individueel de lesstof op één van onze locaties. Zo leert u alleen datgene wat u persoonlijk nodig hebt. Uw kennis en de gewenste competenties zijn hierbij het uitgangspunt. Tijdens de cursus maakt u meerkeuze- en open vragen die u daarna één-op-één behandelt met de trainer. Hierdoor zorgen we ervoor dat u de lesstof aan het einde van de cursus echt beheerst.

ONDERWERPEN

De cursus Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel 3 overview behandelt de volgende onderwerpen:

 • SQL functies en expressies
  • ORDER BY
  • BITAND
  • Hiërarchische queries
   • ORDER SIBLINGS BY
   • SYS_CONNECT_BY_PATH
  • WITH clausule
  • Intervallen
 • De FROM-clausule
  • Draaitabellen
  • Gepartitioneerde outer joins
  • Gepartitioneerde tabellen
   • Benaderen van partities
  • Parallelle query
 • Groeperen (ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS)
 • Analytische functies
  • Syntax
  • Reporting Aggregate family
   • RATIO_TO_REPORT
  • Window Aggregate family
  • LAG/LEAD family
  • FIRST/LAST family
  • Performancewinst van de functies
 • Statistiek
  • WIDTH_BUCKET
  • Ranking family
   • NTILE
   • CUME_DIST() en PERCENT_RANK()
   • DENSE_RANK() en RANK()
   • ROW_NUMBER()
  • Hypothetical Rank and Distribution family
   • CUME_DIST en PERCENT_RANK
   • DENSE_RANK en RANK
  • Inverse Percentile family
  • LISTAGG (Oracle 11.2)
  • Linear Regression family
   • Variantie
   • Covariantie
   • CORR en REGR_functies
  • Geavanceerde statistische functies
 • De MODEL clausule
  • Nut van de MODEL clausule
  • De werking van de MODEL clausule
   • Cellen definiëren
   • Cellen refereren
   • Rules
 • Geavanceerde rules
  • Herhalen van de rule voor meerdere cellen
   • For loops: lijst en subquery
   • For loops: met index
  • Celinhoud testen
  • Refereren aan reeksen
  • Volgorde van de rules
  • Iteratie: herhalen van een rule op dezelfde cel
  • Referentiemodellen
 • Functies en karaktersets
 • Groeperen
  • Meerdere groepeerslagen
   • ROLLUP
   • CUBE
   • GROUPING SETS
  • Controle functies
   • GROUPING
   • GROUP_ID
   • GROUPING_ID
 • Functies en karaktersets (optioneel)
  • Unicode
  • INSTR, LENGTH en SUBSTR functies en karaktersets
   • Instring functies
   • LENGTH
   • SUBSTR
  • Omzettingen van en naar Unicode
   • UNISTR
   • Compose en Decompose

Deze training wordt geadviseerd door DataConnected

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

CURSUS

Individueel begeleid leren

AANTAL DAGEN

2 dagen

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel 3

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De betalingsafhandeling wordt verzorgd door Vijfhart