OCA 11g: SQL Fundamentals 1, Examen Training

Deze examentraining is geschikt om u voor te bereiden op het OCA Oracle Database 11g, SQL Fundamentals I examen

Tijdens de cursus gaan we in op de verschillende Oracle′s certificeringstrajecten toegespitst op het niveau van Oracle Certified Associate (OCA).
Daarnaast zullen we een overzicht gegeven van de benodigde SQL kennis en de examen-eisen voor het deel examen “SQL Fundamentals I”.

De cursisten zullen tijdens de cursus een aantal algemene toetsen maken om een indruk te krijgen van het niveau van het ′echte′ examen.
Verder wordt aandacht besteed aan algemene tips en trucs die kunnen helpen om het examen met goed gevolg af te leggen.

De cursus is gesplitst in een elftal hoofdstukken waarin alle losse examen onderdelen besproken worden. Hierbij zal per onderwerp extra aandacht besteed worden aan de gedetailleerde feitenkennis die gevraagd wordt in het examen. Ieder hoofdstuk zal afgesloten worden met een aantal examenvragen die gaan over de onderwerpen behandeld in het hoofdstuk.

Tijdens het maken van de verschillende toetsen zal steeds aangegeven worden hoeveel tijd er beschikbaar is voor de beantwoording van de vragen. Het omgaan met de component tijd van het daadwerkelijke examen zal daarmee eveneens geoefend worden.
Vanzelfsprekend zal na het maken van een (deel)proefexamen van alle opgaven klassikaal besproken worden welk antwoord het juiste is en het waarom daarvan.

Doel

 • Het doel van deze cursus is cursisten vertrouwd maken met het Oracle examen “OCA Oracle Database 11g, SQL Fundamentals I” (code 1Z0-051) en de benodigde feitenkennis hiervoor op peil brengen.

Onderwerpen cursus OCA Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 1, Examen Training

De cursus OCA Oracle Database 11g: SQL Fundamentals 1, Examen Training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Introductie
 • Data retrieval using SELECT
 • Restricting and Sorting Data
 • Single Row Functions
 • Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Group Functions
 • Displaying from multiple Tables
 • Using Subqueries
 • Using SET Operators
 • Manipulating Data
 • Using DDL concerning Tables
 • Creating other Schema Objects

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

Dit opleidingstraject is bedoeld voor personen die Database 11g Administrator Certified Associate willen worden.

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 1.250,-

PARTNER PRIJS

€1.150,-

LOCATIE

Zie www.vijfhart.nl/

CURSUS

Training

EXAMEN

Exclusief examen

AANTAL DAGEN

2 dagen

TIJD

09:00 – 17:00

ONLINE

Ja, zie ICTtrainingen

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor OCA 11g: SQL Fundamentals 1, Examen Training

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De betalingsafhandeling wordt verzorgd door Vijfhart