Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Manufacturing (MB-320 Examen)

ONZE LESMETHODE: ACTIVE LEARNING

Bij Active Learning word je gecoacht bij het ontwikkelen van vaardigheden die voor jou persoonlijk cruciaal zijn. De methode sluit goed aan bij hoe mensen leren, en houdt rekening met wat jij al weet en kunt. Als je erover nadenkt, is het zo logisch als wat. Lees hier alles over Active Learning

OMSCHRIJVING TRAINING MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS, MANUFACTURING (MB-320 EXAMEN)

Organisaties gebruiken Dynamics 365 for Finance and Operations om slimmer te werken met verbonden activiteiten, door de beste productieprocessen te selecteren, operationele procedures te verbeteren, resourcebeheer te vereenvoudigen, productlevering te versnellen en de kwaliteit en klanttevredenheid te verhogen.

In deze training wordt besproken hoe je discrete productie kunt configureren en gebruiken in Dynamics 365 for Finance and Operations.

Na afronding van de MB-320 training ben je:

 • Bekwaam in de productie-onderdelen van Dynamics 365.

Voorkennis

Voor het volgen van de MB-320 training dien je te beschikken over:

 • Basis productievaardigheden.
 • Dynamics 365 Core vaardigheden.

VOOR WIE IS DE TRAINING MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS, MANUFACTURING (MB-320 EXAMEN) GESCHIKT?

De MB-320 training is bedoeld voor een Dynamics 365 for Finance and Operations Functioneel Consultant. Die rol is verantwoordelijk voor:

 • het uitvoeren van ontdekking
 • het inschakelen van experts en belanghebbenden
 • het vastleggen van vereisten
 • het vertalen van vereisten
 • en het configureren van de oplossing en applicaties.

De Functioneel Consultant implementeert een oplossing met out-of-the-box mogelijkheden, codeloze uitbreidbaarheid, applicatie- en service-integraties.

ONDERDELEN VAN DE TRAINING MICROSOFT DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS, MANUFACTURING (MB-320 EXAMEN)?

Course Outline

Module 1: Get Started with Production Control

This module explains the concepts used in the Production control module in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Compare discrete, lean and process manufacturing
 • Configure production control for unified manufacturing
 • General ledger and production control module
 • Practice labs
 • Understand capacity planning
 • Summary

After completing this module, students will be able to:

 • Capacity planning
 • Discrete, lean, and process manufacturing methodologies
 • How to configure production control for unified manufacturing
 • Interconnectivity between the General ledger and the Production control modules
 • Production pools
 • Unified manufacturing

Module 2: Get Started with Discrete Manufacturing

Even though each legal entity’s manufacturing processes are unique, depending on the nature of the production environment, the core conceptual elements that are used in the Production control module are frequently very similar.

Lessons

 • Introduction
 • Create bill of materials
 • Practice Labs
 • Production orders
 • Understand the bill of materials
 • Understand the discrete production process statuses
 • Working with BOM and item configurations
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • BOM (Bill of Material)
 • Discrete manufacturing concepts
 • Production process statues and stages
 • Resources
 • Routes and Operations

Module 3: Configure Discrete Manufacturing

Before you can work in the Production control module, and create production orders, you must set up production parameters. The parameters you select have direct impact on the production order and the production life cycle. You can set the parameters by company or by site, which determines whether Dynamics 365 for Finance and Operations uses the company-level parameters or the site-specific parameters. Production Orders, Parameters and Life Cycle reviews how these parameters are defined, how journal names are used, how production orders are created, and the ways in which they are processed through manufacturing based on their status and the production life cycle. This lesson explains how to configure Discrete manufacturing in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Configure calendars, production control parameters, resources, operations and routes
 • Practice lab
 • Prepare general ledger for production
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Configure calendars, parameters, resources, operations, production orders and status, routes and inventory dimensions in production

Module 4: Create and Complete Production Orders

The life cycle of a production order reflects the actual steps that are taken to manufacture a product. It begins with the creation of a production order and ends with a finished, manufactured product that is ready for the customer. The production order is assigned a status that reflects where it is in the production life cycle. This module reviews the Release, Start, Report as finished, and End stages in the production life cycle in the order in which they are conducted. Release, Start, and Report as finished are considered part of production control

Lessons

 • Introduction
 • Scrap and waste
 • Capacity planning, scheduling, and subcontracting
 • Practice Labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Create discrete production orders
 • Control and end production ‎
 • Process production orders
 • Schedule a production order
 • Understand capacity planning

Module 5: Work with Cost Sheeting

This module describes how to set up a costing sheet that includes material and manufacturing, and how the setup affects the BOM calculation results. Let’s learn how to configure and manage costing sheet in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • BOM calculation and analyze costing sheet
 • Understand the costing sheet
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • How to work with the costing sheet

Module 6: Use Manufacturing Execution

Manufacturing execution is primarily intended to be used by manufacturing companies. Workers can register time and item consumption on production jobs and project activities using the Job registration form. All registrations are approved and subsequently transferred to the relevant Dynamics 365 for Finance and Operations modules. Continuous approval and transfer of registrations give managers the ability to easily track actual costs on production orders.

Lessons

 • Introduction
 • Configure manufacturing execution
 • Control production
 • Identify roles
 • Planning considerations
 • Understand the manufacturing executions
 • Practice Labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Identify the roles in manufacturing execution
 • Process production orders
 • Understand the manufacturing execution and the process workflows to manage a production

Module 7: Get Started with Product Configuration

Product configuration is a constraint-based product configuration tool that uses the MSF (Microsoft Solver Foundation) product technology that is designed for modeling and constraint solving. You can use product configuration to create and maintain product configuration models, and to reuse components and attribute types. Attributes, constraints, subcomponents, user requirements, BOM (Bill of Material) lines, and route operations are implicitly reused when you reuse a component. Components can also reuse table constraint definitions. This module explains how to get started with product configurator in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Build a product configuration model
 • Understand the product configuration model
 • Practice Labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • How to build a product configuration model
 • Product configuration end-to-end scenario
 • The different areas that span the product configuration process
 • The product configuration model
 • The terminology that is important for understanding the concepts and processes

Module 8: Get Started with Lean Manufacturing

This topic explains how to get started with the Lean manufacturing in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Concepts and terminology
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Lean manufacturing, concepts and terminology

Module 9: Configure Lean Manufacturing

This topic explains how to configure Lean manufacturing in Finance and Operations. A Lean manufacturing scenario is usually more than an accumulation of unrelated Kanban rules or material-supply policies. The flow of material and products throughout work cells and locations for a specific production or supply scenario can be described as a sequence or small network of process or transfer activities, called a production flow. The activity-based production flows are introduced in Finance and Operations to establish a production and cost context for various Kanban scenarios. All Kanban rules are directly connected to this pre-defined structure. The activity-based model allows users to set up a wider range of scenarios than supported by previous versions of Lean manufacturing for Finance and Operations, without adding complexity for the shop floor workers because all scenarios use the same activity-based user interface.

Lessons

 • Introduction
 • Create production flows
 • Create value streams and production flow models
 • Configure parameters
 • Practice Labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Configure value streams, parameters and lean manufacturing work cells
 • Create Production Flows

Module 10: Create and Process Fixed Kanban Rules

In Dynamics 365 for Finance and Operations, a Kanban is implemented as a framework to plan, track, and process based on Pull signals. A Kanban is an essential part of a pull system of supply, which is a critical element of Lean production/supply. When a Kanban has been consumed, it should be passed (triggered) to the source of supply to replenish it. This source of supply is defined through the production flow activities to which the Kanban is linked. Kanban rules in Finance and Operations are tied to production flows as the foundation that defines the activities of a Kanban. Kanban rules can be set up to support a variety of make-to-stock and make-to-order scenarios.

Lessons

 • Introduction
 • Configure a fixed Kanban rule
 • Kanban boards
 • Process fixed Kanbans
 • Practice Labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Fixed quantity Kanbans
 • How to configure and process Fixed Kanban rules
 • Manufacturing Kanbans
 • Kanban rules
 • Withdrawal Kanbans
 • You understood an overview of Kanbans and Kanban types

Module 11: Create and Process Event Kanban Rules

In this module we discuss the event kanbans and different ways to trigger them.

Lessons

 • Introduction
 • Configure sales, Kanban, stock replenishment and BOM line events
 • Configure event Kanban rules
 • Practice labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Create and manage sales line and BOM line event Kanban
 • Configure and process event Kanban rules
 • Kanban rules
 • Manufacturing Kanbans
 • Withdrawal Kanbans
 • You understand sample scenarios for event kanban processes and different event kanban types

Module 12: Create and Process Scheduled Kanban Rules

The planned orders of type Kanban are created based on the Kanban rule and follow the standard Master Planning logic and horizons. Master Planning item coverage settings determine how the planned orders are created and whether they are automatically or manually firmed. In this module we discuss the scheduled kanbans in Dynamics 365 for Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Configure scheduled Kanban rules
 • Understand Kanban quantity calculations and circulation Kanbans
 • Practice labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Configure and work with Kanban rules, manufacturing Kanbans, create and manage scheduled Kanban, Kanban quantity calculations, supply schedule and Withdrawal Kanbans.

Module 13: Configure Activity-Based Subcontracting and Production Flow Costing

The basic principle of a production flow does not change when activities are subcontracted using Finance and Operations; material still flows between locations, process activities convert material to products, and transfer activities move material or products from one location to another. In Dynamics 365 for Finance and Operations, there are two approaches for subcontracting: production orders and Lean manufacturing. The first approach models the subcontracting work as a service that is related to an activity of a production flow. A cost group type, direct outsourcing, is required to be configured, so that the subcontracting services are not as part of a BOM. The cost accounting of subcontracted work is completely integrated in the new costing for manufacturing in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Configure activity-based subcontracting
 • Understand production flow costing
 • Practice labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Configure production flow costing, scheduling, activity-based subcontracting and subcontracting
 • Designate vendors as subcontractors

Module 14: Get Started with Process Manufacturing

This topic explains how to get started with process manufacturing in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Configure approved vendors
 • Understand co-products and by-products, formula management and process manufacturing
 • Practice labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Understand approved vendors, co-products and by-products, formula management and process manufacturing

Module 15: Identify and Configure Batch Attributes for Process Manufacturing

This topic explains how to configure batch attributes in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Create and configure catch weight items
 • Identify and configure batch attributes
 • Setup potency management
 • Practice labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Configure batch rework
 • Identify and configure batch attributes
 • Understand Batch Attributes and Lot and Batch Control processes

Module 16: Configure Commodity Pricing and Product Compliance

This topic explains how to work with commodity pricing, and compliance in Finance and Operations.

Lessons

 • Introduction
 • Configure commodity pricing
 • Configure product compliance
 • Practice labs
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Configure product compliance
 • Configure commodity pricing

Module 17: Use Warehouse Management for Manufacturing

The objectives of this module are to review the interaction between manufacturing and warehouse reservations, review setup of item model groups to utilize manufacturing and warehousing and discuss the rules related to the reservation of items using both process manufacturing and warehousing.

Lessons

 • Introduction
 • Prepare and use warehouse management for manufacturing
 • Module summary

After completing this module, students will be able to:

 • Create wave templates for production orders
 • Direct raw material route operations
 • Input locations for resource consumption
 • Process batch orders
 • Process a production pick
 • Process a production report as finished
 • Release production orders
 • Reserve raw materials
 • Review batch orders with co-products and by-products and with potency
 • Review of how to configure and use mobile devices with process production
 • Set up for batch orders
 • Work with locations for finished goods
 • Understand production waves

Module 18: Course Conclusion

Wrap up manufacturing

Lessons

 • Final assessment
 • Course summary
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 2.195,-

PARTNER PRIJS

€ 2.095,-

CURSUS

Active Learning

AANTAL DAGEN

4 dagen (flexibel in te plannen)

TIJD

inclusief studiemateriaal, certificaat, koffie/thee en een uitgebreide lunch.

Datum optie 1 01 December 2024 Locatie: Capelle a/d IJssel (kies zelf 5 dagen) Datum optie 2 01 December 2024 Locatie: Eindhoven (kies zelf 5 dagen) Datum optie 3 01 December 2024 Locatie: Vianen (kies zelf 5 dagen) Datum optie 4 01 December 2024 Locatie: Virtueel (kies zelf 5 dagen)

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Manufacturing (MB-320 Examen)

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, Data2Succes, Change Management Community Nederland of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;