ITIL® Managing Professional Track

De ITIL Managing Professional certificering biedt een modulaire benadering om de ITIL 4 Managing Professional certificering te behalen.

Voor de moderne ITIL Managing Professional is er een praktisch trainingsprogramma dat bestaat uit vier trainingen, die ook individueel van grote waarde zijn voor de IT-professional, afhankelijk van het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd in een organisatie, de gebruikte technologie en (digitale) teams over organisatie-eenheden heen. De verschillende modules bieden dan ook de benodigde en praktische kennis waarmee hedendaagse succesvolle IT-gerichte services, teams en workflows worden gecreëerd en uitgevoerd.

Als vervolg op het behalen van de ITIL 4 Managing Professional certificering bestaat de mogelijkheid om de ITIL Strategic Leader certificering te behalen, met één aanvullende module: ITIL Leader: Digital & IT Strategy. De voorwaarde voor deze module is een minimum van 3 jaar ervaring als leidinggevende. Zie hiervoor de training ITIL Stratgic Leader. Heeft u zowel de ITIL Managing Professional certificering als de ITIL Strategic Leader certificering dan mag u zichzelf ITIL 4 Master noemen!

De ITIL Managing Professional certificering is gericht op IT-professionals binnen hedendaagse technologische en digitale teams. De MP-route biedt praktische en technische kennis aangaande het uitvoeren van succesvolle IT projecten, teams en workflows en bestaat uit een praktisch trainings-programma met vier modulen.

ITMG ITIL Managing Professional Route

– ITIL Specialist Create, Deliver and Support
– ITIL Drive Stakeholder Value
– ITIL High Velocity IT
– ITIL Direct, Plan & Improve

Uiteraard kunnen ook alle trainingen los worden gevolgd en ingepland. Volgt u de training in de vorm van een track, dan bespaart u op de trainingskosten en werkt u gericht met uw medestudenten toe naar de ITIL Managing Professional certificering. Hieronder worden de verschillende modulen binnen het traject kort toegelicht.

Voorkennis ITIL Managing Professional Track

Om de examens van de trainingen binnen het ITIL Managing Professional Track af te kunnen leggen, dient u gecertificeerd te zijn in ITIL Foundation.

Vrijstelling

Heeft u al één of meerdere ITIL trainingen uit het ITIL Managing Professional Track doorlopen, dan kunt u voor deze module vrijstelling krijgen. U kunt maximaal twee vrijstellingen krijgen. Per vrijstelling verminderen we trainingskosten met € 950- exclusief BTW.

Inhoud programma ITIL Managing Professional Track

In het ITIL Managing Professional Track doorloopt u de volgende modulen:

– ITIL Specialist Create, Deliver and Support
Deze training is bedoeld voor ITSM-medewerkers die betrokken zijn bij het beheren van de werking van IT-enabled en digitale producten en services, en degenen die verantwoordelijk zijn voor de end-to-end levering. Deze training is in feite de ‘kern’ van servicemanagement en relevant voor iedereen met een servicemanagement-profiel, en een must voor iedereen die binnen ITSM werkt. De reikwijdte van deze module is naast de IT-levering en IT-ondersteunings-activiteiten gericht op het ‘creëren’ van IT-services. De context betreft de integratie van verschillende waarde-stromen en activiteiten voor het creëren, leveren en ondersteunen van IT-producten en IT-services, maar ook voor ondersteunende practices, methoden en hulpmiddelen. Er is aandacht voor de service-prestaties, de kwaliteit van de service en verbetermethoden om innovatieve en betrouwbare, op technologie gebaseerde services aan klanten te blijven leveren in een steeds competitievere markt. Bekijk de training ITIL Specialist Create, Deliver and Support.

– ITIL Specialist Drive Stakeholder Value
Deze training is bedoeld voor ITSM-medewerkers die betrokken zijn bij het beheer en de integratie van stakeholders, gericht op de customer journey en ervaring en het bevorderen van partner en leverancier relaties. Deze training is in het bijzonder relevant voor iedereen in een leveranciersgerichte rol en zich richt op het beheren van een of meer leveranciers en samenwerken met leveranciers binnen een geïntegreerde ITSM-organisatie. De reikwijdte van deze module betreft alle soorten betrokkenheid en interactie tussen een serviceprovider en de klanten, gebruikers, leveranciers en partners. De context betreft de conversie van de vraag naar waarde via IT-enabled services. Er is aandacht voor onderwerpen zoals SLA-ontwerp, multi-leveranciersmanagement, communicatie, relatiebeheer, het ontwerp van customer- en user experience, customer journey mapping en tools om de tevredenheid van belanghebbenden te vergroten, wat een integraal onderdeel is van het bedrijfssucces in het huidige concurrerende landschap. Bekijk de training ITIL Specialist Drive Stakeholder Value

– ITIL Specialist High Velocity IT
Deze training is bedoeld voor ITSM-medewerkers die betrokken zijn bij digitale services of digitale transformatieprojecten binnen of in omgevingen waarbij snelle levering van producten en diensten een voorwaarde is. Deze training is in het bijzonder relevant voor iedereen die in Agile en/of DevOps-teams werkt en zich richt op de snelle levering van IT-oplossingen. De reikwijdte van deze module betreft een organisatie die verder is gekomen dan Agile en Scrum en ook de Lean-principes en een DevOps-manier van werken toepast. Er is aandacht voor het gebruik van werkmethoden zoals Agile en Lean en technische werkwijzen en technologieën zoals cloud, automatiseren en het geautomatiseerd testen, gericht op een snelle levering van producten en services om maximale waarde te verkrijgen. Bekijk de training ITIL Specialist High Velocity IT

– ITIL Strategist Direct Plan and Improve
Deze training is bedoeld voor ITSM-medewerkers die betrokken zijn bij het gebruik van praktische en strategische methoden voor het behendig plannen en leveren van voortdurende verbetering. Deze training is in het bijzonder relevant voor iedereen die een of meer teams leidt en betrokken is bij het creëren van plannen en het stimuleren van verbeterinitiatieven. De reikwijdte van deze module betreft de praktische vaardigheden die nodig zijn om een ‘leer- en verbeter’ organisatie te creëren met een sterke en effectieve strategische richting. Er is aandacht voor de invloed en impact van Agile en Lean manieren van werken en hoe deze kunnen worden benut in het voordeel van een organisatie. Aangezien planning en voortdurende verbetering universele competenties zijn, is deze training onderdeel van zowel ITIL Managing Professional als ITIL Strategic Leader. Bekijk de training ITIL Strategist Direct Plan and Improve

Certificering ITIL Managing Professional Track

Indien u alle trainingen heeft gevolgd en alle examens met succes heeft afgelegd ontvangt u de ITIL 4 Managing Professional certificering van AXELOS.

Examen en voertaal

De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 6.900,-

PARTNER PRIJS

€ 6.495,-

LOCATIE

Regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Zwolle.

CURSUS

Training

EXAMEN

Inclusief vouchers

AANTAL DAGEN

12 dagen

Datum optie 1 31 December 2024 Locatie: Deze training kunt u meerdere malen per maand starten en de exacte Data worden in onderling overleg bepaald

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor ITIL® Managing Professional Track

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, Data2Succes, Change Management Community Nederland en HeadFirst(Premium overeenkomst)
  • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;