IT-Security Practitioner

Inleiding

Dit is de vervolgcursus van de IT-Security Foundation. Waar het in de foundation cursus voornamelijk ging over de basisconcepten, zal deze opleiding veel meer de diepte ingaan. U leert welke IT-securitycomponenten van belang zijn en hoe u deze daadwerkelijk kunt toepassen binnen uw eigen IT-omgeving zodat aanvallen van buitenaf, bijvoorbeeld ransomware of hacks, worden afgeweerd.

Doelgroep

Deze cursus, in samenwerking met Security Academy, is geschikt voor functionarissen die enige technische kennis hebben op het gebied van ICT en de beveiliging van computersystemen. Denk hierbij aan onder andere:

 • Functionarissen die in hun werk te maken krijgen met de technische aspecten van de beveiliging van een IT-omgeving
 • Junior en medior technisch beheerders van netwerken, systemen of applicaties
 • Junior en medior functioneel applicatiebeheerders die zich het taalgebruik van hun collega technisch beheerders eigen willen maken
 • Functionarissen die zich bezighouden met incident management

Voorkennis

Basiskennis van IT-beveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij u aan om eerst de cursus de IT-Security Foundation te volgen. Het niveau van deze cursus is MBO/HBO.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal, ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute online IT-Security Practitioner examen
 • Een heerlijke lunch

Module 1 – Introduction to IT Security

 • Candidates are familiar with the most important IT-security concepts
 • Candidates know what components make up an IT infrastructure
 • Candidates know the most common threats associated with those components
 • Candidates are able to interpret the most common approaches to securing an IT infrastructure
 • Candidates are able to create an attack tree
 • Candidates are able to place systems/ devices in network zones

Module 2 – Laws, Regulations, Standards and Best Practises

 • Candidates demonstrate knowledge of the most important (EU and international) laws and regulations that have an impact on IT-security
 • Candidates know about the ISO 27000 series and other standards relevant to IT-security
 • Candidates are able to interpret and apply Best Practices in terms of securing IT components
 • Candidates are able to investigate what laws and regulations apply to an organisation
 • Candidates can develop a (Cyber) Security Framework based on the applicable laws, regulations, standards and best practices

Module 3 – Incident Management

 • Candidates are familiar with the incident handling process and are able to reproduce an incident handling workflow
 • Candidates are familiar with the principles of incident detection and incident registration
 • Candidates are able to reproduce best practices in terms of the detection, investigation, and follow-up of security breaches
 • Candidates are able to perform triage
 • Candidates understand what steps must be taken after triage and before investigation
 • Candidates know the basics of investigating incidents (without going into the field of forensics)
 • Candidates are able to perform incident detection, incident registration and triage

Module 4 – Network Security

 • Candidates know the components of a network architecture
 • Candidates are able to make an inventory of applications and systems in the infrastructure and place services and systems in the security architecture by positioning devices (switches, routers, gateways, firewalls, etc.)
 • Candidates are familiar with intrusion detection systems and are able to perform tasks using Snort
 • Candidates are familiar with intrusion prevention systems and are able to construct firewall rules to effectuate a policy
 • Candidates are able to perform Linux and Windows hardening exercises
 • Candidates know what actions can be taken to avoid certain attacks
 • Candidates are able to perform the analysis of a Snort line

Module 5 – System Security

 • Candidates are familiar with system security planning and security planning
 • Candidates demonstrate knowledge of Linux vulnerabilities and hardening, and are able to test the security of a Linux virtual machine
 • Candidates demonstrate knowledge of the Windows security architecture, Windows vulnerabilities, and are able to test Windows security using secpol.msc

Module 6 – Application Security

 • Candidates are familiar with the most important aspects of software and software security testing
 • Candidates are able to reproduce techniques to make software more robust
 • Candidates are able to draw up statements that should be included in a patch management policy
 • Candidates are able to differentiate between bugs and design flaws
 • Candidates demonstrate knowledge of buffer overflows and the ways they can be exploited
 • Candidates are able to interpret organisational, operational and technical measures aimed at safeguarding the secure use of software, and are able to translate these measures to their own environment

Module 7 – Encryption

 • Candidates understand when and how to use crypto mechanisms to protect data in situ or in transit
 • Candidates are able to implement the encryption of both filesystems and files
 • Candidates are able to implement SSL

Module 8 – Identity & Access Management

 • Candidates demonstrate knowledge of Identity and Access Management (user identification, user authentication, access control)
 • Candidates are able to design a generic role model for applying role-based Access Control for user (groups)
 • Candidates are able to decide for what purposes they apply such open standards as OAuth, OpenID or SAML

Module 9 – Ethical Hacking

 • Candidates gain insight into the principles of (ethical) hacking
 • Candidates know how to use Burp Suite to brute-force login
 • Candidates understand how to use SQL injection to read local system files and extract data from the database
 • Candidates know how to gain a php shell through SQL injections
 • Candidates know how to create a reverse shell to gain command-line access to the server
 • Candidates know how to gain root access to the server

Examenvoorbereiding

 • Proefexamen

Examen & Certificering

De cursus IT-Security Practitioner is het tweede niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de opleiding IT-Security Expert.

Het officiële SECO-Institute examen wordt extern afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “IT-Security Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-ITSP titel en digitale badge aanvragen.

Exameninformatie

 • Examen zit inbegrepen bij de cursusprijs
 • Taal examen: Engels, maar het is toegestaan open vragen en cases in het Nederlands te antwoorden
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 5 open vragen en 1 case
 • Examentijd: 120 minuten
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Maximaal 12 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 3.450,-

PARTNER PRIJS

€ 3.295,-

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Training

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

5 dagen

TIJD

Dagopleiding

Datum optie 1
 • 06-10-2022
 • 13-10-2022
 • 20-10-2022
 • 03-11-2022
 • 10-11-2022
Locatie: Woerden / online

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor IT-Security Practitioner

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl