ISTQB Foundation

ISTQB Foundation

Deze driedaagse ISTQB Foundation geaccrediteerde cursus biedt de deelnemer een uitstekend basiskennis testen, met ook een flink aantal praktijkelementen op het gebied van testtechnieken. De cursus behandelt test principes & standaards, test management, test fasering, onderhoudstesten, reviews, dynamische testtechnieken (white-box, black-box en exploratory testen) en test tools & automatisering. De cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet de eisen zoals deze door ISTQB zijn opgesteld.

Waarom deelnemen?

De algemene doelstelling van deze cursus is het verbeteren van kennis en opdoen van praktische vaardigheden op het gebied van gestructureerd testen van software.

Specifieke doelstellingen: 

• Verbeteren van de testactiviteiten binnen het project en de organisatie
• Testdoelstellingen en theorie
• Kennis nemen van praktijkvoorbeelden en opdoen van praktische vaardigheden
• Een gestructureerd testproces
• Leer de standaard testterminologie
• Neem kennis van diverse informatiebronnen
• Inzicht in de kosten en baten van vroegtijdig testen
• Kennis en praktische vaardigheden ten aanzien statische en dynamische testtechnieken, testmanagement en testtools
• Voorbereiden op het ISTQB examen aan het einde van de derde dag
• Verkrijgen van een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van testen

Programma

Opzet van de training

De training duurt drie dagen waarin u testen zowel theoretisch als praktisch leert kennen. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Programma onderwerpen

Test Principes

 • Definities van kwaliteit, testen, software kwaliteit en software testen
 • Standaard testterminologie (ISTQB)
 • Risico-management en teststrategie
 • Valkuilen, uitgangspunten, budgetten, onduidelijkheden, tijdsdruk en risico’s

Test Management

 • Vormen van testorganisaties
 • Testplanning en beheer
 • Gebruik van projectmanagement tech-nieken
 • Configuratie management en wijzigings-beheer
 • Probleembeheer
 • Testware, -producten en hergebruik

Testfasering

 • Testfaseringsmodellen (wie, wat en wan-neer)
 • Entry en exit criteria
 • Mastertestplanning
 • De voordelen van vroege fout detectie

Statisch en dynamisch testen

 • Statische technieken (o.a. reviews, inspecties en walkthroughs, code metrics)
 • White box technieken (verschillende soorten coverages)
 • Black-box technieken (o.a. equivalence partitioning, boundary value analysis, decision tables en state transition testing)
 • Exploratory Testen en Error Guessing

Testtools

 • Soorten tools (CAST)
 • Bruikbaarheid, voor- en nadelen, kosten en opbrengsten
 • Tools en hergebruik (regressietesten)
 • Datadriven testen
 • Implementatie en onderhoud

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

• Testers die zich verder willen verdiepen in het gestructureerd testen en in het kader van hun testcarrière het ISTQB Foundation Certificate willen verkrijgen

• Gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezig houden met het testen van informatiesystemen en softwareproducten

• Kwaliteitsfunctionarissen en projectmanagers die zich willen verdiepen in gestructureerd testen en het definiëren van teststandaards

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

Vervolg

Deze training is een goede voorbereiding voor de ISTQB Advanced Test Manager training.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Nederlands of Engels

MAESTRO PRIJS

€ 1.495,-

PARTNER PRIJS

€ 1395,-

LOCATIE

Diverse locaties

CURSUS

Training

EXAMEN

Exclusief examengeld à € 180,-

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

09:15 – 17:00

ONLINE

Ja, zie ICTtrainingen

Datum optie 1 05-07-2022 t/m 07-07-2022 Locatie: Eindhoven (Engels)

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor ISTQB Foundation

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betalingsafhandeling wordt verzorgd door Improve Quality Services.