ISTQB Advanced Test Manager

Advanced

Het Advanced niveau, voorheen ISEB Practitioner genoemd, is voor ervaren test professionals. Dit certificaat geeft aan dat de persoon over gedetailleerde kennis beschikt ten aanzien van diverse testonderwerpen en de vaardigheden heeft om deze in de praktijk toe te passen.
Dit level is modulair opgesteld:

 • module Test Manager
 • module Test Analyst
 • module Technical Test Analyst

Per module kan een 5-daagse training worden gevolgd. Na de training wordt een examen (3 uur) afgenomen met 65 zogenaamde scenario based multiple choice vragen. Bij een score van minimaal 65% slaagt men voor het “ISTQB Advanced Certificate in Software Testing” en ontvangt men het deelcertificaat van de betreffende module.
Om het Advanced Level certificaat te ontvangen, dient de kandidaat in het bezit te zijn van het Foundation certificaat en genoeg aantoonbare (test) ervaring te hebben (minimaal 18 maanden).
Na het behalen van alle drie de deelcertificaten, krijgt de professional het certificaat “CertifiedTester Advanced Level” en mag hij of zij de internationaal erkende titel CTAL voeren.

Advanced Level – Test Manager
Advanced Level Test Managers moeten in staat zijn tot:
1. Het definiëren van de globale testdoelen en teststrategieën voor de te testen systemen;
2. Het invullen, plannen en volgen van taken;
3. Het beschrijven en organiseren van de benodigde taken;
4. Het selecteren, aantrekken en toewijzen van benodigde mensen voor de uit te voeren taken;
5. Het selecteren, organiseren en het leiden van test teams;
6. Het organiseren van de communicatie tussen de leden van het testteam, de testteams onderling en andere stakeholders;
7. Het verklaren van de besluiten en geef, indien van toepassing, voldoende informatie in de rapportage.

Advanced Level – Test Analyst
Advanced Level Test Analisten moeten in staat zijn tot:
1. Het structureren van taken vastgelegd in de teststrategie verwoord in bedrijfsdomeineisen;
2. Het analyseren van het systeem tot een detailniveau om aan de kwaliteitseisen van de gebruikers te voldoen;
3. Het evalueren van de systeemeisen om het domein te valideren;
4. Het voorbereiden en uitvoeren van benodigde activiteiten en het rapporteren van de voortgang;
5. Het voorzien van voldoende bewijs om de evaluatie te onderbouwen;
6. Het implementeren van de juiste hulpmiddelen en technieken om de gedefinieerde doelen te bereiken.

Advanced Level – Technical Test Analyst
Advanced Level Technische Test Analisten moeten in staat zijn tot:
1. Het structureren van taken vastgelegd in de teststrategie verwoord in technische eisen;
2. Het analyseren van het systeem tot een detailniveau om aan de kwaliteitseisen te voldoen;
3. Het evalueren van het systeem in technisch kwaliteitsattributen zoals efficiëntie, veiligheid, etc.;
4. Het voorbereiden en uitvoeren van benodigde activiteiten en het rapporteren van de voortgang;
5. Het uitvoeren van technische testactiviteiten;
6. Het voorzien van voldoende bewijs om de evaluatie te onderbouwen;
7. Het implementeren van de juiste hulpmiddelen en technieken om de gedefinieerde doelen te bereiken.

 

 • Examentraining à € 295; geef het bij inschrijving aan indien u geen examentraining wenst
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€ 2.375,-

PARTNER PRIJS

€ 2.265,-

CURSUS

Klassikaal

VOORKENNIS

Minimaal ISTQB Foundation

MATERIAAL

Inclusief materiaal, exclusief Examentraining à € 295; geef het bij inschrijving aan indien u GEEN examentraining wenst

EXAMEN

Exclusief examengeld à € 195,-

AANTAL DAGEN

5 dagen + 1 dag examentraining

TIJD

09:15 - 17:00

Datum optie 1
 • 16-05-2022
 • 17-05-2022
 • 30-05-2022
 • 31-05-2022
 • 16-06-2022
 • 23-06-2022
Locatie: Einhoven (Engels)

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor ISTQB Advanced Test Manager

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betalingsafhandeling wordt verzorgd door Improve Quality Services.