ISO 31000 Risicomanagement

SO 31000 Risicomanagement

Deze 3-daagse risicomanagement training (incl. ISO 31000 examen) leidt op voor de wereldwijd erkende certificering ISO 31000 Foundation level CRMF.

 

ISO 31000 Risicomanagement – trainingsmogelijkheden

 • Optie 1: 3-daagse klassikale training incl. ISO 31000 examen
 • Optie 2: In-company training

ISO 31000 is de enige, internationaal erkende ISO standaard voor risicomanagement

ISO 31000 is dé internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement en biedt een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk voor het managen van risico’s. ISO 31000 definieert risico als het effect van onzekerheid op het bereiken van doelstellingen, zowel in positieve als in negatieve zin. Daarbij gaat het niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen die van invloed zijn op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. De tekst van ISO 31000 is kort en duidelijk. Het kader is gebaseerd op Deming’s Plan–Do–Check–Act cyclus en het proces vertegenwoordigt de internationale best practices in risicobeheer. ISO 31000 is de enige internationaal erkende ISO standaard voor risicomanagement.

ISO 31000 training – wat leert u?

In deze 3-daagse training leert u de ISO 31000 norm te interpreteren en te implementeren in uw al bestaande managementsysteem (systemen). Na deze training weet u wat risicomanagement inhoudt, kent u de eisen die ISO 31000 aan risicomanagement stelt en kunt u een plan opstellen voor het implementeren en optimaliseren van risicomanagement op basis van ISO 31000. De training is voorzien van tal van oefenopgaven en examenvragen die u helpen om u optimaal op het ISO 31000 Foundations Level CRMF examen voor te bereiden. De opgaven en discussies bieden u tevens een uitstekende mogelijkheid om de vertaalslag te maken naar uw eigen praktijk.

ISO 31000 training en certificering – voor wie?

ISO 31000 biedt een aanpak voor effectief risicomanagement die geschikt is voor alle typen organisaties en voor alle soorten risico’s. Deze certificerende training is dan ook een must voor iedereen die een (leidende) rol speelt in risicomanagement. Wij denken dan in het bijzonder aan ISO auditors, KAM auditoren, operational auditors, security/facility managers, compliance managers, business controllers, (IT) risk managers, (IT) auditors, hoofden interne audit, BCM managers, security managers, algemeen-, operationeel- en lijnmanagers en kwaliteitsmanagers.

ISO 31000 examen en slagingsgarantie

Het Engelstalige ISO 31000 examen (foundation niveau) beslaat 4 domeinen, t.w.:

 • Risicomanagement concepten, begrippen en definities
 • Principes van risicomanagement
 • Het risicomanagement framework
 • Het risicomanagement proces

Het multiplechoice examen bestaat uit 80 meerkeuzevragen en neemt 2 uur in beslag. Om te slagen voor het examen dient u 75% van de vragen correct te beantwoorden. Mocht u onverhoopt niet slagen voor het ISO 31000 examen, dan kunt u geheel kosteloos het examen opnieuw afleggen (binnen 6 maanden).

Het examen voldoet aan de vereisten van de ISO/IEC 17024 standaard die is gericht op het wereldwijd harmoniseren van het certificeren van deskundigen. Wanner u het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat ISO 31000 Foundations Level – CRMF Certificate.

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training en te slagen voor het ISO 31000 Foundations level CRMF examen.

Niveau training

De 3-daagse ISO 31000 Risicomanagement training wordt gegeven op HBO(+) niveau.

Trainingsmateriaal

U ontvangt voordat de training start een uitvoerige presentatie en achtergrondinformatie, voorzien van instructies. Indien u niet fysiek deelneemt, ontvangt u tevens vijf uitlegvideo’s ter voorbereiding op de virtuele sessies plus de studiegids die per sessie gedetailleerd de gevraagde voorbereidingen aangeeft.

Voertaal

De ISO 31000 Risk Management training wordt in het Nederlands gegeven tenzij er aanmeldingen vanuit het buitenland zijn. In dat geval zal de training in het Engels gegeven worden. Het studiemateriaal en het examen zijn in de Engelse taal.

Aantal deelnemers

Gezien het intensieve karakter van deze ISO 31000 Risicomanagement training is het aantal deelnemers beperkt.

PE-punten

De ISO 31000 training is (mogelijk) relevant voor het behalen van PE-punten bij tal van beroepsorganisaties, zoals NBA of NOREA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze training, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Waarom?

Om de waarde van risicomanagement te evalueren moet men dezelfde taal spreken en dus beschikken over algemeen aanvaarde definities van risico en risicomanagement. ISO 31000 biedt een basis woordenschat voor de definities van risico en risicomanagement. Aan de ISO 31000 norm zijn twee andere normen gekoppeld, t.w. de ISO 31010 norm die een overzicht biedt van risicomanagement methoden en de ISO Guide 73 waarin 51 begrippen op het gebied van risicomanagement en risico zijn gedefinieerd (waarvan een groot deel van de begrippen is overgenomen in ISO 31000). Ook deze twee normen stimuleren het spreken van dezelfde taal.

Richtlijn voor het managen van risico’s

ISO 31000 is het gemeenschappelijke raamwerk voor het managen van risico’s. Niet alleen voor het beheersen en reduceren van de risico’s van uw organisatie, maar ook als eenduidige paraplu boven de vele ISO-normen waarvan risicomanagement nu al een onderdeel is, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 en ISO 45001.

High Level Structure (HLS) – basis voor de nieuwe ISO managementsysteem normen

ISO heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een gemeenschappelijke structuur, terminologie en kerneisen voor managementsysteem normen. Uitgangspunt hierbij is dat een managementsysteem beter moet aansluiten bij de strategische richting van de organisatie en wordt geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Daarnaast neemt risicomanagement een belangrijke plaats in. Deze nieuwe structuur en inhoud wordt aangeduid als de High Level Structure (HLS).

 

Programma

De klassikale ISO 31000 training duurt 3 dagen. De training wordt door een Nederlandstalige trainer gegeven. Het trainingsmateriaal en het examen zijn in het Engels.

DAG I
The risk management concepts as defined by ISO 31000

 • Introduction to risk management
 • The benefits of risk management to every organization
 • The ISO 31000 risk management principles and how they influence the risk management framework and process
 • The ISO 31000 risk management framework
 • Exercises, case studies and exam questions on the elements learned during day 1

DAG II
The ISO 31000 risk management process

 • Overview of the risk management process
 • Risk identification, risk analysis and risk evaluation
 • Risk treatment
 • Communication and consultation
 • Monitoring and review
 • Exercises, case studies and exam questions on the elements learned during day 2

DAG III
Preparation and examination

 • Review of the highlights of the ISO 31000 standard
 • Hints and tips for the examination
 • Additional exercises, case studies and exam questions
 • Examination ISO 31000 Foundations Level – CRMF(R) Certificate
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 2.600,-

CURSUS

Klassikaal of Incompany

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

09:30 - 17:00

Datum optie 1 29-06-2022 t/m 01-07-2022 Locatie: Woerden / online Datum optie 2 14-09-2022 t/m 16-09-2022 Locatie: Woerden / online Datum optie 3 16-11-2022 t/m 18-11-2022 Locatie: Woerden / online

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor ISO 31000 Risicomanagement

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;