IREB Advanced Elicitation

IREB Advanced Elicitation

Verbeter uw kennis en vaardigheden tijdens de IREB Advanced Elicitation training op het gebied van Requirement Elicitation and Consolidation op basis van internationale standaarden en bereidt u voor op het examen ‘Certified Professional for Requirements Engineering Advanced level’.

Doelstellingen van de IREB Advanced Elicitation cursus

Na deze training:

 • Hebt u nieuwe kennis en ervaring op het gebied van Requirements elicitation en consolidation
 • Kunt u een passende aanpak selecteren voor een situatie in een project
 • Kunt u de meest effectieve technieken toepassen
 • Kunt u bemiddelen in conflictsituaties op het gebied van requirements elicitation
 • Hebt u kennis en praktische vaardigheden op het gebied van documenteren
 • Bent u voorbereid op het examen aan het einde van de derde dag
 • Krijgt u een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van Requirements Engineering en Management

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in Requirements Engineering en Management

De International Requirements Engineering Board (IREB) is een internationale non-profit organisatie die zich richt op het verdere professionaliseren van het Requirements vakgebied. Vergelijkbaar met ISTQB op het gebied van testen. Binnen IREB zijn onder andere requirements engineering experts zoals Chris Rupp en Suzanne Robertson lid van de internationale board. IREB heeft een certificatieprogramma ontwikkeld voor Requirement Engineering (CPRE). De internationaal erkende examens worden afgenomen door het exameninstituut International Software Quality Institute (iSQI). Het programma is onderverdeeld in drie niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Deze cursus bereidt u voor op het examen “Certified Professional for Requirements Engineering – Advanced Level, Elicitation and Consolidation” en voldoet aan de eisen zoals deze door IREB zijn vastgesteld. U leert U leert internationale standaarden, methoden en technieken op het gebied van Requirements Elicitation and Consolidation.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij Requirements Engineering en Management en u verder wilt verdiepen in Elicitation and Consolidation van Requirements.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Requirement Engineers, Business Analisten, Informatie Analisten en Functioneel Ontwerpers die zich verder willen verdiepen in hun vakgebied en in het kader van hun carrière het internationaal erkende IREB Requirements Engineering Certificate willen verkrijgen.
 • Architecten, Ontwikkelaars en Gebruikers die betrokken zijn bij het specificeren informatiesystemen c.q. softwareproducten.
 • Systeemtesters en Acceptatietesters die betrokken zijn bij het beoordelen van de testbaarheid van requirements documenten en deze documenten als basis gebruiken voor hun werkzaamheden.
 • Kwaliteitsfunctionarissen en Projectmanagers die zich willen verdiepen in Requirement Engineering en Management.

Voorkennis of voortraining

U bezit het CPRE Foundation Level certificaat.

Opzet van de training

Tijdens deze driedaagse IREB Advanced Elicitation cursus leert u Requirements Engineering zowel theoretisch als praktisch kennen. Tijdens de cursus oefent u ook proefexamens. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

De certificering bestaat uit twee delen en is optioneel. Het schriftelijke examen, dat het eerste deel vormt, vindt plaats aan het einde van de derde dag. De docent zal tijdens het examen beschikbaar zijn voor de cursisten die niet aan het examen deelnemen, om hun vragen te beantwoorden of om dieper in te gaan op de cursusinhoud. Het tweede gedeelte van de certificering betreft het toepassen van het geleerde stof d.m.v. een praktijkopdracht. Dit is geen onderdeel van de cursus en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk examinator.

Programma onderwerpen

Kennis van requirement bronnen

 • Wat zijn requirement bronnen?
 • Hoe kan de meest belangrijke requirements bron – de klant, worden herkend en beheerst?
 • Hoe kunnen de requirement bronnen worden vastgelegd en gedocumenteerd?

Requirement bronnen

 • De gebruiker als stakeholder – gebruiker gecentreerde requirements engineering
 • Kennen van het stakeholders classificatie schema
 • Identificeren, classificeren en beheersen van documenten en systemen die in gebruik zijn.

Kennis en toepassing van elicitation technieken

 • Karakteristieken van elicitation technieken
 • Beheersen en toepassen van classificatie van elicitation technieken
 • Beheersen en toepassen van elicitation technieken

Onderzoek, observatie en creatieve technieken voor requirements elicitation

 • Interview technieken
 • Creatieve technieken
 • Artefact gebaseerde technieken
 • Andere ondersteunende technieken

Communicatie voor requirement engineering

 • Beheersen en toepassen van kwalitatieve interviews
 • Beheersen en toepassen van de 6-3-5 methode
 • Beheersen en toepassen van perspective-based lezen
 • Beheersen van het gebruik van contextueel onderzoek

Herkennen van conflicten en het vinden van oplossingen

 • Detectie van conflict typen
 • Kennen van Glasl’s conflict escalatie model
 • Herkennen, toepassen en selecteren van consolidatie technieken

Kennis en toepassen verschillende consolidatie technieken

 • Conflict regelingstechnieken
 • Stem of instructie methoden
 • Analytische methoden

Mogelijkheden voor inhouse-training

Indien gewenst wordt de training IREB Advanced  in uw eigen organisatie verzorgt. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 023 – 568 9311 of info@maestroacademy.nl.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

TAAL

Engels

MAESTRO PRIJS

€ 1.695,-

PARTNER PRIJS

€ 1.575,-

CURSUS

Training

EXAMEN

exclusief examenkosten à € 600 (schriftelijk + praktijk)

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

09:15 – 17:00

Datum optie 1 31 December 2022 Locatie: Op aanvraag en In-company

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor IREB Advanced Elicitation

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betalingsafhandeling wordt verzorgd door Improve Quality Services.