Informatiebeveiliging voor gemeenten – online

Een complete cursus over het implementeren en beheren van informatiebeveiliging in de gemeentelijke organisatie

Opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 9-delige schriftelijke/digitale cursus
Optie 2: In-company training

Implementeren en beheren

Informatiebeveiliging (IB) in de publieke sector is hot. Het vakgebied informatiebeveiliging is in gemeenteland continu in beweging, zeker nu de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) per 1 januari 2020 van kracht is geworden. Deze baseline geldt voor zowel gemeenten, het Rijk, waterschappen als provincies. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid zoals de BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA. Met de introductie van de BIO ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normen. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) staat dus voor een eenduidige, stevige en veilige digitale overheid. De hoeveelheid regelgeving en technische eisen is evenwel zo groot dat een gestructureerde aanpak noodzakelijk is.

Wat leer je?

De cursus Informatiebeveiliging voor gemeenten geeft je een overzicht van en een oplossing voor alle uitdagingen die samenhangen met de gemeentelijke informatiebeveiliging. In deze actuele en diepgaande cursus wordt specifiek ingegaan op de gemeentelijke normen, wetten en regelgeving. Je leert hoe je op een pragmatische wijze, in lijn met de verplichtingen die aan gemeenten worden opgelegd, informatiebeveiliging op een effectieve en efficiënte wijze kunt implementeren en beheren. Je leert beslissingen te onderbouwen, risico’s te herkennen en alert te zijn op de gevolgen.

Opzet van de cursus

In deze actuele cursus, die specifiek is ontwikkeld voor gemeenten, ontvangt je een compleet overzicht van informatiebeveiliging in de gemeentelijke organisatie. Als uitgangspunt voor het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid wordt gebruikgemaakt van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De cursus rust verder op de twee belangrijke pijlers voor een succesvolle invoering en borging van jouw informatiebeveiligingsbeleid. Ten eerste op het gebied van techniek en organisatie, waarin een informatiebeveiligingsbeleid, risicoanalyse en informatiebeveiligingsplan worden opgesteld. Ten tweede op het gebied van houding en gedrag, bijvoorbeeld door het creëren van security awareness. Alle standaarden die van toepassing zijn voor jouw gemeente, wat deze inhouden, hun samenhang en wat de belangrijkste valkuilen zijn, komen aan bod. Al met al een complete cursus om op strategisch en tactisch niveau informatiebeveiliging op een procesmatige wijze in jouw organisatie in te bedden.

Voor wie?

Wil je zich het hele werkveld van de informatiebeveiligingsmanager in de gemeentelijke organisatie eigen maken? Dan is deze actuele en diepgaande cursus de juiste keuze voor jou. Wij denken aan de volgende gemeentefunctionarissen: security managers, security coördinatoren, IT managers, IT auditors, consultants, systeem- en netwerkbeheerders, functionarissen gegevensbescherming (FG) / privacy officers, (hoofden) burger-/publiekszaken, beheerders basisregistratie, beveiligingsbeheerders GBA of beveiligingsfunctionarissen PUN/RR en leveranciers.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is van belang voor álle medewerkers van gemeenten. Daarom is deze actuele cursus zeer zeker ook relevant voor het College van B&W, gemeentesecretarissen, (lijn)managers, beleidsmakers, applicatiebeheerders en systeemeigenaren.

Niveau van de cursus

De cursus Informatiebeveiliging voor gemeenten is geschreven op HBO-niveau.

Voordelen van deze schriftelijke/online cursus

Een schriftelijke/online opleiding heeft tal van voordelen zoals:

  • De lesstof van de schriftelijke/online cursus Informatiebeveiliging voor gemeenten is vergelijkbaar met de lesstof van een 5-daagse klassikale cursus
  • De lessen zijn voorzien van literatuurverwijzingen, vele praktijkvoorbeelden en toetsvragen (met antwoorden)
  • De cursus Informatiebeveiliging voor gemeenten kost je geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en – belangrijker nog – je bent niet dagen achtereen van kantoor weg
  • Je kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo je studeert
  • De opleidingsmap vormt – na afsluiting van de opleiding – een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor jou en jouw organisatie
  • Volgens schattingen kost een schriftelijke/online opleiding jou c.q. jouw organisatie 40%-60% minder dan een klassikale cursus. Bovendien betaal je slechts 9% BTW
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 2.480,-

PARTNER PRIJS

€2.350,-

CURSUS

schriftelijk / online studie of Incompany

MATERIAAL

Inclusief materiaal

TIJD

09:30 - 17:00

Datum optie 1 31 December 2024 Locatie: Kan iedere dag starten en frequentie van de lessen is flexibel in te richten

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Informatiebeveiliging voor gemeenten – online

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;