Identity with Windows Server (MS55344)

Active Learning.

Je maakt samen met je trainer een plan en gaat actief aan de slag. In een kleine klas verdiepen in wat je echt nodig hebt, inzoomen op zaken die je echt interesseren en overslaan wat je al weet of niet nodig hebt. Plan je lesdagen flexibel, neem real-life casussen mee en werk ze uit met je trainer. Verrijk je kennis en verbind het met alles wat je al wist.

OMSCHRIJVING TRAINING

De MS55344 Identity with Windows Server training is de vernieuwde versie van de MS20742 training. Deze vijfdaagse training leert je Active Directory Domain Services (AD DS) in een gedistribueerde omgeving te implementeren en configureren, hoe Group Policy te implementeren, back-up en herstel uit te voeren en hoe Active Directory te bewaken en problemen op te lossen. Hoewel deze training en de bijbehorende labs zijn geschreven voor Windows Server 2022, zijn de aangeleerde vaardigheden ook achterwaarts compatibel voor Server 2016 en Server 2019.

Na afronding van deze training kun je onder andere:

– Objecten in AD DS beheren met behulp van grafische hulpprogramma’s en Windows PowerShell
– Active Directory Rights Management Services (AD RMS) implementeren en beheren
– Group Policy Objects (GPO’s) implementeren en beheren

This five-day instructor-led course teaches IT professionals how to deploy and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in a distributed environment, how to implement Group Policy, how to perform backup and restore, and how to monitor and troubleshoot Active Directory – related issues with Windows Server. Additionally, this course teaches students how to deploy other Active Directory server roles, such as Active Directory Federation Services (AD FS) and Active Directory Certificate Services (AD CS).Although this course and the associated labs are written for Windows Server 2022, the skills taught will also be backwards compatible for Server 2016 and Server 2019.The course and labs also focus on how to administer Windows Server using not only the traditional tools such as PowerShell and Server manager, but also Windows Admin Center.

 • Install and configure domain controllers.
 • Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell.
 • Implement AD DS in complex environments.
 • Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Implement AD DS sites, and configure and manage replication.
 • Implement and manage Group Policy Objects (GPOs).
 • Manage user settings by using GPOs.
 • Secure AD DS and user accounts.
 • Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS.
 • Deploy and manage certificates.
 • Implement and administer AD FS.
 • Implement synchronization between AD DS and Azure AD.
 • Monitor, troubleshoot, and establish business continuity for AD DS services.

VOOR WIE ?

This course is primarily intended for existing IT professionals who have some AD DS knowledge and experience and who aim to develop knowledge about identity and access technologies in Windows Server. This would typically include:

 • AD DS administrators who are looking to train in identity and access technologies with Windows Server 2016, Windows Server 2019 or Windows Server 2022.
 • System or infrastructure administrators with general AD DS experience and knowledge who are looking to cross-train in core and advanced identity and access technologies in Windows Server 2016, Windows Server 2019 or Windows Server 2022.

Voorkennis

 • Some exposure to and experience with Active Directory concepts and technologies in Windows Server.
 • Experience working with and configuring Windows Server.
 • Experience and an understanding of core networking technologies such as IP addressing, name resolution, and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Experience working with and an understanding basic server virtualization concepts.
 • An awareness of basic security best practices.
 • Hands-on working experience with Windows client operating systems such as Windows 10 or Windows 11.
 • Basic experience with the Windows PowerShell command-line interface.

ONDERDELEN VAN DE TRAINING.

Module 1: Installing and configuring domain controllers

This module describes the features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.

Lessons

 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS domain controllers
 • Deploying a domain controller

Lab 1: Deploying and administering AD DS

 • Deploying AD DS
 • Deploying domain controllers by performing domain controller cloning
 • Administering AD DS

After completing this module, students will be able to:

 • Describe AD DS and its main components.
 • Describe the purpose and roles of domain controllers.
 • Describe the considerations for deploying domain controllers.

Module 2: Managing objects in AD DS

This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects)

Lessons

 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing OUs

Lab 1: Managing AD DS objects

 • Creating and managing groups in AD DS
 • Creating and configuring user accounts in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS

Lab 2: Administering AD DS

 • Delegate administration for OUs
 • Creating and modifying AD DS objects with Windows PowerShell

After completing this module, students will be able to:

 • Manage user accounts in AD DS.
 • Manage groups in AD DS.
 • Manage computer objects in AD DS.
 • Use Windows PowerShell for AD DS administration.
 • Implement and manage OUs.
 • Administer AD DS.

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

Lessons

 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts

Lab 1: Domain and trust management in AD DS

 • Implementing forest trusts
 • Implementing child domains in AD DS

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the components of an advanced AD DS deployment.
 • Deploy a distributed AD DS environment.
 • Configure AD DS trusts.

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server AD DS environment.

Lessons

 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication

Lab 1: Implementing AD DS sites and replication

 • Modifying the default site
 • Creating additional sites and subnets
 • Configuring AD DS replication
 • Monitoring and troubleshooting AD DS replication

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how AD DS replication works.
 • Configure AD DS sites to help optimize authentication and replication traffic.
 • Configure and monitor AD DS replication.

Module 5: Implementing Group Policy

This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

Lessons

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs

Lab 1: Implementing a Group Policy infrastructure

 • Creating and configuring GPOs
 • Managing GPO scope

Lab 2: Troubleshooting Group Policy infrastructure

 • Verify GPO application
 • Troubleshooting GPOs

After completing this module, students will be able to:

 • Explain what Group Policy is.
 • Implement and administer GPOs.
 • Describe Group Policy scope and Group Policy processing.
 • Troubleshoot GPO application.

Module 6: Managing user settings with Group Policy

This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

Lessons

 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts
 • Configuring Group Policy preferences

Lab 1: Managing user settings with GPOs

 • Using administrative templates to manage user settings
 • Implement settings by using Group Policy preferences
 • Configuring Folder Redirection
 • Planning Group Policy (optional)

After completing this module, students will be able to:

 • Implement administrative templates.
 • Configure Folder Redirection, software installation, and scripts.
 • Configure Group Policy preferences.

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

Lessons

 • Securing domain controllers
 • Implementing account security
 • Implementing audit authentication
 • Configuring managed service accounts

Lab 1: Securing AD DS

 • Implementing security policies for accounts, passwords, and administrative groups
 • Deploying and configuring an RODC
 • Creating and associating a group MSA

After completing this module, students will be able to:

 • Secure domain controllers.
 • Implement account security.
 • Implement audit authentication.
 • Configure managed service accounts (MSAs).

Module 8: Deploying and managing AD CS

This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

Lessons

 • Deploying CAs
 • Administering CAs
 • Troubleshooting and maintaining CAs

Lab 1: Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

 • Deploying an offline root CA
 • Deploying an enterprise subordinate CA

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy CAs.
 • Administer CAs.
 • Troubleshoot and maintain CAs.

Module 9: Deploying and managing certificates

This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

Lessons

 • Deploying and managing certificate templates
 • Managing certificate deployment, revocation, and recovery
 • Using certificates in a business environment
 • Implementing and managing smart cards

Lab 1: Deploying and using certificates

 • Configuring certificate templates
 • Enrolling and using certificates
 • Configuring and implementing key recovery

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and manage certificate templates.
 • Manage certificates deployment, revocation, and recovery.
 • Use certificates in a business environment.
 • Implement and manage smart cards

Module 10: Implementing and administering AD FS

This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

Lessons

 • Overview of AD FS
 • AD FS requirements and planning
 • Deploying and configuring AD FS
 • Web Application Proxy Overview

Lab 1: Implementing AD FS

 • Configuring AD FS prerequisites
 • Installing and configuring AD FS
 • Configuring an internal application for AD
 • Configuring AD FS for federated business partners

After completing this module, students will be able to:

 • Describe AD FS.
 • Explain how to deploy AD FS.
 • Explain how to implement AD FS for a single organization.
 • Explain how to extend AD FS to external clients.
 • Implement single sign-on (SSO) to support online services.

Module 11: Implementing and administering AD RMS

This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.

Lessons

 • Overview of AD RMS
 • Deploying and managing an AD RMS infrastructure
 • Configuring AD RMS content protection

Lab 1: Implementing an AD RMS infrastructure

 • Installing and configuring AD RMS
 • Configuring AD RMS templates
 • Using AD RMS on clients

After completing this module, students will be able to:

 • Describe AD RMS.
 • Deploy and manage an AD RMS infrastructure.
 • Configure AD RMS content protection.

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

Lessons

 • Planning and preparing for directory synchronization
 • Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
 • Managing identities with directory synchronization

Lab 1: Configuring directory synchronization

 • Preparing for directory synchronization
 • Configuring directory synchronization
 • Managing Active Directory users and groups and monitoring directory synchronization

After completing this module, students will be able to:

 • Plan and prepare for directory synchronization.
 • Implement directory synchronization by using Microsoft Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect).
 • Manage identities with directory synchronization.

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Lessons

 • Monitoring AD DS
 • Managing the Active Directory database
 • Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Lab 1: Recovering objects in AD DS

 • Backing up and restoring AD DS
 • Recovering objects in AD DS

After completing this module, students will be able to:

 • Monitor AD DS.
 • Manage the Active Directory database.
 • Describe the backup and recovery options for AD DS and other identity access solutions.
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 2.495,-

PARTNER PRIJS

€ 2.395,-

CURSUS

Active Learning

AANTAL DAGEN

5 dagen

TIJD

inclusief studiemateriaal, certificaat, koffie/thee en een uitgebreide lunch.

Datum optie 1 01 December 2024 Locatie: Capelle a/d IJssel (kies zelf 5 dagen) Datum optie 2 01 December 2024 Locatie: Eindhoven (kies zelf 5 dagen) Datum optie 3 01 December 2024 Locatie: Vianen (kies zelf 5 dagen) Datum optie 4 01 December 2024 Locatie: Virtueel (kies zelf 5 dagen)

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Identity with Windows Server (MS55344)

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, Data2Succes, Change Management Community Nederland of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;