Functioneel Beheer in de publieke sector

5-daagse praktijkopleiding over het succesvol toepassen van Functioneel Beheer in publieke organisaties

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding
Optie 2: In-company opleiding

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – belangrijker dan ooit

Door het toenemende belang van informatievoorziening binnen publieke organisaties wordt ook Functioneel Beheer als discipline steeds belangrijker. Functioneel Beheer focust zich op het beheer aan de vraagkant en richt zich op de gebruikers. Het gaat hierbij niet om de IT-techniek, maar om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door een goede informatievoorziening.

De Functioneel Beheerder is de verbindende factor als het gaat om relaties met andere partijen, zoals gebruikers, systeembeheer, gegevensbeheer, leveranciers en management. Tevens moet de Functioneel Beheerder specialistische kennis van zijn eigen vakgebied kunnen combineren met kennis van de functionaliteiten van software en IT. Dit alles stelt forse eisen aan de competenties van de Functioneel Beheerder.

Het aantal Functioneel Beheerders met een gedegen professionele basis is nog relatief gering binnen de publieke sector. Wil je als publieke organisatie meer invloed uitoefenen op uw toekomstige informatievoorziening, dan is het zaak jouw Functioneel Beheer te versterken. Professionalisering van de Functioneel Beheerders in jouw organisatie c.q. investeren in hun kennis en vaardigheden is daarbij een must.

In deze actuele en praktijkgerichte opleiding krijg je als Functioneel Beheerder de juiste handvatten aangereikt om de organisatie rondom Functioneel Beheer succesvol vorm te geven en de rol van Functioneel Beheerder in een publieke organisatie beter uit te voeren.

Functioneel Beheer en BiSL in publieke organisaties

BiSL (Business Information Services Library) is een publieke standaard voor Functioneel Beheer en informatiemanagement en wordt ook in de publieke sector steeds meer toegepast. BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Tijdens de 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector krijg je inzicht in de BiSL processen en reiken wij je concrete handvatten aan voor de toepassing van het Functioneel Beheer BiSL framework binnen jouw organisatie.

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – doel van de opleiding

Het doel van deze opleiding is het succesvol toepassen van Functioneel Beheer in de praktijk van publieke organisaties. Zo worden bijvoorbeeld alle processen rondom Functioneel Beheer met je doorgenomen. Daarnaast komt ook de rol van Functioneel Beheer in een veranderingsproces aan de orde, zoals bijvoorbeeld de digitale transformatie binnen de publieke sector. Ook leer je hoe je als Functioneel Beheerder moet omgaan met continue veranderingen in prioriteit en verwachtingen van de klant. Relevante trends, wet- en regelgeving en methoden voor Functioneel Beheer worden eveneens uitgebreid behandeld.

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – voor wie?

De 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector is specifiek ontwikkeld voor (aankomend) Functioneel Beheerders werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen, of uitvoeringsorganisaties zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.

Qua functionarissen denken wij met name aan (aankomend) Functioneel Beheerders, informatiemanagers, IT managers, coördinatoren en managers I&A, key users, demand & supply managers, informatie-analisten, informatie-architecten, service managers, business unit managers, adviseurs en afdelingsmanagers die sturing geven aan (applicatie) beheerders.

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector.

Functioneel Beheer in Publieke Organisaties – niveau van de opleiding

De opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Functioneel Beheer – studiemateriaal

Je ontvangt studiemateriaal afgestemd op de leerbehoefte van de functioneel beheerder in de publieke sector. Daarnaast ontvang je de volgende boeken: De functioneel beheerder en BiSL (t.w.v. € 47,50); Succes met de requirements (t.w.v. € 49,-); BiSL zelfevaluatie (t.w.v. € 15,-) en het boek BiSL – een framework voor business informatiemanagement (t.w.v. € 47,50).

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van de opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector wordt slechtst een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Functioneel Beheer – wat is het?

Functioneel Beheer houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie. Functioneel Beheer zorgt voor het specificeren van de IT-services, het aansturen van de realisatie daarvan en het beheer van de bedrijfsinformatie. Voorbeelden van operationele processen binnen Functioneel Beheer zijn het structureren van veranderingen die plaatsvinden in de informatievoorziening en het ondersteunen van eindgebruikers bij het dagelijkse gebruik van de informatievoorzieningen. Een gangbare set best practices voor Functioneel Beheer wordt beschreven in BiSL.

Wat is BiSL?

BiSL (Business Information Services Libary) is een raamwerk voor het uitvoeren van Functioneel Beheer. BiSL bestaat uit 23 taken op richtinggevend (strategisch), sturend (tactisch) en uitvoerend (operationeel) niveau. Wat ITIL is voor de IT-afdeling is BiSL voor de informatievoorziening. Het BiSL model is ontwikkeld door de ASL BiSL foundation en biedt een leidraad voor het toepassen van een professionele en systematische aanpak voor het beheer van de informatievoorziening.

Functioneel beheerder of informatiemanager – wat is het verschil?

Er bestaat geen algemeen erkend onderscheid tussen de begrippen Functioneel Beheer en informatiemanagement. Tussen de functies Functioneel Beheerder en informatiemanager wordt in de meeste organisaties wél een onderscheid gemaakt. De Functioneel Beheerder opereert vaak op een meer operationeel niveau en de informatiemanager meestal op een tactisch/strategisch niveau.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€3.680,-

PARTNER PRIJS

€3.404,-

CURSUS

Klassikaal of Incompany

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

4 dagen

TIJD

09:30 - 17:00

Datum optie 1
 • 28-03-2022
 • 29-03-2022
 • 05-04-2022
 • 12-04-2022
 • 19-04-2022
Locatie: Centraal in het land Datum optie 2
 • 31-10-2022
 • 01-11-2022
 • 08-11-2022
 • 15-11-2022
 • 22-11-2022
Locatie: Centraal in het land

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Functioneel Beheer in de publieke sector

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;