Effectief communiceren voor OR-leden

Je bent gekozen als nieuw lid van de Ondernemingsraad. Een mooie kans voor jou om de personeelsbelangen te behartigen en mee te mogen denken over de bedrijfsvoering. Deze complete, praktijkgerichte training zet jouw talent om in rendement als volwaardig OR-lid.

Voor wie?

De training is speciaal ontworpen voor (startende) OR-leden die maximaal rendement willen halen uit hun rol als OR-lid. Effectief communiceren met de achterban en de bestuurder is een belangrijk onderdeel hiervan.

Wat ontwikkel ik?

Na de training heb je jouw vaardigheden versterkt met betrekking tot:

 • het omgaan met emoties en conflicten
 • het vergaderen in de OR
 • het overleg met de bestuurder
 • het vertegenwoordigen van de medewerkers
 • het contact met de achterban

ONZE AANPAK

Leren doe je volgens ons niet alleen in een leslokaal. Daarom ga je meteen na jouw inschrijving aan de slag met lesmateriaal en voorbereidingsopdrachten via ons online leerplatform. De training zelf is bijzonder interactief en praktijkgericht. Tijdens deze training ga je als OR-lid daadwerkelijk in gesprek met een echte bestuurder om te ervaren hoe zo’n gesprek verloopt. Dat kan spannende momenten opleveren! Om jouw nieuwe inzichten en vaardigheden te borgen, kun je tussentijds en tot twaalf maanden na afloop contact houden met de trainer en de andere deelnemers.

 

Programma

Communicatie met de bestuurder

 • Interactieve presentatie door een bestuurder van een middelgrote onderneming
 • Interactieve casus in aanwezigheid van een bestuurder
 • Praktijksimulaties aan de hand van (eigen) cases

Communicatie binnen de OR

 • Tips en vaardigheden voor effectief vergaderen
 • Inbreng in vergadering:
  – agenderen
  – standpunten verwoorden
  – vanuit verschillende visies en belangen naar onderwerp kijken
  – tot een gezamenlijk standpunt komen

Communicatie met de achterban

 • Informeren en rapporteren aan de achterban
 • Raadplegen van de achterban
 • Signaleren
 • Optreden als vertrouwenspersoon voor individuele medewerkers
 • Deuren openen, zaken bespreekbaar maken bij directie, management of personeelszaken
 • Overleg met jouw leidinggevende over de invulling van jouw taak als OR-lid in combinatie met jouw eigen werk
 • Leer- en actiepunten
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

6-12 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€ 935,-

PARTNER PRIJS

€ 895,-

CURSUS

Klassikaal

AANTAL DAGEN

2 dagen

TIJD

9:30 - 16:30

Datum optie 1
 • 05-06-2024
 • 19-06-2024
Locatie: Eindhoven

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Effectief communiceren voor OR-leden

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;