DevOps Fundamentals (DASA) Training & Certification

DevOps: de toekomst van IT! Deze driedaagse training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met als doel de workflows tussen softwareontwikkelaars en operationele IT-professionals te verbeteren. Om doorstroom van IT-waarde naar de klant te maximaliseren, biedt DevOps verbeterde mogelijkheden om software en services sneller te ontwerpen, te ontwikkelen, te implementeren en te gebruiken ten behoeve van de business. Tot de voordelen van DevOps behoren hogere klanttevredenheid, betere kwaliteit, snellere levering en lagere kosten. Deze training heeft als doel u de benodigde achtergrondkennis aan te reiken waarmee u uw DevOps vocabulaire kunt uitbreiden en inzicht krijgt in de beginselen en werkwijzen van DevOps. Bovenal is de training ontwikkeld om u aan te moedigen een rol te vervullen als inspirator van verandering, waarbij u anderen aanstuurt en begeleidt door te delen en toe te passen wat u over DevOps hebt geleerd en nog zult leren.

Leerdoelen

 Nadat de deelnemers de training met succes hebben afgerond, beschikken ze over inzicht in DevOps en kunnen ze:

 • de belangrijkste concepten en beginselen van DevOps benoemen en bespreken
 • de voordelen van DevOps en continue levering voor de business opnoemen en toelichten
 • het Service Delivery-proces beschrijven
 • de concepten testautomatisering, infrastructuurautomatisering en build- en deploymentautomatisering toelichten
 • de verhouding tussen DevOps en de Lean- en Agile-methodieken beschrijven
 • een samenvatting geven van casestudies van IT-organisaties die een transformatie doormaken naar een Adaptive IT- en DevOps-model
 • de meest gebruikte en populairste DevOps-tools opnoemen
 • de kritische factoren voor een succesvolle DevOps-implementatie bespreken.

Deze training geeft professionals inzicht in de volgende onderwerpen:

 • de redenen voor de business en de IT om DevOps-werkwijzen in te voeren
 • antwoord op de vraag ‘wat is DevOps?’
 • de waarden en beginselen van DevOps
 • raakvlakken van DevOps met andere raamwerken, zoals Agile, Lean en ITSM
 • de kenmerken van een DevOps-cultuur
 • organisatorische aspecten van DevOps, zoals rollen, teams en organisatiestructuren
 • de belangrijkste DevOps-werkwijzen
 • veelgebruikte automatiseringsmethoden en categorieën van tools binnen DevOps
 • invoering van een DevOps-cultuur.

Cursusopzet:
Deze cursus heeft als doel u de benodigde achtergrondkennis aan te reiken waarmee u uw DevOps-vocabulaire kunt uitbreiden en inzicht krijgt in de beginselen en werkwijzen van DevOps. Bovenal is de cursus ontwikkeld om u aan te moedigen een rol te vervullen als inspirator van verandering, waarbij u anderen aanstuurt en begeleidt door te delen en toe te passen wat u over DevOps hebt geleerd en nog zult leren.

Examen:
Het examen duurt 60 minuten. Deelnemers voor wie het Engels niet de moedertaal is, krijgen 15 minuten extra. Het gesloten boek-examen wordt online afgenomen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om voor het examen te slagen is een score van minimaal 65% vereist. Deelnemers mogen gebruikmaken van kladpapier. Tijdens het examen is een surveillant aanwezig (fysiek of via een webcam).

Doelgroep:
Iedereen die behoefte heeft aan gedetailleerd inzicht in de beginselen van DevOps, zoals project- en businessmanagers, alle professionals die zich bezighouden met kwaliteitsbewaking, testing en servicemanagement in de IT, en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, levering en het operationeel beheer van IT-services.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

4-12

MAESTRO PRIJS

€1.495,-

PARTNER PRIJS

€1.395,-

CURSUS

Klassikaal

VOORKENNIS

Kennis van IT en bekendheid met IT-services zijn aanbevolen om het examen te kunnen afleggen.

MATERIAAL

De gebruikte dia's (inclusief notities) dienen als cursusmateriaal voor de deelnemers.

EXAMEN

Exclusief examen á €260,-

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

09:00 tot 17:00

Datum optie 1 11-07-2022 t/m 12-07-2022 Locatie: Virtual Datum optie 2 12-09-2022 t/m 13-09-2022 Locatie: Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Eindhoven Datum optie 3 10-10-2022 t/m 11-10-2022 Locatie: Utrecht Datum optie 4 12-12-2022 t/m 13-12-2022 Locatie: Delft

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor DevOps Fundamentals (DASA) Training & Certification

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;