Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-203T Examen AZ-203)

ONZE LESMETHODE: ACTIVE LEARNING

Bij Active Learning word je gecoacht bij het ontwikkelen van vaardigheden die voor jou persoonlijk cruciaal zijn. De methode sluit goed aan bij hoe mensen leren, en houdt rekening met wat jij al weet en kunt. Als je erover nadenkt, is het zo logisch als wat. Lees hier alles over Active Learning

OMSCHRIJVING TRAINING DEVELOPING SOLUTIONS FOR MICROSOFT AZURE (AZ-203 EXAMEN)

Advies Microsoft 1 extra trainingsdag

Vanwege de intensiteit van deze training raadt Microsoft aan om bij deze training 1 extra trainingsdag in te boeken. Afhankelijk van je voorkennis wordt voor deze training 6 dagen geadviseerd. Wil jij optimaal jouw training kunnen volgen? Voeg dan 1 extra trainingsdag toe. Dit doe je door bij de aanmelding de opmerking ‘+1 Trainingsdag’ in te vullen (investering voor+1 Trainingsdag is € 400,00).

Over de AZ-203 Azure Developer Associate training

Het eerste onderdeel van de AZ-203 Azure Developer Associate training gaat over de implementatie van Azure IaaS- en PaaS- services en functies in development. Verder ga je in op Azure-Storage services en functies en leer je hoe je Azure-verificatie- en autorisatiediensten op kan nemen in de door jou ontwikkelde Azure-oplossingen. Ook Identity management speelt een grote rol. Je gaat in op het beheren van identiteiten binnen het Microsoft identity Platform en access control (claim-based autorisatie en toegangsbeheer gebaseerd op veschillende rollen). Ook leer je hoe je beveiligde data-oplossingen kan implementeren met Azure ClI, Rest en applicatiecodes.

Daarnaast leert hoe je applicaties efficiënt kan laten werken en ga je aan de slag met Azure Monitor. Ook weet je straks hoe je met Log Analytics en Application Insight de werking van applicaties kan volgen. Verder ga je in op de implementatie van autoscale, hoe je applicaties kan laten monitoren en loggen, Azure Cache en het gebruik van CDN-opties om de ervaring van eindgebruikers te verbeteren. Het laatste onderdeel van AZ-203 Azure Developer Associate training staat in het teken van de communicatie en integratie van apps en services. Je gaat aan de slag met het maken van API’s en het beheer van deze API’s met API Management. Ook leer je hoe je event- en message based services in Azure kan instellen in de door jou ontwikkelde technologie. Deze onderdelen worden behandeld met behulp van de Azure Portal, Azure CLI, REST en applicatiecode.

Deze training behandelt de onderwerpen van de volgende trainingen:

  • AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions.
  • AZ-203T02: Develop Azure Platform as a Service compute solutions.
  • AZ-203T03: Develop for Azure storage.
  • AZ-203T04: Implement Azure security.
  • AZ-203T05: Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions.
  • AZ-203T06: Connect to and consume Azure services and third-party services.

Na afronding van deze training ben je optimaal voorbereid op het AZ-203 Azure Developer Associate examen. Als jij dit examen behaald heb jij de Role-based Azure Developer Associate certificering.

Deze training is onderdeel van de certificering Azure Developer Associate

Voorkennis

De Developing Solutions for Microsoft Azure training (AZ-203) is bedoeld voor iedereen die meer kennis wilt op doen over developing in Azure of het Microsoft Azure Developer Associate certificaat wil behalen. Kennis met PowerShell of Azure CLI werkend in de Azure-portal en kennis van ten minste één van de door Azure ondersteunde programmeertalen wordt aanbevolen. De meeste voorbeelden in deze Azure training worden gepresenteerd in C \ # .NET.

VOOR WIE IS DE TRAINING DEVELOPING SOLUTIONS FOR MICROSOFT AZURE (AZ-203 EXAMEN) GESCHIKT?

De Azure Developer Associate training (AZ-203) is bedoeld voor iedereen die meer kennis wilt op doen over developing in Azure of het Microsoft Azure Developer Associate wil behalen.

ONDERDELEN VAN DE TRAINING DEVELOPING SOLUTIONS FOR MICROSOFT AZURE (AZ-203 EXAMEN)?

AZ-203T01: Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions

Module 1: Implement solutions that use virtual machines

Students will learn how to properly plan for VM deployment. It covers VM creation by using the Azure Portal, PowerShell, and through code. It also covers creating and using ARM templates for repeatable deployments and how to use Azure Disk Encryption to secure information on the VM.

Lessons

• Provision VMs

• Create ARM templates

• Configure Azure Disk Encryption for VMs

Module 2: Implement batch jobs by using Azure Batch Services

Azure Batch creates and manages a pool of compute nodes (virtual machines), installs the applications you want to run, and schedules jobs to run on the nodes.

Lessons

• Azure Batch overview

• Run a batch job by using the Azure CLI and Azure Portal

• Run batch jobs by using code

• Manage batch jobs by using the Batch Service API

Module 3: Create containerized solutions

You can build and run modern, portable, microservices-based applications that benefit from Kubernetes orchestrating and managing the availability of those application components. Kubernetes supports both stateless and stateful applications as teams progress through the adoption of microservices-based applications.

Lessons

• Create an Azure Managed Kubernetes Service (AKS) cluster

• Create container images for solutions

• Publish an image to the Azure Container Registry

• Run containers by using Azure Container Instance or AKS

AZ-203T02:

Develop Azure Platform as a Service compute solutions

Module 1: Create App Service web apps

Azure App Service Web Apps (or just Web Apps) is a service for hosting web applications, REST APIs, and mobile back ends. Web Apps not only adds the power of Microsoft Azure to your application, such as security, load balancing, autoscaling, and automated management.

Lessons

• Azure App Service core concepts

• Creating an Azure App Service web app

• Creating background tasks by using WebJobs in Azure App Service

Module 2: Creating Azure App Service mobile apps

The Mobile Apps feature of Azure App Service gives enterprise developers and system integrators a mobile-application development platform that’s highly scalable and globally available.

Lessons

• Getting started with mobile apps in App Service

• Enable push notifications for your app

• Enable offline sync for your app

Module 3: Create Azure App Service API apps

This module covers how to create and document an Azure App Service API.

Lessons

• Creating APIs

• Using Swagger to document an API

Module 4: Implement Azure Functions

Azure Functions is a solution for easily running small pieces of code, or “functions,” in the cloud. You can write just the code you need for the problem at hand, without worrying about a whole application or the infrastructure to run it.

Lessons

• Azure Functions overview

• Develop Azure Functions using Visual Studio

• Implement durable functions

AZ-203T03:

Develop for Azure storage

Module 1: Develop solutions that use Azure Table storage

Azure Table storage is a service that stores structured NoSQL data in the cloud, providing a key/attribute store with a schemaless design. Because Table storage is schemaless, it’s easy to adapt your data as the needs of your application evolve.

Lessons

• Azure Table storage overview

• Authorization in Table storage

• Table service REST API

Module 2: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage

This module covers Azure Cosmos DB storage. It instructs students on how it works, how to manage containers and items, and create and update documents by using code.

Lessons

• Azure Cosmos DB overview

• Managing containers and items

• Create and update documents by using code

Module 3: Develop solutions that use a relational database

SQL Database is a general-purpose relational database managed service in Microsoft Azure that supports structures such as relational data, JSON, spatial, and XML.

Lessons

• Azure SQL overview

• Create, read, update, and delete database tables by using code

Module 4: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

Azure Blob storage is Microsoft’s object storage solution for the cloud. Blob storage is optimized for storing massive amounts of unstructured data. Unstructured data is data that does not adhere to a particular data model or definition, such as text or binary data.

Lessons

• Azure Blob storage overview

• Working with Azure Blob storage

AZ-203T04: Implement Azure security

Module 1: Implement authentication

Microsoft identity platform is an evolution of the Azure Active Directory (Azure AD) identity service and developer platform. It allows developers to build applications that sign in all Microsoft identities, get tokens to call Microsoft Graph, other Microsoft APIs, or APIs that developers have built.

Lessons

• Microsoft identity platform

• Implement OAuth2 authentication

• Implement managed identities for Azure resources

• Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens

• Implement multi-factor authentication

Module 2: Implement access control

This module covers claims-based and role-based access control.

Lessons

• Claims-based authorization

• Role-based access control (RBAC) authorization

Module 3: Implement secure data solutions

This module covers securing data at rest and during transmission.

Lessons

• Encryption options

• End-to-end encryption

• Implement Azure confidential computing

• Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

Module 1: Introduction to Azure Monitor

Azure Monitor is the central service that includes all of tools you need to monitor and optimize your solution.

Lessons

• Overview of Azure Monitor

Module 2: Develop code to support scalability of apps and services

This module covers how applications scale and how to handle some troubleshooting.

Lessons

• Implement autoscale

• Implement code that addresses singleton application instances

• Implement code that handles transient faults

Module 3: Instrument solutions to support monitoring and logging

This module covers adding code to your app to send the data to Azure Monitor.

Lessons

• Configure instrumentation in an app or server by using Application Insights

• Analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor

Module 4: Integrate caching and content delivery within solutions

This module shows students how to leverage Azure Cache for Redis and Azure CDNs to deliver assets to users more quickly.

Lessons

• Azure Cache for Redis

• Develop for storage on CDNs

AZ-203T06:

Connect to and consume Azure services and third-party services

Module 1: Develop an App Service Logic App

Logic Apps helps you build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organizations by automating tasks and business processes as workflows. This module covers what they are and how to create them.

Lessons

• Azure Logic Apps overview

• Create Logic Apps by using Visual Studio

• Create custom connectors for Logic Apps

• Create custom templates for Logic Apps

Students will understand how to create and manage Azure Logic Apps.

Module 2: Integrate Azure Search within solutions

Azure Search is a search-as-a-service cloud solution that gives developers APIs and tools for adding a rich search experience over private, heterogenous content in web, mobile, and enterprise applications. In this module students will learn how to integrate Azure Search in to their solutions.

Lessons

• Create and query an Azure Search Index

• Full text search in Azure Search

Students will know how to provision the service, create an index, load data, and execute searches.

Module 3: API Management

API Management (APIM) helps organizations publish APIs to external, partner, and internal developers to unlock the potential of their data and services.

Lessons

• Introduction to the API Management service

• Securing your APIs

• Defining API policies

Students will know how to provision the APIM service using the Azure Portal, secure APIs with subscriptions and client certificates, and use API policies to modify the behavior of an API.

Module 4: Develop event-based solutions

This module covers developing event-based solutions in Azure by integrating Azure Event Grid, Event Hubs, and Notification Hubs in your applications.

Lessons

• Implement solutions that use Azure Event Grid

• Implement solutions that use Azure Event Hubs

• Implement solutions that use Azure Notification Hubs

Students will know how the services work and how to integrate them in to their solutions.

Module 5: Develop message-based solutions

Microsoft Azure Service Bus is a fully managed enterprise integration message broker. Service Bus is most commonly used to decouple applications and services from each other, and is a reliable and secure platform for asynchronous data and state transfer. Azure Queue storage is a service for storing large numbers of messages that can be accessed from anywhere in the world via authenticated calls using HTTP or HTTPS.

Lessons

• Implement solutions that use Azure Service Bus

• Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Students will understand how to leverage Azure message-based services in their solutions.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€2.290,-

PARTNER PRIJS

€2.175-

CURSUS

Active Learning

AANTAL DAGEN

5 dagen (flexibel in te plannen)

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-203T Examen AZ-203)

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;