CRISC® Preparation Course

Inleiding

Tijdens de CRISC®-cursus wordt u opgeleid tot een breed onderlegde specialist op het gebied van Information Risk Management. Na afronding van de cursus heeft u een gedegen kennis van de 4 domeinen om deze in de praktijk toe te kunnen passen en bent u geheel voorbereid op het internationale CRISC®-examen.

Er zijn op dit moment veel aanbieders die u voorbereiden op het CRISC®-examen. Deze cursussen richten zich voornamelijk op het trainen voor het examen. Onze ervaring is dat het CRISC®-examen niet onderschat moet worden. Enkel het trainen van examenvragen en het bestuderen van de theorie is niet voldoende om daadwerkelijk de stof te kunnen begrijpen en toe te kunnen passen. Deze CRISC®-cursus onderscheidt zich – naast de focus op het behalen van het examen door de aandacht voor het begrijpen en kunnen toepassen van de lesstof in de praktijk.

De CRISC®-cursus bestaat uit vijf klassikale cursusdagen waarin de theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en oefenvragen. Er wordt uitgebreid ingegaan op ieder domein, zodat u voldoende tijd heeft uzelf de stof eigen te maken. Op de laatste lesdag krijgt u een uitgebreid CRISC®-proefexamen dat uiteraard ook nabesproken wordt.

Doelgroep

De CRISC®-cursus is bedoeld voor cursisten die de taak krijgen of hebben om risicomanagement voor informatiesystemen te implementeren en borgen in de organisatie. In deze cursus wordt u begeleid de examenstof eigen te maken zodat u het examen succesvol kan afronden.

Voorkennis

Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan eerst de cursus Information Security Foundation te volgen.

Daarnaast is het hebben van basiskennis over security & techniek wenselijk. De IT-Security Foundation cursus is speciaal ontwikkeld zodat u ook de juiste technische kennis verkrijgt.

Twijfelt u over uw kennis?

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • De officiële ISACA® CRISC® review manual (de “CRISC® Review Manual” en het bijbehorende vragenboek “CRISC® Review Questions, Answers, and Explanations Manual”)
 • Aanvullend cursusmateriaal (cursusslides, oefenvragen)
 • Proefexamen
 • Een heerlijke lunch

Bij de cursus zit het volgende niet inbegrepen:

 • Het (Engelstalige) CRISC®-examen

Module 1 – IT Risk Identification

 • De focus van Domein 1 is het identificeren van IT-risico’s door het vaststellen en documenteren van deze risico’s binnen en buiten de organisatie. Dit moet in lijn zijn met de ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en de enterprise risk management (ERM) strategie.

Module 2 – IT Risk Assessment

 • De focus van Domein 2 is het beoordelen van risicoscenario’s, zodat waarschijnlijkheid en impact van de risico’s beter kunnen worden bepaald. Het evalueren van IT-risico’s is nodig om de invloed ervan op de bedrijfsdoelstellingen te kunnen bepalen en zal bijdragen aan een besluitvorming die rekening houdt met risico’s.

Module 3 – Risk Response and Mitigation

 • De focus van het Domein 3 is het ondersteunen van de directie of het senior management in het nemen van de juiste beslissingen hoe met risico’s moet worden omgegaan. Het is van belang om de juiste opties hiervoor op hun effectiviteit te bepalen, zodat de risico’s in lijn met de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden beheerst.

Module 4 – Risk and Control Monitoring and Reporting

 • De focus van domein 4 is op het analyseren van alle informatie die nodig is om continu de effectiviteit in het beperken van de risico’s te kunnen bepalen, nieuwe risico’s te kunnen identificeren en dit alles te communiceren naar de stakeholders. IT-gerelateerde risico’s moeten voortdurend worden gemonitord en gerapporteerd aan alle relevante stakeholders.

Proefexamen

 • De laatste lesdag wordt afgesloten met een uitgebreid Engels proefexamen, zodat u voor uzelf goed kunt beoordelen in hoeverre u al klaar bent voor het officiële examen.

Examen & Certificering

Het CRISC®-examen wordt afgenomen door ISACA en zit niet bij de cursus inbegrepen. Wanneer u zich voor een examen inschrijft, krijgt u een jaar de tijd om het examen met succes te voltooien. In dat jaar dient u ook de eventuele herkansingen te doen. De tijd tussen twee opeenvolgende examenpogingen is gesteld op minimaal 48 uur.
Na succesvolle afronding van het CRISC®-examen kunt u, indien u voldoende werkervaring heeft, uw CRISC® titel bij ISACA aanvragen.

Dit CRISC®-examen is een theoretisch examen waarvoor veel parate detailkennis is vereist. Dit betekent dat er na de cursus nog veel tijd in de voorbereiding op het examen moet worden gestoken. De vermelde hoeveelheid zelfstudie ter voorbereiding op het examen is een minimum. De werkelijke belasting kan hoger zijn en verschilt sterk per persoon.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

4-12

TAAL

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

MAESTRO PRIJS

€3.450,-

PARTNER PRIJS

€3.105,-

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Klassikaal

AANTAL DAGEN

5 dagen

Datum optie 1
 • 21-04-2021
 • 28-04-2021
 • 12-05-2021
 • 19-05-2021
 • 26-05-2021
Locatie: Woerden / online Datum optie 2
 • 26-10-2021
 • 02-11-2021
 • 09-11-2021
 • 16-11-2021
 • 23-11-2021
Locatie: Woerden / online

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor CRISC® Preparation Course

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl