COBIT 2019 Foundation

COBIT 2019 is een raamwerk voor de beheersing van uw IT. COBIT 2019 biedt een uitgebreid raamwerk dat bedrijven helpt de optimale waarde uit IT te behalen. Daarbij wordt een goede balans gezocht tussen het creëren van toegevoegde waarde en het optimaliseren van risiconiveaus en middelengebruik. Het is een generiek regie- en controle raamwerk met richtlijnen die zich richten op “wat dient er te gebeuren” in plaats van “hoe moet het gebeuren”. Deze richtlijnen vormen praktische handvatten voor management, gebruikers, auditeurs, controllers en beveiligingsspecialisten om binnen organisaties effectief IT governance vraagstukken op te lossen.

COBIT 2019 van ISACA is een robuust en pragmatisch model, ook goed bruikbaar voor management en niet-IT-ers. In COBIT 2019 is – in vergelijking met eerdere versies van COBIT – de complexiteit gereduceerd voor handzaam gebruik. Processen, activiteiten, RACI, controlemetrieken en managementinformatie zijn bijeen geplaatst in één overzichtelijk handboek. Met COBIT 2019 kan de IT voor de gehele organisatie worden beheerd en bestuurd, waarbij ook de volledige bedrijfskolom en IT-functionele verantwoordelijkheden worden meegenomen en waarbij rekening wordt gehouden met de IT-functie én de IT-gerelateerde belangen van interne en externe stakeholders.

Uw profiel
Heeft u te maken met het inrichten of het auditen van IT Governance, IT structuren of IT processen? Dan is deze COBIT 2019 training voor u een geschikte training. De training is interessant voor onder andere: IT Managers, IT Security Managers, Information Managers, Business Managers, Risico Managers, Operationele en Financiële auditors, Informatiebeveiligingsspecialisten, IT Controllers, IT Auditors.

Inhoud training
Tijdens deze interactieve tweedaagse training bespreken we de onderliggende principes van het COBIT 2019 raamwerk en de daarop ontwikkelde specifieke aanbevelingen en adviezen, met onder meer COBIT 2019 Enabling Processes, COBIT 2019 For Assurance en het COBIT 2019 Process Assessment Model. Tevens wordt het verband gelegd met andere belangrijke concepten en modellen uit de literatuur (bijvoorbeeld de balanced scorecard) en de praktijk van bijvoorbeeld ITIL en TOGAF.

De training heeft bijzondere aandacht voor de praktijktoepassing van het COBIT 2019 raamwerk in verschillende gebieden:
– Enterprise governance of IT: hoe kunnen de verschillende COBIT componenten ingezet worden om IT governance en management beter in te richten in de organisatie?
– IT assurance: hoe kunnen we COBIT gebruiken om een bepaalde IT gerelateerde controles te beoordelen in een organisatie?
– IT assessment: hoe kunnen we het specifieke “Process Assessment Model” (gebaseerd op ISO 15504) gebruiken in de praktijk?

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Certificaat
Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat COBIT 2019 Foundation.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

6-12

TAAL

De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands.

MAESTRO PRIJS

€ 900,-

PARTNER PRIJS

€ 845,-

CURSUS

Klassikaal

VOORKENNIS

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

MATERIAAL

Inclusief lesmateriaal,koffie, thee en lunch

EXAMEN

exclusief examen á € 250,-

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

van 9.00 tot 17.00

Datum optie 1
  • 13-09-2022
  • 14-09-2022
Locatie: Utrecht Datum optie 2
  • 14-11-2022
  • 15-11-2022
Locatie: Utrecht

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor COBIT 2019 Foundation

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;