CISA® Preparation Course

Inleiding

Tijdens de CISA®-cursus wordt u opgeleid tot een breed onderlegde IT-auditor. Na afronding van de cursus heeft u een gedegen kennis van de 5 CISA®-modulen zodat u deze in de praktijk toe kunt passen en bent u goed voorbereid op het internationale CISA®-examen. Met de CISA®-certificering op zak wordt u internationaal erkend als IT-Auditor en verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

Er zijn op dit moment veel aanbieders die u voorbereiden op het CISA®-examen. Deze cursussen richten zich voornamelijk op het trainen voor het examen. Onze ervaring is dat het CISA®-examen niet onderschat moet worden. Uitsluitend het trainen van examenvragen en het bestuderen van de theorie is niet voldoende om daadwerkelijk de stof te kunnen begrijpen en toe te kunnen passen. Deze CISA®-cursus onderscheidt zich – naast de focus op het behalen van het examen – door de aandacht voor het goed begrijpen en kunnen toepassen van de lesstof in de praktijk.

De CISA® Preparation Course bestaat uit vijf klassikale cursusdagen waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en oefenvragen. Er wordt uitgebreid ingegaan op ieder domein, zodat u voldoende tijd heeft de stof eigen te maken. Op de laatste lesdag krijgt u een uitgebreid CISA®-proefexamen dat uiteraard ook nabesproken wordt. Bovendien wordt er specifiek aandacht besteed aan de Nederlandse en Belgische situatie.

 

Module 1 – The proces of auditing information systems

Het doel van module 1 is om de kandidaat de benodigde kennis aan te dragen betreffende auditingmethoden en -technieken, gebaseerd op ISACA-standaarden en richtlijnen, waardoor een organisatie geholpen wordt om haar informatiesystemen op adequate wijze te beheersen en te beschermen.

Onderwerpen:

 • Management of the IS audit function
 • ISACA standards
 • IS controls
 • Performing an IS audit
 • Control self-assessment
 • The evolving audit process

Module 2 – Governance and management of IT

Het doel van module 2 is de kandidaat vaardigheden bij te brengen om organisatiestructuren en processen van een organisatie op zodanige wijze in te richten dat de bedrijfsmissie daarmee op de juiste wijze wordt ondersteund.

Onderwerpen:

 • Corporate governance and governance of enterprise IT
 • Information systems strategy and risk management
 • Policies, procedures and practices of auditing
 • Business continuity planning

Module 3 – Information systems acquisition, development and implementation

Het doel van module 3 is de kandidaat begrip bij te brengen en zich competenties eigen te laten maken waarmee de methoden van acquisitie, ontwikkelen, testen en implementeren van informatiesystemen in overeenstemming wordt gebracht met de doelstellingen van de organisatie alsmede de strategie om die doelstellingen te bereiken.

Onderwerpen:

 • Realization of business benefits
 • Project management structure & practices
 • Infrastructure- and business application development
 • Development methods for infrastructure, systems, and applications
 • Process improvement and application controls

Module 4 – Information systems operations, maintenance and support

Het doel van module 4 is om de kandidaat te laten begrijpen en zich methoden en technieken eigen te maken waarmee gerealiseerd kan worden dat dagelijks beheer, onderhoud en dienstverlening op de juiste wijze ten dienste staan van de doelstelling van de organisatie en de strategie om die doelstelling te bereiken.

Onderwerpen:

 • Information system operations
 • Information system architecture, network infrastructure, software and hardware
 • Auditing infrastructure, maintenance and operations
 • Disaster recovery planning

Module 5 – Protection of information assets

Het doel van module 5 is om de kandidaat te laten begrijpen en zich methoden en technieken eigen te laten maken waarmee met het juiste beveiligingsbeleid, het correct toepassen van standaarden, procedures en beheersactiviteiten ten aanzien van informatiemiddelen de BIV-driehoek (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van een organisatie op adequate wijze onder controle kan worden gehouden.

Onderwerpen:

 • Information security management
 • Network infrastructure security
 • Logical access and encryption
 • Environmental and physical access exposure and controls
 • Mobile computing, peer-to-peer and social networks

Proefexamen

De laatste lesdag wordt afgesloten met een uitgebreid Engels proefexamen, zodat u voor uzelf goed kunt beoordelen in hoeverre u al klaar bent voor het officiële examen.

Doelgroep

Deze CISA®-cursus is bedoeld voor cursisten die de taak krijgen of hebben om aan de slag te gaan als IT-auditor. Denk aan operational auditors, security officers, alle soorten accountants en financieel professionals.

Voorkennis

Hoewel het CISA®-examen niet heel technisch is, wordt wel verondersteld dat de cursist een basiskennis heeft van security & techniek. De cursus IT-Security Foundation verschaft deze basiskennis die noodzakelijk is voor het CISA®-examen. Deze cursus is optioneel en zit niet standaard in de CISA®-opleiding.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het officiële ISACA® CISA® cursusmateriaal
 • Aanvullend cursusmateriaal (cursusslides, oefenvragen)
 • Proefexamen
 • Een heerlijke lunch

Bij de cursus zit het volgende niet inbegrepen:

 • Het (Engelstalige) CISA®-examen

Examen & Certificering

Het CISA®-examen wordt afgenomen door ISACA® en zit niet bij de cursus inbegrepen. Wanneer u zich voor een examen inschrijft, krijgt u een jaar de tijd om het examen met succes te voltooien. In dat jaar dient u ook de eventuele herkansingen te doen. De tijd tussen twee opeenvolgende examenpogingen is gesteld op minimaal 48 uur. Klik hier voor de uitvoerige exameninformatie.
Na succesvolle afronding van het CISA®-examen kunt u, indien u voldoende werkervaring heeft, uw CISA®-titel bij ISACA® aanvragen.

Dit CISA®-examen is een theoretisch examen waarvoor veel parate detailkennis is vereist. Dit betekent dat er na de cursus nog veel tijd in de voorbereiding op het examen moet worden gestoken. De vermelde hoeveelheid zelfstudie ter voorbereiding op het examen is een minimum. De werkelijke belasting kan hoger zijn en verschilt sterk per persoon.

LET OP: een aantal weken voor het examen sluit ISACA® de inschrijfmogelijkheid. Registreer u dus op tijd. De examendata zijn te vinden op de website van het ISACA®. Bekijk onze examenpagina voor meer informatie

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

4-12

TAAL

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

MAESTRO PRIJS

€3.450,-

PARTNER PRIJS

€3.105,-

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Klassikaal

AANTAL DAGEN

5 dagen

Datum optie 1
 • 05-03-2021
 • 12-03-2021
 • 19-03-2021
 • 26-03-2021
 • 02-04-2021
Locatie: Woerden / online Datum optie 2
 • 17-05-2021
 • 25-05-2021
 • 31-05-2021
 • 07-06-2021
 • 14-06-2021
Locatie: Woerden / online Datum optie 3
 • 16-09-2021
 • 23-09-2021
 • 30-09-2021
 • 07-10-2021
 • 14-10-2021
Locatie: Woerden / online

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor CISA® Preparation Course

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl