Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

In 6 dagen verwerft u de basisvaardigheden en technieken voor dit boeiende vak: Mediator. Daarna zijn er volop mogelijkheden voor verdere verdieping en aanscherping van uw deskundigheid als mediator.

Te behalen resultaten

 • je kunt professioneel bemiddelen op het kennis- en vaardigheidsniveau dat het MFN (voorheen het NMI) vereist;
 • je beschikt over een basishouding waardoor je door partijen wordt aanvaard als bemiddelaar;
 • je beheerst onderhandelingsprocessen en technieken en kunt deze aansturen;
 • je bent in staat partijen te bewegen aanvaardbare oplossingen te zoeken;
 • het trainingsniveau ligt op HBO+ werk- en denkniveau of door ervaring verkregen.

De opleiding

Mediation is een uitermate intrigerend, veelzijdig en uitdagend vak. Een vak dat intensief van A tot Z geleerd en geoefend moet worden. De bijbehorende technieken worden constant aangescherpt, gecontroleerd en vernieuwd. Mediation heeft ons hart en dat is terug te vinden in al onze trainingen, van de basisopleiding tot de vele verdiepingstrainingen.

De training bestaat naar keuze uit 6, 8 of 10 dagen, in een ‘snelle’, een wat kalmere variant (een blok van 2 dagen per maand), een ‘weekendtraining’ & in één week. De training behandelt het mediationproces in chronologische volgorde vanuit de optiek van de mediator. Elke fase van het proces wordt grondig geoefend en theorie wordt steeds gevolgd door training. Zo groeit de deelnemer steeds meer naar het mediatorschap en naar de bijbehorende basishouding.

Studiebelasting

Bij de 6-daagse opleiding is de studiebelasting vastgesteld op 54 uur. Denk hierbij aan o.a. huiswerk en intervisie.

Eisen om MfN-Registermediator te worden

Om MfN-Registermediator te worden, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • 1. Volgen van een door de MfN erkende Basisopleiding tot mediator (deze voldoet en gevolgd door het MfN-registratieblok).
 • 2. Theorie-examen (bij een onafhankelijk examenbureau Intop).
 • 3. Assessment (bij een onafhankelijk examenbureau Intop).
 • 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Programma

Dag 1

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : algemene inleiding :achtergronden en doelen van de training / concept van training / toelichting totale programma / huishoudelijke kwesties

10.30 – 11.45 uur : kennismaking deelnemers / inventarisatie persoonlijke ervaringen middels interview en pitchen

11.45 – 12.00 uur : pauze

12.00 – 13.00 uur : inleiding: mediation: o.a. plaatsbepaling / geschiedenis / MfN en exameneisen / voor- en nadelen / mogelijkheden en onmogelijkheden / gedragsregels / ethiek / het fasen-model (rol van de mediator / per fase: taxatie, strategie en techniek / basishouding

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.45 uur : inventariseren leerdoelen cursisten

14.45 – 15.00 uur : afspraken over de training

15.00 – 15.30 uur : inleiding: fasering mediationprocedure

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : inleiding: communicatie en conflicten

16.30 – 17.00 uur : oefening: reflectie op eigen conflicten

17.00 – 17.30 uur : inleiding: escalatie – ladder: de dimensies inhoud en relatie

17.30 – 18.00 uur : snack

Avondprogramma

18.00 – 18.30 uur : inleiding: openingsfase (te behandelen onderdelen / bijzondere aandachtspunten / do’s and dont’s)

18.30 – 19.45 uur : oefening: openingsfase (plus debriefing, feedback en dvd)

19.45 – 20.00 uur : afronding

Dag 2

Ochtendprogramma

09.00 – 09.30 uur : ochtendprogramma en leerdoelen van de ochtend

09.30 – 10.45 uur : inleiding: exploratiefase en technieken: aandachtgevend gedrag / actief luisteren / reflecties op inhoud en gevoel (valkuilen bij gevoelsreflecties)

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 13.00 uur : oefening: openingsfase en exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 16.30 uur : oefening: tweede sessie exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

16.30 – 17.00 uur : indeling intervisiegroepen / evaluatie blok 1 / huiswerk voorbereiding blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Dag 3

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : welkom / terugblik op blok 1 / bespreking programma blok 2 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.30 uur : inleiding: de persoon van de mediator en de basishouding van een mediator, assessment-instrument / Thomas – Killmantest & kernkwadranten: theorie en oefening

11.30 – 11.45 uur : pauze

11.45 – 12.45 uur : oefening kernkwadranten maken

12.45 – 13.45 uur : lunch

Middagprogramma

13.45 – 15.00 uur : oefening exploratiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 15.45 uur : inleiding: draai- en categorisatiefase (belangenfase): van standpunten naar belangen / het categoriseren van belangen / het creëren van een onderhandelingsagenda

15.45 – 16.15 uur : oefening weekendritueel

16.15 – 17.00 uur : film (van de nestor van de Nederlandse mediators Donald MacGillavry) plus nabespreking oefening: exploratiefase t/m belangenfase film

17.00 – 17.30 uur : snack

Avondprogramma

17.30 – 18.00 uur : verdieping exploratiefase

18.00 – 19.15 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

19.15 – 19.50 uur : exploratiefase en draai- en categorisatiefase

19.50 – 20.00 uur : afronding

Dag 4

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 uur : inleiding: tussentijdse verslagen

09.45 – 10.45 uur : inleiding: emoties: verschijningsvormen en oorzaken / verwerkingsprocessen geplaatst in de fasering/ emoties van partijen & mediator / weerstanden en impasses / strategie en technieken / korte plenaire oefeningen

10.45 – 11.00 uur : pauze

11.00 – 12.30 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd) gevolgd door film van een van de grondleggers Larry Fong plus nabespreking

12.30 – 13.30 uur : lunch

Middagprogramma

13.30 – 14.30 uur : oefening (emoties)

14.30 – 15.00 uur : verdieping draai- en categorisatiefase (oogsten van belangen)

15.00 – 15.15 uur : pauze

15.15 – 16.30 uur : oefening: exploratie -, draai- en categorisatie- fase (plus debriefing, feedback en dvd)

16.30 – 17.00 uur : afronden / voorbereiding blok 3 / evaluatie blok 2

17.00 – Merlijn borrel

Dag 5

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00 uur : ontvangst

10.00 – 10.30 uur : terugblik op blok 2 / bespreking programma blok 3 / inventarisatie persoonlijke ervaringen intervisie / huiswerkbespreking

10.30 – 11.00 uur : werken met de Merlijn vlieger

11.00 – 11.15 uur : pauze

11.15 – 13.00 uur : oefening (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : inleiding caucus en co-mediation

14.30 – 15.30 uur : oefening: caucus (plus debriefing, feedback en dvd)

15.30 – 15.45 uur : pauze

15.45 – 16.30 uur : oefening voorbereidingsfase (telefonische intake)

16.30 – 17.15 uur : inleiding voorbereidingsfase

17.15 – 17.45 uur : snack

Avondprogramma

17.45 – 19.50 uur : inleiding, oefening en discussie mediator & ethiek & gedragsregels, macht & invloed

19.50 – 20.00 uur : afronding

Dag 6

Ochtendprogramma

09.00 – 09.15 uur : korte terugblik / vragen

09.15 – 09.45 uur : inleiding onderhandelen

09.45 – 10.30 uur : inleiding rol mediator in optie- en onderhandelingsfase

10.30 – 10.45 uur : pauze

10.45 – 11.45 uur : oefening optiefase (plus debriefing, feedback en dvd)

11.45 – 12.15 uur : inleiding associatieve technieken

12.15 – 13.00 uur : oefening associatieve technieken (plus debriefing, feedback en dvd)

13.00 – 14.00 uur : lunch

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur : samenvatting training a.h.v. Merlijn-vlieger en assessment-instrument

14.30 – 15.15 uur : integratie oefening

15.15 – 15.30 uur : pauze

15.30 – 16.00 uur : voortzetting integratie oefening

16.00 – 17.00 uur : bespreking verdere mogelijkheden: thema- / terugkomdagen / proefbemiddelingen / supervisie en consultatie / voorbereiding op de theoretische en praktische examens van het MfN (blok IV) / evaluatie

17.00 – een extra feestelijke borrel

Voor wie?

Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner wordt onder meer gevolgd door:

 • leidinggevenden, professionals, personeelsfunctionarissen, klachtbehandelaars en vertrouwenspersonen;
 • advocaten(1), notarissen, accountants, organisatieadviseurs en bedrijfsjuristen;
 • professionals die mediation aan hun praktijk willen toevoegen;
 • (aankomend) ondernemers, die een eigen mediationpraktijk willen starten​;
 • voor deelname aan deze training is geen specifieke vooropleiding vereist;
 • zou u graag precies willen weten wat deze training aan uw professionele performance en kennis toevoegt? Neemt u dan contact op met de backoffice die u naar uw wens doorverbindt met de trainer of u matcht met een oud-deelnemer in dezelfde beroepsgroep.
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 2.995,- (excl lesmatariaal 176,-)

PARTNER PRIJS

€ 2.895,- (excl lesmatariaal 176,-)

MATERIAAL

€ 176,-

AANTAL DAGEN

6 (3 blokken van 2 dagen)

TIJD

09:30 - 17:00

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Basisopleiding Mediation Tegenpartij of conflictpartner

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, Change Management Community Nederland, Maestro Business Campus, Data2Succes, T2OA, Alle Partnerleveranciers van HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • Bij deze actie geldt dat de betaling vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig moet zijn voldaan;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;