Actief en effectief in de OR

Je bent gekozen in de Ondernemingsraad. Dat betekent dat je het vertrouwen van jouw collega’s hebt gekregen. Dat is veel waard. Je bent dan ook van plan om hun belangen actief te behartigen, uiteraard met het bedrijfsbelang in gedachte. Om deze boeiende, verantwoordelijke rol goed aan te kunnen, heb je behoorlijk wat kennis, inzicht en vooral tactische vaardigheden nodig. Met deze praktijkgerichte training Actief en effectief in de OR van één dag kun je direct aan de slag met OR-taken en OR-bevoegdheden.

Voor wie?

De training is speciaal ontworpen voor startende OR-leden die praktische basiskennis willen verwerven om hun nieuwe OR-functie optimaal te kunnen vervullen en daarmee de juiste balans te vinden tussen personeelsbelangen en bedrijfsbelang.

Wat ontwikkel ik?

Na de cursus heb je kennis van en inzicht in:

 • Het doel en de inhoud van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
 • De functie en de rol van de ondernemingsraad in de onderneming.
 • De bijdrage van de ondernemingsraad aan goede besluitvorming met behoud van slagvaardigheid.
 • De bevoegdheden van de ondernemingsraad in de praktijk.
 • De communicatie met de achterban.
 • Jouw rol, verantwoordelijkheden en taken als OR-lid.

ONZE AANPAK

Bij IMK Opleidingen begint het leren al direct na de inschrijving. Wij bieden je een breed leerconcept, waarvan de training de kern vormt. Via ons online leerplatform kun je vooraf aan de slag met een digitale preview van het lesmateriaal en een voorbereidingsopdracht. De training zelf is bijzonder interactief. Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht. Tussentijds en na afloop heb je via Leren Online contact met jouw medecursisten. Tot zes weken na de training kun je bovendien gebruik maken van e-coaching met jouw trainer, als je hulp wenst bij het toepassen in de werksituatie.

Als nieuw OR-lid kun je kiezen uit de korte eendaagse training ‘Actief en effectief in de OR’ of de OR-training ‘Van talent naar rendement in de OR’. Bij de laatstgenoemde ligt de nadruk op tal van praktijksituaties, gericht op communicatie met zowel de bestuurder als de achterban.

Programma

Kennis en inzicht WOR

 • Doel medezeggenschap/Wet op de Ondernemingsraden
 • Functie en plaats van de OR in de onderneming
 • Vertegenwoordigen en belangenbehartiging
 • Rechten en bevoegdheden van de OR
 • Bijzondere aandacht voor:
  – Sociaal/personeelsmanagement/HRM/Arbo- en verzuim
  – Belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid
  – Financiële verslaglegging praktijksituaties

OR in de praktijk

 • Werkwijze en functioneren van de OR zelf:
  – reglement
  – voorzieningen/faciliteiten
  – vergaderen en besluitvorming
 • Het overleg en de samenwerking met de bestuurder/directie
 • Het contact met de achterban
 • OR-lidmaatschap combineren met je eigen werk
 • Tips en valkuilen
 • Leer- en actiepunten
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

6-12 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€ 625,-

PARTNER PRIJS

€ 595,-

CURSUS

Klassikaal

AANTAL DAGEN

1 dag

TIJD

9:30 - 16:30

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Actief en effectief in de OR

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;