Post-HBO Safety & Security Management Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel SSME

Inleiding

Met de Post-HBO SSME certificering op zak bent u een erkend Security & Safety Management Expert en toont u aan dat u integrale veiligheid in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie. U verkrijgt de benodigde inzichten en vaardigheden om de veiligheidsbehoeften vanuit de vakgebieden fysieke beveiliging, business continuity en informatiebeveiliging te kunnen identificeren en er op adequate wijze invulling aan te geven, ook binnen uw eigen omgeving.

Integrale Veiligheid heeft vaak een achtergrond in fysieke beveiliging en wordt dan ingericht met een focus op de behoeften vanuit die invalshoek. Een goede manager Integrale Beveiliging heeft echter ook oog voor bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging en weet de veiligheidsbehoefte vanuit alle betrokken vakgebieden te integreren tot een samenhangend pakket aan maatregelen. Dit vraagt niet alleen vakkennis, maar ook persoonlijke vaardigheden. Aan dit laatste wordt in veel opleidingen vaak maar weinig aandacht besteed, terwijl het het verschil kan uitmaken tussen succes en falen. Daarom is er binnen deze opleiding niet alleen aandacht voor wát u moet doen, maar juist ook voor de vraag hoe u het voor elkaar gaat krijgen dat die zaken ook echt worden gedaan binnen uw organisatie.

Doordat de lessen per week worden gegeven en er maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en over de toepassing ervan in uw eigen omgeving te discussiëren, zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u na goedkeuring van uw praktijkopdracht het Post-HBO diploma en de internationale titel S-SSME.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met het inrichten, coördineren en aansturen van veiligheid binnen hun organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Security Managers
 • Facility Managers
 • Manager Integrale Beveiliging.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat u al op de hoogte bent van basisbegrippen als OBE-maatregelen en dat u ook enig inzicht hebt in hoe organisaties en bedrijfsprocessen functioneren en hoe besluitvorming daarbinnen tot stand komt. Mocht u nog niet over deze kennis beschikken, dan wordt aangeraden eerst deel te nemen aan de cursus Security & Safety Management Foundation.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het officiële examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Security & Safety Management Expert” van de Security Academy en kunt u uw internationale SSME titel voeren. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het officiële cursusmateriaal
 • Het examen
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Maximaal 12 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€9.950,-

PARTNER PRIJS

€8.955,-

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Training

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

15 dagen

TIJD

Dagopleiding, reserveren in overleg

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Post-HBO Safety & Security Management Expert

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl