INLEIDING OBJECT-ORIËNTATIE EN UML

n deze cursus wordt allereerst de object-georiënteerde benadering behandeld, hierbij wordt gebruik gemaakt van de taal Java. Daarna worden de UML diagrammen uitgelegd. Alle diagrammen komen aan bod, waarbij het accent zal liggen op de in de praktijk meest toegepaste UML diagrammen, te weten: Use-case diagram, Activity diagram, Class diagram en Sequence diagram. De cursus wordt afgesloten met een casus waarin het gebruik van de diverse diagrammen geoefend wordt.

Voor het ontwerpen en modelleren met UML verwijzen we naar de vervolgcursus “Object georiënteerde analyse en design met UML 2.0”.

DOEL

 • Na het volgen van deze training
 • Weet je :
 • Wat public en private inhoudt, wat een associatie tussen klassen inhoudt, hoe visibility werkt bij overerving, de mogelijke problemen van multiple inheritance, wat een interface is, waarvoor static variabelen en methoden dienen, wat een design pattern is, waarvoor een Use Case model dient. De termen Use Case, Use Case model, Use Case diagram, stereotype, flow en actor. Het detailniveau van een Use Case model, op welke manieren de betekenis van een associatie weergegeven kan worden, hoe user interface modellering gebruikt kan worden in het ontwerpproces.
 • Begrijp je :
 • De eerste beginselen van object georiënteerd ontwerpen en programmeren, wat attributen en methoden zijn, wat de begrippen specialisatie, generalisatie, superklasse en subklasse inhouden, het verschil tussen overriding en overloading,
 • de grootste kracht van polymorfisme, waarom multiple inheritance belangrijk is, hoe een object georiënteerd programma gebruik maakt van een database, Wat UML is.
 • Kun je:
 • Goede voorbeelden geven van abstracte klassen, bepalen of een verband tussen klassen door middel van overerving of compositie moet worden gemodelleerd, een activiteitdiagram van een proces tekenen, de toestanden van een object in een toestandsdiagram weergeven, de diagrammen toepassen.

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor IT-professionals die object georiënteerd willen ontwerpen en kennis willen maken met de diagrammen van UML.

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

Ervaring met een programmeertaal is gewenst, maar niet noodzakelijk.

ONDERWERPEN

 • Denken in objecten
 • Overerving
 • Polymorfisme en multiple inheritance
 • Object oriëntatie in de praktijk
 • Introductie UML en Use Cases
 • Processen
 • Klassendiagrammen en toestandsdiagrammen
 • Overige diagrammen

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€1.090,-

PARTNER PRIJS

€995,-

CURSUS

Klassikaal

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

2 dagen

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor INLEIDING OBJECT-ORIËNTATIE EN UML

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De betalingsafhandeling wordt verzorgd door Vijfhart