Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

ONZE LESMETHODE: ACTIVE LEARNING

Bij Active Learning word je gecoacht bij het ontwikkelen van vaardigheden die voor jou persoonlijk cruciaal zijn. De methode sluit goed aan bij hoe mensen leren, en houdt rekening met wat jij al weet en kunt. Als je erover nadenkt, is het zo logisch als wat. Lees hier alles over Active Learning

OMSCHRIJVING TRAINING DESIGNING AND DEPLOYING MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016

Deze 5 daagse training is voor ervaren Exchange Server administrators die weten hoe je een Exchange messaging omgeving vormgeeft en implementeert. In deze training leer hoe je op gevorderden niveau onder andere de volgende componenten vormgeeft en configureert: site resiliency, advanced security, compliance, archiving, en discovery solutions. Daarnaast leer je tevens hoe je met het gelijktijdig bestaan van andere Exchange organisaties en Exchange online om moet gaan en leer je hoe je een migratie uitvoert vanuit een oudere versie van Exchange naar Exchange Server 2016. De training geeft je richtlijnen, best practices en overwegingen om het gebruik van Exchange Server te optimaliseren.

Deze training is de ideale voorbereiding op het volgend examen: 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Bij afronding van de training kun je:

 • Plan for Exchange Server deployments.
 • Plan and deploy Exchange Server 2016 Mailbox services.
 • Plan and deploy message transport.
 • Plan and deploy client access.
 • Design and implement high availability.
 • Maintain Exchange Server 2016.
 • Design messaging security.
 • Design and implement message retention.
 • Design messaging compliance.
 • Design and implement messaging coexistence.
 • Upgrade to Exchange Server 2016.
 • Plan a hybrid Exchange Server deployment.

VOOR WIE IS DE TRAINING DESIGNING AND DEPLOYING MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 GESCHIKT?

De doelgroep van deze training zijn IT professionals die ervaring hebben als messaging administrator, messaging architect of consultants. De training is ontwikkeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het vormgeven en uitrollen van Exchange Server (2016) / Exchange Online oplossingen binnen MKB en enterprise organisaties. Er wordt verwacht dat de cursist ervaring heeft met Exchange Server 2016 of een oudere versie van Exchange Server.

Deze training is de ideale voorbereiding op het volgend examen: 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Deze training is onderdeel van de certificering Microsoft MCSE Productivity

Voorkennis

 • A+ certificering of vergelijkbare kennis
 • Network+ certificering of vergelijkbare kennis
 • De volgende training afgerond hebben: 20345-1A: Administering Exchange Server 2016 of vergelijkbare kennis
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Exchange Server
 • Minimaal 6 maanden ervaring met Exchange Server 2016 of 2013
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Windows Server 2012 R2
 • Minimaal 2 jaar ervaring met AD DS
 • Minimaal 2 jaar ervaring met name resolution inclusief Domain Name System (DNS)
 • Ervaring met certificaten waaronder public key infrastructure (PKI) certificaten
 • Ervaring met Powershell

Examen

 • Examen 70-345

ONDERDELEN VAN DE TRAINING DESIGNING AND DEPLOYING MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016?

Module 1: Planning Exchange Server 2016 deployments

This module explains the requirements and considerations for planning an Exchange Server deployment.

Lessons

 • New features in Exchange Server 2016
 • Gathering business requirements for an Exchange Server 2016 deployment
 • Planning for an Exchange Server deployment
 • Designing a Unified Messaging (UM) deployment

Lab : Planning Exchange Server 2016 deployments

 • Evaluating an existing messaging infrastructure
 • Identifying requirements
 • Discussion: Deployment design for Exchange Server 2016

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the new features in Exchange Server 2016.
 • Describe how to gather business requirements for an Exchange Server 2016 deployment.
 • Plan for an Exchange Server 2016 deployment.
 • Design a UM deployment.

Module 2: Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services

This module explains how to plan and deploy Exchange Server hardware, virtualization, mailbox databases, and public folders.

Lessons

 • Planning Exchange Server hardware requirements
 • Planning Exchange Server for virtualization and Microsoft Azure integration
 • Planning and implementing public folders

Lab : Planning and implementing Exchange virtualization, mailbox databases, and public folders

 • Planning for virtualization
 • Planning for mailbox databases
 • Implementing mailbox databases
 • Planning and implementing public folders

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for the Exchange Server hardware requirements.
 • Plan Exchange Server for virtualization and Azure integration.
 • Plan and implement public folders.

Module 3: Planning and deploying message transport

This module explains how to plan and implement mail routing internally from and to the Internet, and transport-related tasks in the organization.

Lessons

 • Designing message routing
 • Designing transport services
 • Designing the message-routing perimeter
 • Designing and implementing transport compliance

Lab : Planning and deploying message transport

 • Planning for a redundant and secure message transport
 • Planning for transport compliance
 • Implementing transport compliance

After completing this module, students will be able to:

 • Design message routing.
 • Design transport services.
 • Design message routing in a perimeter network.
 • Design and implement transport compliance.

Module 4: Planning and deploying client access

This module explains how to plan for client connectivity and client access in Exchange Server 2016. This module also describes how to implement Microsoft Office Online Server, and the coexistence of SharePoint 2016 with Exchange.

Lessons

 • Planning for Exchange Server 2016 clients
 • Planning for client access
 • Planning and implementing Office Online Server
 • Planning and implementing coexistence of SharePoint 2016 with Exchange
 • Designing external client access

Lab : Planning and deploying client access solutions

 • Planning and configuring namespaces
 • Planning and configuring client access services options
 • Planning and deploying Office Online Server
 • Planning and implementing reverse proxy

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for Exchange 2016 Server clients.
 • Plan for client access.
 • Plan and implement Office Online Server.
 • Plan and implement SharePoint 2016 and with Exchange Server 2016 coexistence.
 • Design external client access.

Module 5: Designing and implementing high availability

This module explains how to design and implement a highly available solution for Exchange Server 2016.

Lessons

 • Planning high availability for Exchange Server 2016
 • Planning for load balancing
 • Planning for site resilience

Lab : Designing and implementing site resiliency

 • Creating a lag database copy
 • Recovering data from a lagged database copy
 • Implementing site resilience
 • Validating site resilience

After completing this module, students will be able to:

 • Plan high availability for an Exchange Server 2016 deployment.
 • Plan for load balancing in an Exchange Server 2016 deployment.
 • Plan for site resilience in an Exchange Server 2016 deployment.

Module 6: Maintaining Exchange Server 2016

This module explains how to maintain Exchange Server 2016 using Managed Availability and Desired State Configuration (DSC).

Lessons

 • Using Managed Availability to improve high availability
 • Implementing DSC

Lab : Maintaining Exchange Server 2016

 • Using Windows PowerShell to investigate and configure Managed Availability
 • Implementing DSC

After completing this module, students will be able to:

 • Describe and configure Managed Availability in Exchange Server 2016.
 • Describe and implement DSC in Exchange Server 2016.

Module 7: Designing messaging security

This module explains how to plan for messaging security and design and implement Active Directory Rights Management Services (AD RMS) and Azure RMS in an Exchange Server organization.

Lessons

 • Planning messaging security
 • Designing and implementing AD RMS and Azure RMS integration

Lab : Designing messaging security

 • Implementing AD RMS
 • Integrating AD RMS with Exchange Server
 • Creating a message transport rule to protect email
 • Proteccting an email with AD RMS

After completing this module, students will be able to:

 • Plan messaging security.
 • Design and implement AD RMS and Azure RMS integration.

Module 8: Designing and implementing message retention

This module explains how to plan for archiving and message retention.

Lessons

 • Overview of messaging records management and archiving
 • Designing In-Place Archiving
 • Designing and implementing message retention

Lab : Designing and implementing message retention

 • Designing message retention and archiving
 • Implementing message retention and archiving

After completing this module, students will be able to:

 • Describe messaging records management and archiving.
 • Design In-Place Achiving.
 • Design and implement message retention.

Module 9: Designing messaging compliance

This module explains how to plan for and implement several Exchange features to help minimize data loss and monitor email traffic and content.

Lessons

 • Designing and implementing data loss prevention
 • Designing and implementing In-Place Hold
 • Designing and implementing In-Place eDiscovery

Lab : Designing and implementing messaging compliance

 • Designing messaging compliance
 • Implementing data los prevention
 • Implementing In-Place eDiscovery
 • Comparing messaging policy and compliance options

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement data los prevention.
 • Design and implement In-Place Hold.
 • Design and implement In-Place eDiscovery.

Module 10: Designing and implementing messaging coexistence

This module explains how to plan and implement federation, design coexistence between Exchange organizations, and design and move mailboxes between different forests and Exchange organizations.

Lessons

 • Designing and implementing federation
 • Designing coexistence between Exchange organizations
 • Designing and implementing cross-forest mailbox moves

Lab : Implementing messaging coexistence

 • Implementing message-routing coexistence
 • Migrating user mailboxes

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement federation.
 • Design the coexistence between Exchange Server organizations.
 • Design and implement cross-forest mailbox moves.

Module 11: Upgrading to Exchange Server 2016

This module explains how to plan and implement an upgrade from previous Exchange Server 2013 or Exchange Server versions to Exchange Server 2016.

Lessons

 • Planning an upgrade from previous Exchange Server versions
 • Implementing the upgrade from previous Exchange Server versions

Lab : Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016

 • Documenting the Exchange Server 2013 organization
 • Deploying Exchange Server 2016
 • Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016
 • Removing Exchange Server 2013

After completing this module, students will be able to:

 • Plan an upgrade to Exchange Server 2016.
 • Implement the upgrade to Exchange Server 2016.

Module 12: Planning a hybrid Exchange Server deployment

This module explains how to plan and implement a hybrid deployment for Exchange Server 2016.

Lessons

 • Basics of a hybrid deployment
 • Planning and implementing a hybrid deployment
 • Implementing advanced functionality for hybrid deployments

Lab : Designing the integration with Exchange Online

 • Designing the integration with Exchange Online

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the basics of a hybrid deployment.
 • Plan and implement a hybrid deployment.
 • Implement advanced functionality for hybrid deployments.
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€ 2.390,-

PARTNER PRIJS

€ 2.270,-

CURSUS

Active Learning

AANTAL DAGEN

5 dagen (flexibel in te plannen)

TIJD

inclusief studiemateriaal, certificaat, koffie/thee en een uitgebreide lunch.

Datum optie 1
 • 31-12-2022
 • 01-01-2022
Locatie: Vianen (kies zelf 5 dagen op locatie) Datum optie 2
 • 31-12-2022
 • 01-01-2022
Locatie: Capelle a/d IJssel (kies zelf 5 dagen op locatie) Datum optie 3
 • 31-12-2022
 • 01-01-2022
Locatie: Eindhoven (kies zelf 5 dagen op locatie)

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;