COBIT 5.0 FOUNDATION

In deze 3-daagse training leert u waarom een IT Governance en Control framework nodig is en hoe COBIT hieraan invulling geeft. U maakt kennis met de 5 principes en 7 enablers van IT Governance volgens COBIT 5 en de toepassing ervan in de praktijk. COBIT staat voor Control Objectives for Information and related Technology en biedt een structuur voor het inrichten van IT Governance en de daarmee samenhangende ICT-organisatie en ICT-architectuur. COBIT bestaat uit een aantal best practices op het gebied van IT Governance. Deze zijn verdeeld overICT-processen die voor elke ICT organisatie herkenbaar zijn. Binnen deze ict-processen staan beheersdoelstellingen en bijbehorende maatregelen, prestatieindicatoren en volwassenheidsniveaus (maturity levels) centraal.

COBIT is internationaal steeds meer erkend als de ’de facto’ standaard voor invulling aan de behoefte op controle over informatie en IT gerelateerde risico’s.
Het stelt IT managers in staat om op basis van algemeen geaccepteerde best practices de ICT beheersmaatregelen in te richten. Daarnaast kunnen auditors op basis van het framework hun controleprogramma beschrijven en uitvoeren.

Uw profiel
Heeft u te maken met het inrichten of het auditen van IT Governance, IT structuren of IT processen? Dan is deze training voor u een geschikte training. De training is interessant voor onder andere: IT Managers, IT Security Managers, Information Managers, Business Managers, Risico Managers, Operationele en Financiële auditors, Informatiebeveiligingspecialisten, IT Controllers, IT Auditors.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training krijgt u in drie dagen een overzicht van het raamwerk. U leert waarom een IT Governance en Control framework nodig is en hoe COBIT hieraan invulling geeft. U maakt kennis met de principes en enablers van IT Governance en de toepassing ervan in de praktijk. Het procesmodel en het implementatiemodel worden met u doorgenomen. De verschillende elementen van het framework worden uitgelegd aan de hand van tal van praktische voorbeelden. De training geeft u inzicht in de principes – ondersteund door tal van praktijkvoorbeelden en cases – en de processen van IT en leert u hoe u de best practice effectief toepast in uw organisatie. Op de derde dag van de training legt u het examen voor het COBIT 5 Foundation certificaat af.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde.

-De belangrijkste motivatie voor de totstandkoming van COBIT 5;
-De voordelen van COBIT 5;
-De IT Management vraagstukken en uitdagingen waarmee een organisatie te maken heeft;
-Hoe het framework in elkaar zit en uit welke componenten het bestaat;
-De COBIT 5 Product Architectuur;
-Hoe het frameworktegemoet komt aan de eisen voor een IT Governance Framework;
-Hoe andere standaarden, best practices en frameworks COBIT® aanvullen;
-Implementatie en de praktijk van COBIT 5;
-Het nieuwe Process Assessment Model.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Certificaat
Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat COBIT 5.0 Foundation.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

6-12

TAAL

De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands.

MAESTRO PRIJS

€1.450,-

PARTNER PRIJS

€1.355,-

CURSUS

Klassikaal

VOORKENNIS

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

MATERIAAL

Inclusief lesmateriaal,koffie, thee en lunch

EXAMEN

exclusief examen á € 250,-

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

van 9.00 tot 17.00

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor COBIT 5.0 FOUNDATION

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;