Certified Anti-Corruption Manager (CACM)

5-daagse, door AACI (The American Anti-Corruption Institute) geautoriseerde training waarin u wordt opgeleid voor de internationale, wereldwijd erkende Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) titel 

Waarom deze opleiding?
Veel organisaties zijn zich nog steeds onvoldoende bewust van de risico’s van en (persoonlijke) aansprakelijkheid voor corruptie bij (inter)nationaal zakendoen.

Corruptie is in veel delen van de wereld een groot probleem. Steeds meer landen en toezichthouders stellen strenge straffen in het vooruitzicht voor organisaties die geen beleid (en actieve naleving daarvan) hebben ten aanzien van corruptie. In toenemende mate heeft anti-corruptie, anti-witwas en sanctie wetgeving een landenoverstijgende werking. Zo zijn bv. de Bribery Act (UK) en de Foreign Corrupt Practicer Act (FCPA) uit de US ook van toepassing op Nederlandse organisaties wanneer zij internationaal opereren.

Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie op 2,6 miljard dollar per jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer andere landen dan de USA en de UK strikte(re) wetgeving invoeren om fraude en corruptie tegen te gaan. Ook Nederland richt zich steeds actiever op de signalering en aanpak van fraude.

Wat houdt de certificering in?
De Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) is een management professional certificering die in het leven is geroepen om management en governance professionals te voorzien van de kennis en vaardigheden om corruptie in organisaties te bestrijden en vermijden. Het 5-daagse programma met op de 5e dag het CACM examen richt zich op het bestrijden, vermijden en ontdekken van corruptie, het beheersen van fraude, witwassen, terrorisme financiering, interne controle en corporate governance (zie het uitgebreide programma). Na afloop van de training bent u bekend met de wettelijke, management en psychologische procedures en aanpak om corruptie succesvol te bestrijden en vermijden in uw organisatie. Daarnaast bent u in staat de juiste hard en soft controls in uw organisatie in te zetten om ethisch gedrag te bewerkstelligen.

 

Over AACI (The American Anti-Corruption Institute)
The AACI (American Anti-Corruption Institute) is de wereldwijde aanbieder van anti-corruptie trainingen op management niveau. Sinds 2016 biedt The AACI een wereldwijd erkende anti-corruptie certificering aan ‘Certified Anti-Corruption Manager® (CACM)’ voor organisaties die ondersteuning zoeken bij het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€4.980,-

CURSUS

Klassikaal of Incompany

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

5 dagen

Datum optie 1 08-06-2020 t/m 12-06-2020 Datum optie 2 23-11-2020 t/m 27-11-2020

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Certified Anti-Corruption Manager (CACM)

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;