CARE – Capturing Agile Requirements by Example

Als (business) analist, ontwikkelaar, tester of anderszins betrokkene in een agile team kent u het belang van de juiste requirements om tot de juiste software te komen. Tevens is het helder dat deze software aan de kwaliteitseisen moet voldoen. In deze workshop leert u intensief en effectief samenwerken om snel en efficiënt de juiste specificaties en requirements op te stellen waarmee het mogelijk is de juiste software op te leveren en deze (geautomatiseerd) te testen. Zo weet u zeker dat de gewenste specificaties ook worden gerealiseerd en producten opgeleverd worden waar een eindgebruiker echt iets aan heeft (Software an end-user really CAREs about).

Doelstellingen

Na deze training:

 • Weet u met welke technieken u hoogwaardige Agile Requirements / user stories realiseert;
 • Kunt u technieken toepassen die leiden tot een gezamenlijk en gedeeld begrip van wat gaat worden ontwikkeld;
 • Kunt u een start maken met het implementeren van CARE in een agile team;
 • Kunt u de kenmerken en toepassingsgebieden van de werkvormen toelichten;
 • Kunt u teams begeleiden in werkvormen als Behaviour Driven Development, Impact Mapping, Event Storming, Example Mapping en Specification by Example;
 • Draagt u bij aan het creëren (ontwerpen, bouwen en (geautomatiseerd) testen) van software waar een eindgebruiker echt iets aan heeft (Software an end-user really CAREs about).

Omschrijving

Succesvol werken in een agile omgeving

U bent op zoek naar manieren om op een snellere, effectievere wijze en met zo min mogelijk ‘waste’ software te specificeren, ontwikkelen en testen. Met de CARE mindset en hulpmiddelen is het mogelijk om software te maken waar een eindgebruiker daadwerkelijk op zit te wachten. Binnen deze training gaat u actief aan de slag met diverse werkvormen zoals Behaviour Driven Development, Impact Mapping, Event Storming, Example Mapping en Specification by Example.

Behaviour Driven Development (BDD)

BDD stelt het gedrag van de eindgebruiker centraal en borduurt voort op de principes van (Acceptance) Test Driven Development en Domain Driven Design (DDD). In combinatie met Impact Mapping en Specification by Example is het mogelijk tot de juiste specificaties te komen en te zorgen dat software wordt gebouwd en getest die ook daadwerkelijk aan de wensen en eisen van de klant voldoet.

Impact Mapping en Event Storming

Impact Mapping is een werkwijze die niet primair gaat over techniek, maar over de impact die de software moet hebben (wat) op de eindgebruiker (wie) en hoe dat is te bereiken. Maar belangrijker nog is de vraag: waarom willen we dit? Met Event Storming kan vervolgens op een interactieve wijze de Impact Map of User Story vertaald worden naar een functioneel proces.

Example Mapping en Specification by Example (SbE)

SbE is een aanpak waarbij niet langer gewerkt wordt met abstracte omschrijvingen maar met concrete voorbeelden van de impact die de software moet hebben op de eindgebruiker. Om tot deze voorbeelden te komen kan Example Mapping ingezet worden.

Uitgangspunten van deze training zijn het verzamelde gedachtengoed van onder andere:

 • Gojko Adzic: Impact Mapping, Specification by Example
 • Kent Beck: Test-Driven Development
 • Dan North: Behaviour Driven Development
 • Alberto Brandolini: Event Storming

In deze training leert u deze verschillende werkvormen door theorie en oefeningen toe te passen.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u werkt/gaat werken in een (Agile en/of (Biz)DevOps) team en sneller de juiste software wilt maken door goede Agile Requirements/specificaties op te stellen en de daaruit voortgekomen software (geautomatiseerd) wilt testen, of wanneer u teams hierin wilt coachen/begeleiden.

Rollen van deelnemers in de organisatie

De training is bestemd voor:

 • (Business) Analisten
 • Requirements Engineers
 • Information Managers
 • Testers
 • Ontwikkelaars
 • Beheerders
 • Product owners
 • Scrum masters
 • Agile Consultants / coaches

Voorkennis of voortraining

 • U kent en begrijpt de agile mindset: Er is een zware focus op het leveren van waarde door samenwerking.
 • U weet wat analyse- en testwerkzaamheden inhouden.

Programma

Opzet van de training

De training bestaat uit twee zeer interactieve dagen waarin wij veel van u en de andere deelnemers vragen. Deze training kent geen examen. Een laptop is niet vereist.

Mogelijkheden voor in-housetraining

Via Maestro Academy kan de training CARE op verzoek ook in-house georganiseerd worden in uw eigen organisatie. Neem voor meer informatie contact op via 06- 25 64 58 65 of lloyd.charite@maestroacademy.nl.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 14 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€ 1.195,-

PARTNER PRIJS

€ 1.095,-

CURSUS

Training

AANTAL DAGEN

2 dagen

TIJD

09:15 – 17:00

Datum optie 1 27-06-2022 t/m 28-06-2022 Locatie: Baarn Datum optie 2 04-10-2022 t/m 05-10-2022 Locatie: Eindhoven

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor CARE – Capturing Agile Requirements by Example

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De betalingsafhandeling wordt verzorgd door Improve Quality Services.