Big Data Fundamentals

Overview

Via deze eendaagse Big Data Fundamentals cursus krijgt u inzicht in en actuele en toepasbare basiskennis van de positionering van Big Data in het BI-domein en een aanscherping van Big Data-definities. Het in kaart brengen van de randvoorwaarden voor succes en een Big Data tooloverzicht vormt de basis.

De cruciale rol van semantiek vormt de rode draad van de cursus: het toekennen van relevante betekenis aan Big Data vormt een van de grootste uitdagingen en is DE bepalende succesfactor van Big Data. De cursus geeft handvatten hoe deze betekenis op een slimme wijze toe te kennen.

Inleiding

Big Data is al enige tijd een hype en kent grote beloften over de waarde van Big Data voor de business. De discussie over de functionele en technisch implementatie is beperkt tot de inrichting van een Hadoop cluster als Big Data platform. De waarde van Big Data voor de business is echter vaak niet helder: een goede business case voor Big Data ontbreekt. De implementatie van Hadoop is verre van eenvoudig en wordt vaak zeer technisch ingestoken terwijl juist de functionele inrichting alle aandacht moet krijgen om business waarde te creëren.

Big Data biedt ontegenzeggelijk veel potentieel: nieuwe (open) databronnen, vaak van buiten de eigen organisatie en met onbekende structuur en inhoud, bieden nieuwe mogelijkheden voor diepgaande analyse en waardecreatie. Maar Big Data alleen technisch toegankelijk maken is niet voldoende. Vooral inzicht krijgen in de betekenis (semantiek) van de Big Data, het bieden van nieuwe analyse-functionaliteiten waarmee nieuwe of onvermoede dwarsverbanden en inzichten worden ontdekt leveren pas echt business waarde op en verdient daarom alle aandacht.

Gedurende de dag gaan we in op de waarde en mogelijkheden die Big Data voor uw organisatie kan bieden en combineren we actuele ontwikkelingen en uitdagingen met concrete strategieën en oplossingen.

Leerdoelen

Het primaire doel van deze eendaagse Big Data Fundamentals cursus is opdoen van actuele en toepasbare basiskennis van het thema Big Data. Inzicht verkrijgen in de positionering van Big Data in het BI-domein, aanscherpen van Big Data-definities, in kaart brengen van de randvoorwaarden voor succes en het Big Data tooloverzicht vormen de basis. In de cursus leert u het belang van semantiek te onderkennen en leert u hoe betekenis wordt toegekend via Semantische Wiki’s en geautomatiseerde processen.

Daarnaast krijgt u inzicht in:

 • Big Data als onderdeel van informatiemanagement
 • Big Data en de positie ten opzichte van Business Intelligence
 • Met semantische technologie toekennen van betekenis aan Big Data
 • De benodigde Big Data componenten en marktpartijen

Programma

 • Waarom Big data op de bedrijfsbalans moet worden opgenomen
 • Wat bedoelen we nu eigenlijk met Big Data?
 • Big Data als basis voor nieuwe businessmodellen (cases Wall Mart en Google)
 • Verandering van managementcultuur richting evidence based management
 • Creëren van structuur met Ensemble Modeling (Data Vault)
 • Het Universele Big Data Platform
 • Positionering en duiding van de top-3 Big Data Hadoop Solutions
 • Uw eigen actieplan voor Big Data en Semantiek

Praktijkgericht

De praktijk van de deelnemers en de docenten heeft een centrale plek binnen het programma. De continue wisselwerking tussen actuele kennis en toepassing in de praktijk wordt met behulp van de aanwezige deskundigen direct aangepakt.

De docenten

De Big Data Fundamentals cursus wordt verzorgd door de professionals van Centennium BI expertisehuis. Dit staat er borg voor dat deze cursus bovenal theorie bevat, die ook direct in de praktijk toepasbaar is.

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

Omdat deze cursus verder gaat dan het gebruikelijke standaardoverzicht van Big Data tools en –platforms, is zij vooral bedoeld voor managers en professionals die willen leren hoe Big Data werkelijk waardevol wordt voor de organisatie. Er zijn geen toelatingseisen, affiniteit met business intelligence, datamanagement, informatiemanagement of datawarehousing is echter aan te bevelen.

Deze training is inclusief  broodjes, koffie en thee.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Tussen 8 en 16 deelnemers

MAESTRO PRIJS

€575,-

PARTNER PRIJS

€545,-

LOCATIE

Den Haag, kantoor Centennium

CURSUS

Training

AANTAL DAGEN

1 dag

TIJD

Dagopleiding

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Big Data Fundamentals

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn vrij van BTW;
 • Tijden voor de avondtrainingen zijn van 18:30 tot 22:00 (inloop met broodjes vanaf 18:00);

 • Tijden voor dagtrainingen zijn verschillend, afhankelijk van de training

 • Broodjes zijn inbegrepen (bij avondtrainingen bij de inloop)