Summerclass! Data Management voor CDMP Certificering

Nu voor €1500,- in plaats van €1.750,-

Als BI-Professional ben je elke dag bezig met het oplossen van data-gerelateerde vraagstukken. Om optimaal bij te dragen aan de operationele en/of strategische besluitvorming van de organisatie moet de kwaliteit van data op orde zijn.

Om grip te houden op de steeds maar toenemende hoeveelheid data, informatieverzoeken en regelgeving omtrent het beheer en gebruik van data werken steeds meer bedrijven met het internationaal erkende DAMA-DMBOK (Data Management Boy of Knowledge) framework voor het effectief invoeren van Data Management.

Data Management beslaat het brede veld van technieken en methoden om (complexe) data op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier te beheren en beschikbaar te stellen voor analyse en sturing. DMBOK is een raamwerk van processen, technieken en methoden om datamanagement van strategisch tot operationeel niveau in te richten. Het geeft inzicht, richting en handvatten en sluit aan om de actuele werkwijze binnen een organisatie.

In de 3-Daagse Training Data Management voor CDMP Certificering komen alle aspecten van het raamwerk aan bod, leer je hoe je het raamwerk van DAMA-DMBOK toe kunt passen en ben je voorbereid op het Certified Data Management Professional (CDMP) examen.

De 3-Daagse Training Data Management voor CDMP Certificering biedt een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk en is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het verwezenlijken van datastrategieën data binnen een organisatie, zoals Datawarehouse-speciallisten, BI-specialisten, Database Administrators, Data-/Enterprise-/Solution Architecten Data Security Officers, Product Owners, Project Managers, Programma Managers, Data Analisten, Business Analisten, IT-Consultants e.a.

Doelstelling     : Overzicht en inzicht geven in de wereld van Data Management
Uitgangspunt  : DAMA DMBOK raamwerk als kapstok
Materiaal            : Slides, DAMA-DMBOK Werkboek, evt. aanvullend studiemateriaal in de vorm van leeslijst, artikelen, whitepapers etc.)
Aanpak                  : Combinatie van concepten en praktijkervaringen, voorbeelden, use-cases, demo’s, workshops, discussie, vertaling naar
eigen praktijk

Certificering

Het internationaal erkende (Engelstalige) examen bestaat uit 100 Multiple Choice
vragen en  test de kennis op de bekende DAMA- kennisgebieden zoals deze in het
DAMA Conceptwiel worden weergegeven, plus Data Ethics en Big Data.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen worden tijdens de 3-Daagse Training Data Management voor CDMP Certificering behandeld:

 • Wat is Data Management?
 • Relatie tot DAMA-DMBOK
 • Rol van Data Governance
 • Begrip van strategische databehoefte ‘data as an asset’
 • Ontwikkelen en onderhouden van datastrategieën
 • Kennis, expertise en rollen van belanghebbenden
 • Methoden voor:
  • Data Governance
  • Data Architecture
  • Data Modelling & Design
  • Data Storage & Operations
  • Data Security
  • Data Privacy & Handling Ethics
  • Data Integration & Interoperability
  • Document & Content Management
  • Reference & Masterdata
  • Data Warehousing & Business Intelligence
  • Metadata (Management)
  • Data Quality (Management)
  • Big Data & Data Science
 • Data Lifecycle management
 • Data Management Maturity Assessment
 • Data Management Organisatie
 • Data Management Planning
 • Contextdiagrammen DMBOK
 • Implementatie van Data Management volgens DAMA-DMBOK

Programma:

Dag 1 – DAMA-DMBOK deel 1

Tijdens deze eerste dag wordt kennisgemaakt met de deelnemers en gaan we in op de nieuwe rol van Data (“data as an asset”) voor de organisatie en de effecten die dat heeft op de organisatie en de deelnemers.

De ontwikkeling van de Moderne Data Architectuur en vergaande personalisering van Data & Analytics noodzaakt (veel) meer grip op data. DAMA-DMBOK geeft handvatten om deze grip te creëren.

Op dag 1 gaan we verder in op de achtergronden van DAMA-DMBOK als framework en verdiepen we inhoudelijk de onderwerpen Data Architectuur, Data Governance, Datawarehousing & Business Intelligence, Metadata & Masterdata.

De dag wordt afgesloten met een workshop in groepjes van 4 deelnemers om het geleerde direct te vertalen naar de eigen praktijk (zowel op individueel als organisatie-niveau).

Dag 2 – DAMA-DMBOK deel 2 & Damhof Quadrant Model

De tweede dag verdiept de onderwerpen Data Modeling, Datakwaliteit, Data Integratie, Storage, Documents en Security. Met extra aandacht voor privacy en ethiek.

Het Damhof Quadrant Model wordt geïntroduceerd en de samenhang met het DAMA-DMBOK wordt besproken: hoe kunnen deze twee methoden elkaar aanvullen en versterken?

De dag wordt afgesloten met een workshop in groepjes van 4 deelnemers om het geleerde direct te vertalen naar de eigen praktijk.

Dag 3 – Vertaling naar de organisatie en deelnemers

De laatste dag wordt gebruikt om terug te blikken op de resultaten van dag 1 en 2 (zowel op inhoud van de methoden als op de workshops), waarbij op basis van de behoeften van de deelnemers op onderwerpen nog kan worden verdiept. Dit gaat in de vorm van workshops of discussies. De trainers leveren proactief voor deze derde dag waar nodig en gewenst aanvullende studiemateriaal aan (in de vorm van boeken, artikelen, whitepapers etc.) Het eerste dagdeel is hiervoor gereserveerd.

Het tweede dagdeel gebruiken we om een aanzet te maken tot een actie-/projectplan voor een mogelijk vervolg (bijvoorbeeld in de vorm van een soortgelijke introductietraining of verdiepende training op 1 of meerdere onderdelen van de methode), op individueel en/of groepsniveau Hierbij houden we rekening met de (beoogde) rol van de deelnemers en de gewenste of actuele visie en strategie op data governance.

Deze cursus behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standard DAMA- DMBOK2 en is meer dan een Essentials training. Door de verscheidenheid aan workshops en de ruime ervaring van de docenten welke nog altijd betrokken zijn bij tal van dataprojecten ontstaat er een interactie waarbij theorie en praktijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Na afloop van de training is de deelnemer voorbereid op het CDMP examen én
– heeft deelnemer inzicht in de waarde van Data
– kan deelnemer Data Governance en Data Management positioneren
– is deelnemer bekend met verschillende methoden voor databeheer
– heeft deelnemer kennis van de verschillende datamanagement-disciplines
– kan deelnemer de betekenis van data in de breedste zin van het woord plaatsen
– weet deelnemer welke aspecten wel of niet inzetbaar/belangrijk zijn voor een organisatie
– weet deelnemer hoe je data als stabiel en consistent strategisch instrument kunt gebruiken
– is deelnemer zich er van bewust dat werken met data geen individueel IT-project is
– beschikt deelnemer over een actueel, conceptueel en praktisch inzicht in de methoden en de koppeling ervan naar de uitdagingen waar  datagedreven organisaties voor staan.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

MAESTRO PRIJS

€1.750,-

PARTNER PRIJS

€1.995,-, Summerclass nu voor €1500,-

CURSUS

Training

EXAMEN

Exclusief examen à €300,- (op een zelf te bepalen moment, online, uit te voeren)

AANTAL DAGEN

3 dagen

TIJD

09.00 - 16.30 uur (inclusief lunch)

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Summerclass! Data Management voor CDMP Certificering

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • Materialen, drinken en broodjes tijdens de training inbegrepen bij de prijs.