Privacy Statement

Maestro Academy ook handelend onder de naam Maestro Business Campus vindt het erg belangrijk om uw privacy te waarborgen en heeft databescherming hoog in het vaandel staan. Via deze pagina wil Maestro Academy u informeren over hoe het omgaat met persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijke
Maestro Academy B.V. (Polaris Avenue 1-101, te Hoofddorp) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die via Maestro Academy.nl en Maestrobusinesscampus.nl  worden verzameld. Maestro Academy verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking door Maestro Academy is gemeld bij de Nederlandse toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, onder meldingsnummer VOLGT ZSM.

Diensten
Maestro Academy biedt een totaaloplossing in het kader van het vergroten van Human Capital en het trainen, opleiden en coachen van iedere deelnemer aan het arbeidsproces. Om deze producten en diensten te kunnen aanbieden maakt Maestro Academy gebruik van de daarvoor vereiste, noodzakelijke, gewenste en/of nuttige gegevens. Maestro Academy zorgt ervoor dat deze gegevens digitaal voorhanden zijn voor de deelnemers aan het arbeidsproces en zorgt ervoor dat deze, indien gewenst, kunnen worden gedeeld.

Persoonsgegevens
De deelnemers aan het arbeidsproces bepalen zelf welke persoonsgegevens Maestro Academy verwerkt, door deze toe te voegen in hun registratie. Maestro Academy voegt zelf gegevens toe, en verzamelt geen gegevens buiten de deelnemer aan heet arbeidsproces om. Per registratie is de opslag van de volgende categorieën gegevens mogelijk: Contactgegevens, personalia, bedrijfsgegevens.

Doelen
Maestro Academy verwerkt persoonsgegevens om iedere deelnemer aan het arbeidsproces te informeren over ontwikkelingen in de dienstverlening van Maestro Academy en om indien gewenst te informeren over marktontwikkelingen.

Toestemming
Door dit Privacy Statement te accepteren en door persoonsgegevens aan te leveren, verstrekt de deelnemer aan het arbeidsproces ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Maestro Academy, zoals nader uiteengezet in dit Privacy Statement. Indien de deelnemer aan het arbeidsproces toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wil intrekken, kan dat door zijn of haar afgenomen dienst op te zeggen door een e-mail te sturen naar afmelding@maestroacademy.nl

Indien de deelnemer aan het arbeidsproces zich eerder heeft aangemeld voor e-mailberichten en deze niet meer wilt ontvangen, kan deze zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar afmelding@maestroacademy.nl. Onderaan ieder e-mailbericht bevindt zich ook een opt-out link.

Cookies
Ook wanneer een bezoeker van Maestro Academy.nl zich niet registreert, maar alleen de website van Maestro Academy of maestro Business Campus  bezoekt, verzamelt Maestro Academy informatie via cookies om de website te laten functioneren en gebruik te laten analyseren. Nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven, slaat Maestro Academy in een cookie op dat  toestemming is gegeven voor het gebruik van social media, remarketing en targeting cookies.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Maestro Academy gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan Maestro Academy. Maestro Academy kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Beveiliging
Maestro Academy neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Maestro Academy slaat alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen de medewerkers van Maestro Academy die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.

Inzage en correctie
Wanneer de deelnemer aan het arbeidsproces zijn of haar gegevens wil inzien of wijzigen, kan dit door een schriftelijk verzoek te doen aan Maestro Academy door een e-mail te sturen aan info@maestroacademy.nl. Om de identiteit van de deelnemer aan het arbeidsproces te verifiëren moet een schriftelijk verzoek een kopie van diens identiteitsbewijs bevatten. We vragen de deelnemer aan het arbeidsproces zijn of haar BSN nummer en foto onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een zwarte balk.

Bewaren en verwijderen
Maestro Academy bewaart persoonsgegevens zo lang de registratie van de deelnemer aan het arbeidsproces stand houdt. De deelnemer aan het arbeidsproces kan zijn of haar registratie beëindigen en daarin opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen door een e-mail te sturen aan info@Maestroacademy.nl. Maestro Academy verwijdert of anonimiseert persoonsgegevens in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de dag van registratie of de dag waarop de account voor het laatst op grond van de registratie actief is geweest, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke plicht.

Wijzigingen en aanpassingen
Maestro Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u niet langer instemt met de wijze waarop Maestro Academy persoonsgegevens verwerkt, kunt u niet langer gebruik maken van de dienstverlening en dient u Maestro Academy een daartoe strekkend verzoek te sturen via info@maestroacademy.nl.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, kunt u contact opnemen met Maestro Academy via info@maestroacademy.nl of Maestro Academy B.V., Postbus 2016, 2130 GE Hoofddorp.

Versie: februari 2016